Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Risørvegen

Risør
4950, Risør / Lindstøl

17.500.000,-

Sentral boligtomt avsatt til boligformål iht områdeplan. 25 min. fra den nye Morrow batteri fabrikken.