Klikk for galleri

Hafjell / Lisetra / Sæterberget - Solrike og romslige tomter - Mulighet å bygge 2 hytter pr. tomt.

X
Innlandet – Øyer

Sæterberget

Innlandet – Øyer

Sæterberget

Prisantydning
1.250.000 - 1.700.000,-
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler
90 65 93 20
Salgsoppgave
Lukk
 

Informasjon om prosjektet

Eier

VESTSIA EIENDOM AS

Betegnelse

Gnr. 28 Bnr. 87 i Øyer kommune

Beliggenhet

Tomtefeltet på Sæterberget ligger særdeles solrikt til på Lisetra nær 800 moh. Feltet ligger på kanten fra fjellet mot dalen og har særdeles gode utsikts- og solforhold!

Langrennsløypene på Hafjell ligger rett utenfor døra! Det er kort vei også til Hafjell skistadion.

Fra Lisetra er det kort bilvei til Hafjells alpinanlegg. Her er det 18 skiheiser og 48 nedfarter. Fra den letteste lærebakke til den mest avanserte skogsløype. Her finner alle en nedfart som passer for seg!

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Hafjell ligger ca. 15 km nord for Lillehammer, helt i starten av Gudbrandsdalen. Lisetra ligger på fjellet, vestvendt på alpinanleggsiden av Øyer. Tomtene ligger på et høydedrag som er lette å bebygge, med vei, vann og avløp frem til tomtegrensen. Område har utsikt videre innover Gudbrandsdalen, Jotunheimen og Skeikampen så langt øyet kan se. Sol fra morgen til kveld. Særdeles vakkert beliggende. Her ligger langrennsløypene utenfor døren, tomtene ligger i umiddelbar nærhet til Norges mest opparbeidede langrenns-terreng. Det er milevis med langrennsløyper som er oppkjørt straks snøen er kommet.

Hafjell egner seg like godt til sommeraktiviteter som jakt og fiske, til vinter og alpint/langrenn som Hafjell er mest kjent for.

Langrenn:
Det er direkte adgang til det store løypenettet fra alle hyttetomtene. Hafjell er Norges nest største langrennsområde. Med over 300km preparerte løyper vil selv den erfarne skiløper få nok variasjon i turene sine. Alle vil kunne nyte det Lisetra har å by på.

http://www.hafjell.no/

Alpint:
Hafjell alpinanlegg ble åpnet i 1988, og etter en utredning om OL på Lillehammer i 1994, sto det nye anlegget klart i 1991. Nedfartsnettet har vært i sammenhengende utvikling de siste 15 årene. Hafjell er i dag Norges 3 største alpindestinasjon og inneholder 48 nedfarter og hele 18 skiheiser, inkludert Norges første gondol. Det er totalt 46 km med nedfarter, hvorav den lengste er på 7 km.

http://www.hafjell.no/

Hafjell Bike park:
Hafjell Bikepark har blitt kjent som en av landets beste bikeparker. Med varierte løyper i alle vanskelighetsgrader passer dette for de små og de proffe. Bikeparken åpnet i 2005 og har siden det vært i utvikling. Det er 17 sykkeltraseer som tar deg ned de over 800 meterne i høydeforskjell. Det er tilrettelagt med heis til alle nedfarter. Det er også muligheter for leie av sykkel og utstyr hele sesongen.

For mere informasjon gå inn på http://hafjellbikepark.com/

Jakt og fiske
Med et areal på 430 000 mål, tilhørende Øyer statsallmenning finnes det masse muligheter for både stor- og småvilt jegere. Her jaktes det på elg, villrein, rådyr, rype, hare samt orrfugl i skogområdene. I underkant av 1 000 jegere finner veien til Øyerfjellet hvert år. Fiskemulighetene er mange innover fjell og vidder med ca. 50 fiskevann og over 100 kilometer med elver og bekker.

For ytterligere info gå inn på www.oyer-fjellstyre.org

Byggemåte

Reguleringsplanens bestemmelser angir type bebyggelse som kommer på de ulike delfelt.

Parkering / Garasje

Det vil bli plass for parkering og garasje på egen tomt.

Adkomst

Innkjøring til feltet fra Hornsjøvegen via Sæterberget. Se forøvrig kartskisse på finn.no.

Beskrivelse av tomt

Vakre naturtomter I Sæterberget på Lisetra. Flott utsikt, og langrennsløypene utenfor døra.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter.

Vei / Vann / Avløp

Infrastruktur for området er ferdig opparbeidet.

Tomten selges med veirett/adkomst fra Lie-Hornsjøveien frem til tomtegrensen.

Kjøper gjøres med dette særskilt oppmerksom på at Liesetra Infra AS som har stått for opparbeidelsen av deler av veien inn til tomten, bestrider veiretten/adkomsten. Slik Vestsia Eiendom AS vurderer saken foreligger det ikke noe grunnlag for at Liesetra Infra AS kan bestride veiretten/adkomsten.

For å få en avklaring på saken har Vestsia Eiendom AS begjært veiskjønn for Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett. Saken for jordskifteretten har fått saksnummer 17-098833SKJ-JLHM. Saken ble behandlet av jordskifteretten i uke 23 i 2018. Jordskifteretten kom med sin avgjørelse 28.6.2018 (bilag 5) hvor resultatet ble at tomten har veirett/adkomst. Liesetra Infra AS begjærte overskjønn til Eidsivating lagmannsrett som kom med sin avgjørelse overskjønnet 24.6.2019 (bilag 6) hvor resultatet ble at tomten har veirett/adkomst. Vestsia Eiendom AS (bilag 7) har anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett mens Liesetra Infra AS har inngitt avledet anke (bilag 8).

