Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Haugstadveien

Rakkestad
1890, Rakkestad

2.500.000,-

Romslig tomt regulert for småhusbebyggelse