Klikk for galleri

Herøya - 4 prosjekterte leiligheter med høy standard, heis, parkeringsanlegg og romslige uteplasser. 2 solgt!

X
Telemark – Porsgrunn

Sam Eydes Gate 9

Telemark – Porsgrunn

Sam Eydes Gate 9

Prisantydning
1.540.000
Fellesgjeld
2.310.000,-
Primærrom
79m²
Bruksareal
79m²
Rom
3 rom
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
skjema her?
Salgsoppgave
Lukk

Carina Slåtta

Eiendomsmegler
PrivatMegleren Kvelland & Partnere Skien

Thomas André Hansen

Avdelingsleder / Megler
PrivatMegleren Kvelland & Partnere Skien
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Kvelland & Partnere AS / Carina Slåtta

Selger/Utbygger

2A Utvikling AS v. John Olav Auran

Betegnelse

i Porsgrunn kommune

Byggeår

2019

Beliggenhet

Vi gleder oss over endelig å kunne presentere et nytt boligprosjekt på Herøya!

I Sam Eydes gate 9 skal et gammelt og slitt hus erstattes av fire nye boliger. Her kommer to bygg i to etasjer som er knyttet sammen av et trappehus med heis og romslige felles arealer.

Prosjektet byr på moderne arkitektur, effektive planløsninger og trivelige uteområder.

Velkommen til nytt og moderne på Herøya.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Prosjektet ligger på en hjørnetomt i et veletablert og rolig boområde. Fra ditt nye hjem er det kort avstand til flotte naturopplevelser, matbutikker og offentlig transport. Boligene i Sam Eydes gate 9 ligger vestvendt, noe som sikrer gode solforhold. Romslige terrasser i grønne omgivelser og luftige balkonger gir spennende utvidelser av leilighetene.

Kort fortalt

- Et lite og eksklusivt borettslag i hyggelige omgivelser.

- Moderne boliger med effektive planløsninger.

- Egen parkeringskjeller med heis opp til leilighetene.

- Store fellesarealer med plass til sittegrupper og hyggelig samvær i flotte omgivelser.

- Romslige og solfylte terrasser og balkonger.

- Sportsboder til alle boligene i parkeringskjelleren.

- Elegant kjøkken fra Sigdal med hvitevarer fra Siemens.

- Peis i stuen (plassering er ikke endelig fastsatt) .

- Eget vaskerom.

Byggemåte

Bygget vil bli oppført i trekonstruksjoner med støpte kjellervegger og betongdekker mellom etasjene med stålsøyler som bæring.

Fasadene blir kledd med stående trekledning som overflatebehandles med minimum et strøk. Det vil være minimal belistning rundt vinduer og dører.

Taket blir utformet som saltak uten takutstikk. Innvendige vegger og himlinger blir kledd med gips med taklist.

Bygget vil få kjeller under den ene delen med parkering og sportsboder, samt trapp og heis som vil gå opp til hver etasje.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 78,80 kvm - 78,80 kvm, Bruksareal: 78,80 kvm - 78,80 kvm

Rom som er P-rom: Rom som er inkludert i P.rom: Entré, teknisk- /vaskerom, 2 soverom, stue og kjøkken.

2 stk leiligheter i 1.etasje(Areal pr. boenhet): BRA: 78,8 kvm og P-rom: 78,8 kvm.

2 stk leiligheter i 2.etasje(Areal pr. boenhet):  BRA: 78,8 kvm og P-rom: 78,8 kvm.

Innhold

Entrè, vaskerom, bad, 2 soverom og stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til romslig balkong/terrasse.

Det er heis fra parkering og til 1. og 2. etasje.

Hver leilighet har egen sportsbod i parkeringsanlegget.

Standard

Sam Eydes gate 9 består av fire leiligheter. Disse boligene er tilnærmet identiske i størrelse og utforming.

Fra felles trappehus med heis kommer du inn en romslig gang. Leilighetene har videre ett bad, eget vaskerom, to soverom og en åpen stue- og kjøkkenløsning, som enten har en utgang til en terrasse i grønne omgivelser eller en luftig balkong. I arbeidet med disse boligene har vi fokusert på gode planløsninger, effektiv arealbruk og å skape innbydende rom.