Vestsia Eiendom AS kan kreve at Kjøper skal bli med som part i saken for domstolene. Kontakt megler for dokumenter og nærmere informasjon

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Vil bli gitt etter at hytte er oppført på tomten.

Reguleringsforhold

I forhold til det øvrige feltet på Lisetra, er det her en annen regulering.  Dette gir mulighet for større og høyere hytter, samt mer enn én hytte pr tomt.

Utsnitt av reguleringsplan for tomtene:

Området BFF-1 til 5 og BFF-7 tomt 3 er inndelt i enkelttomter.
På hver tomt kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, anneks og uthus/garasje. Det kan etableres to boenheter på hver tomt. Dersom utearealet skal seksjoneres eller deles må det godkjennes en tomtedelingsplan i forkant. Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 20 % av tomtens areal, men samlet ikke over 250 m2. Herav skal anneks ikke overstige 30 m2, uthus/garasje hver ikke overstige 40 m2  bebygd areal (BYA). BYA for hovedbygning skal ikke overstige 200m2. I tilknytning til den enkelte hytte kan det, i tillegg, oppføres terrasse uten takoverbygg på maksimalt 30 % av hyttens bebygde areal (BYA). For hytter uten underetasje skal synlig grunnmur, pilarer og fyllinger ikke overstige 150 cm. I særlige tilfeller der hytta ligger i bratt terreng kan kommunen ved skjønn tillate hytter med underetasje og dermed en utvidelse av synlig grunnmur og pilarer, dersom terrenget ligger til rette for det. Som hovedregel skal flate tomter begrense synlig grunnmur og pilarer siden hyttene skal ligge lavt i terrenget.

Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,95 m og gesimshøyde 3,50 m over ferdig grunnmur. Der det bygges oppstugu tillates, for denne, maksimal mønehøyde 6,20 m og gesimshøyde 5,50 m. Oppstuguas bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 1/3 av bygningens samlede bebygde areal (BYA).

Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser vedlegges prospektets Nøkkelinformasjon i sin helhet. Feltet inneholder tomter med god størrelse.

Faste, løpende kostnader

Det er pliktig medlemskap i Lisetra hytteeierforening.

Oppgjør

Fullt oppgjør/kontant før overtagelse.
Tomtene skal fradeles etter hvert som de selges. Oppgjør straks (senest 3 uker) etter at tomten er fradelt. Erfaringsmessig i Øyer kommune går fradeling raskt, men oppmåling skjer kun når det ikke er snø. Gebyr for midlertidig kartforretning må påregnes.

Finansiering

Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader (eksempel)

Salgssum
1 600 000,-
Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
40 000,- (Dokumentavgift) (eksempel)
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
52 322,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 652 322,- (Totalpris inkl. omkostninger)

I tillegg kommer de øvrige omkostningene som fremgår av prislisten og kontrakt til fradeling, tilkobling kabel-TV (Alpin INFRA), Lie-Hornsjøvegen engangsavgift, Lismorka Utmarkslag engangsavgift.

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Dersom det skal bygges flere boenheter vil det i tillegg måtte betales et tillegg til selger på kr 51 500 pr. boenhet som skal betales senest ved oppstart for byggearbeidene for den aktuelle enhet. Dette gjelder uavhengig av om boenhetene oppføres på samme gårds og bruksnummer eller om de oppføres på eiendom som fradeles tomten.

Annen informasjon

Hafjell Maskin AS har rett til å utføre alle grunnarbeider på tomten og inntil tomten for kr. 3 500,- pr kvm + mva. Dette omfatter blant annet alle grunnarbeider ved oppføring av alle typer bygninger på tomten, herunder hytte og anneks, samt alle typer infrastruktur.

Til hver tomt er det ført frem ett tavleuttak til strøm, kabel-TV og internett. Dersom kjøper ønsker å bygge to hytter, kommer tilførsel av foranstående for hytte nummer to som en ekstra kostnad i forbindelse med byggeprosessen. For de som skal bygge to hytter på tomten kan det derfor være hensiktsmessig før valg av tomt å spørre hvor langt det er til nærmeste påkoblingspunkt.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring fra HELP er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Les mer om Boligkjøperforsikring fra HELP i vedlagt salgsmateriell. Vi gjør oppmerksom på at meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av forsikringen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Det vil bli begjært fradeling av tomten i etterkant av salg. Det vil derfor ta noe tid fra bud blir akseptert til endelig overskjøting kan finne sted.

Eierskifteforsikring

Selger er profesjonell, og kan ikke derfor tegne eierskifteforsikring.

Budgiving

Som budgiver hos PRIVATmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere.

Alle bud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på PRIVATmeglerens nedlastbare "app." og på eiendommens annonse på www.finn.no.
Bud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med budskjema.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen har mangel i følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Pantattester/ grunnbok fra Statens kartverk (Kr.1 500)
Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525)
Meglerprovisjon (Kr.47 500)
Totalt kr. (Kr.49 525)
Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr. 0,- i honorar, men alle direkte utlegg.