LogoPrivatMegleren
I Østfolds vakre skjærgård ligger denne perlen av en fritidseiendom
Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Orebukta 60

Søndre Karlsøy
1747, Sarpsborg

7.900.000,-

Hyttedrøm i vakre Skjebergkilen med egen strand og brygge - Sol fra tidlig til sent - Bilvei frem til eiendommen