Kom i kontakt med en av byens beste eiendomsmeglere!

Salgssummen på din eiendom er avgjørende også for oss. Derfor bruker vi mye tid på å avklare hvor mye kjøpere er villig til å betale for den aktuelle eiendommen. Vi skal presentere et hjem til alle de som kan være interessert i å kjøpe det. Derfor er det avgjørende for oss å ha grunnleggende kunnskap og tilgang til informasjon som vil kunne bidra til høyest oppnåelig salgssum.

PrivatMegleren utarbeider etakst som verdivurdering/takst. Etakst er en samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering. Verdien av din eiendom reflekteres ut ifra samlingen av ulik informasjon i etakst dokumentet.

Ikke legg eiendommen din ut for salg før du har blitt presentert hvordan den vil fremstå gjennom PrivatMegleren. PrivatMegleren er heleid av Nordea. Dette gjør at vi kan bistå med hele prosessen, blant annet kjøp, salg, lån og økonomisk rådgivning. Legg igjen adresse og telefonnummer så vil vi kontakte deg.

Personvernpolicy

Hva er verdivurdering og E-Takst?

E-Takst fra Eiendomsverdi

E-Takst fra Eiendomsverdi er din PrivatMeglers verdivurdering for bruk ved låneopptak eller refinansiering i bank. I tillegg til selve E-taksten på èn side, vil banken kunne se meglers konkrete vurdering, datagrunnlag og bilder. Dersom kjøper og selger har funnet hverandre direkte uten megler, og kun ønsker bistand til kontrakt og oppgjør, vil det samme produktet automatisk være inkludert i megleroppdraget.

"Meglers verdivurdering"

Meglers Verdivurdering fra Eiendomsverdi er din PrivatMeglers verdivurdering for bruk i.f.m. salg eller kjøp av eiendom, og skal være vedlagt alle salgsoppgaver. Dokumentet på 4 sider vil gi potensielle kjøpere innsyn i meglers konkrete vurdering og datagrunnlag. Her vil en kunne se hvordan megler har kommet frem til verdien, hvilke sammenlignbare eiendommer som er solgt, hvilke som er for salg i markedet akkurat nå m.m.

Forventninger

Først når verdivurderingen er foretatt, kan det være aktuelt å utføre oppgraderinger som kan påvirke verdien. Som eiendomsselger får du raskt et innblikk i hva markedet kan være villig til å betale, og dermed avstemme om dette harmonerer med dine egne forventninger.

Vår tilnærming

Når vi verdivurderer din eiendom, skjer det gjennom en befaring sammen med deg som selger. Du viser frem eiendommen, presenterer de ulike rommene og forklarer hva som eventuelt er utført av oppgraderinger siden du flyttet inn. I tillegg til befaringen vil megleren i forkant innhente statistisk informasjon om eiendomspriser i området, og naturligvis ta hensyn til utviklingen i markedet.

Rådgivende rolle

I forbindelse med befaringen har megleren også en rådgivende rolle som skal fremheve særegenheter ved nettopp din eiendom, og hva du eventuelt kan gjøre for at eiendommen blir enda mer attraktiv hos potensielle kjøpere. Vår klare anbefaling er at du ikke setter i gang arbeid på eiendommen før du har gjennomført befaringen med megler. Basert på erfaring er det i de fleste tilfeller bare mindre oppgraderinger som skal til for å få eiendommen til å fremstå som den fortjener.

Faktorer i verdivurderingen

Det er flere faktorer som gjenspeiles i en verdivurdering – den representerer summen av totaliteten. I dette ligger beliggenhet, standard på eiendommen, antall rom og planløsninger, nabolag, nærhet til skoler, barnehager og aktivitetstilbud, kollektivtilbud, garasje- og parkeringsmuligheter, uteområder og eventuelle fellesarealer, for å nevne noe.

Fordeler med PrivatMegleren

Kjøpsmegling
Boligbytte
Kvadrat