Du setter bilen i parkeringsanlegget under bygget. Her er det også en sportsbod til hver leilighet.

Oppvarming

Det leveres komplett balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Det leveres pipe og ildsted type Contura 820T i hver enkelt boenhet.

Varmekabler i gulv på badet.

Parkering / Garasje

Du setter bilen i parkeringsanlegget under bygget. Ellers blir det gjesteparkering på oppmerkede plasser.

Adkomst

Se vedlagt kart for veibeskrivelse.

Beskrivelse av Eiendom / Fellesarealer

Situasjonsplanen viser antatt løsning for utom-husanlegget. Det leveres leveres grovplanering inkl stedvis gresspartier og lav beplantning i randsonen mot veikryss.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Servitutter / rettigheter

Andelen overdras fri for pengeheftelser. På borettslagets eiendom er det tinglyst ulike erklæringer/servitutter og pengeheftelser, bla. tilknyttet fellesgjeld. Disse vil følge eiendommen. 

Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen:

1946/500421-1/101  Bestemmelse om bebyggelse  

09.05.1946 Rettighetshaver:Knr:0805 Gnr:55 Bnr:120  

Rett til å bygge garasje 0,80 m fra d.e.

Vei / Vann / Avløp

Boligene kobles til offentlig vann- og avløp. Direkte adkomst til kommunal vei.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Boligene leveres med ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

De planlagte boligene ligger under reguleringsplanen til 805 422 Herøya (29.3.2012) Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse.

Boligene er regulert til Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse.

Reguleringsplanen har 7 formål.

For nærmere informasjon se vedlegg til salgsoppgave.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Faste, løpende kostnader

Kr. 7 820,- pr. Mnd.

Fellesutgifter som inkluderer:

Til dekning av løpende felleskostnader innbetaler den enkelte andelseier(kjøper) et månedlig beløp.

Felleskostnader består av borettslagets faste og variable driftskostnader:

- Renter og avdrag (etter 20 år) på felleslån.

- Grunnpakke kabel TV/internett + engangsavgift for tilkobling.

- Strøm til fellesarealer.

- Drift av utearealer sommer og vinter.

- Bygningsforsikring.

- Forretningsførsel av borettslaget.

- Revisjon.

- Andre driftskostnader (f.eks. arbeidsgiveravgift, styrehonorar, sikringsfond, rekvisita, verktøy mm).

- Vedlikehold og drift av bygget og tekniske installasjoner.

- Eiendomsskatter / kommunale avgifter.

- Diverse vedlikehold av bygg og felles anlegg, inkl. avsetning til vedlikehold.

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel.

Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre, ved overtakelse, og styret vil påse at evt.

nødvendig endring i felleskostnader innføres.

Strømforbruk i den enkelte leilighet er ikke del av felleskostnad.

Kjøperne inngår egne avtaler med kraftselskap og netteier, og kostnaden belastes den enkelte etter forbruk.

Andel fellesgjeld / formue

Borettslaget finansieres ved opptak av lån som blir fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne(kjøperne).

Se prisliste for pris og informasjon om fellesgjeld.

Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludertøkonomien.

Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

1 540 000,- (NB: prisen er fast) 2 310 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 3 850 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger -------------------------------------------------------- 3 850 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Medlemskap innmelding PBBL pr. prs kr 700,-

Årskontingent PBBL kr 200,-

Gebyr for tinglysning av andelsskjøte kr 430,

Evt. gebyr for tinglysning av pant/heftelse kr 430,-

Gebyr grunnboksutskrift kr 280,-

Andelskapital til borettslaget kr 5.000,-

Adgang til utleie (boligformål)

Utleie av leilighetene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter og forvaltes av borettslagets styre.

Planlagt overtagelse

Byggestart: 2. kvartalet 2019, forutsatt endelig byggebeslutning. Ferdigstillelse/ innflytting vil være i løpet av ca. 12 måneder etter byggestart.

Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse.

Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne 10 uker før overlevering.

Forkjøpsrett

Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag.

Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemskap i PBBL.

Medlemmer i PBBL har forkjøpsrett.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        

 

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.

Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

 

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.

Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 9 900,- + direkte utlegg.