Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Kroerveien 51

Ås
1435, Ås

24.900.000,-

Hybelbygg med 28 hybler - Fullt utleid | Yield 7,04 | Dobbelgarasje - 25 parkeringsplasser - Nært NMBU