Klikk for galleri

Rødmyr - Næringsseksjon av høy kvalitet med meget god eksponering - Moderne løsninger med stor fleksibilitet

Rødmyr - Næringsseksjon av høy kvalitet med meget god eksponering - Moderne løsninger med stor fleksibilitet

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Vestfold og Telemark - Skien - Gråtenmoen, Kjørbekk, Skogmo, Raset

Trommedalsjordet, snr 4

Prisantydning5.890.000,-Bruksareal340m2 - 345m2
bilde fra galleri
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

103-22-0015

Eier

Rødmyr Panorama AS

Eiendomstype

Næringseiendom under oppføring.

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 221 Bnr. 2535 i Skien kommune

Etasje

Byggene blir på en etasje, pluss messanin.

Byggeår

2022

Areal

Bruksareal: 340 kvm - 345 kvm

Tomtetype/areal

Eiet tomt / kvm

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til i etterspurt område på Rødmyr. Tomten er en av de siste uebygde næringstomtene i dette området, med meget god eksponering ut mot gjennomfartsvei.

Arealer og fordeling pr. etasje

Seksjonene er stipulert til å bli 340-345 kvm. Noe avvik kan forekomme på endelig utforming kontra byggetegninger.

Innhold

Moderne og innbydende næringsseksjon med stor frihet til å tilpasse løsning til din bedrift. Enhetene har lagt vekt på at man skal ha god plass, moderne løsninger og mulighet til å samle produksjon og kontor. Det legges opp til god næringsstandard på bygget.

På hovedplan finner man stor garasje/lager evnt produksjonsområde på ca 137 kvm. Det leveres med kjøreport og meget god takhøyde. Kontordel er på ca 130 kvm og det legges opp romslig fellesområde, møterom/spiserom, 3 kontorbåser, bad, garderobe og bøttekott. Messanin i 2 etg inneholder ca 35 kvm åpen mezzanin og lagerrom på ca 33 kvm.

Tilvalg utover standardleveranse gjøres direkte med utbygger av prosjektet i eget tilvalgsmøte.

Det legges opp til pene uteområder med fokus på gode parkeringsmuligheter.

Innflytting iløpet av 2022 (etter avtale ved kjøp). Bygging er godt igang, og bygget er forventet klart iløpet av oktober/november.

Entreprenør av bygget er Amundsen Graf og JF Maskin.

Det opprettes AS (aksjeselskap) til hver seksjon, og det er aksjeselskapet som selges. Aksjeselskapet vil ha hjemmel/eierskap til den seksjonen som kjøpes. Det er en forutsetning for selger at kjøper er et momspliktig selskap.

Se mer på prosjektes hjemmeside
www.rodmyrnaringspark.no/

Standard

Se byggebeskrivelse i vedlegg til prospekt.

Tilvalg kan avtales utover vedlagt byggebeskrivelse.

Oppvarming

Oppvarmingsbehov er forutsatt dekt med el-varme, hhv via panelovner i forretnings-/kontordel. Lager forutsettes utemperert.

Parkering / Garasje

Parkering utenfor seksjonen eller i eget lokale. God plass på områdets fellesareal.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Eiendommen overleveres med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Om det leveres med midlertidig brukstillatelse holdes et avtalt beløp tilbake på meglers konto frem til ferdigattest foreligger.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligge runder reguleringsplan som heter "utvidelse av Næringsområde på Rødmyr" og har formål: Forretning/Industri/lager og har en opplyst utnyttelsesgrad på 70 %. Området er under sterk utvikling, og kjøper må påberegne at alle ubebygde tomter i nærheten blir bebygget i fremtiden.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

5890 000,- (Prisantydning)


Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
Oppgjørsgebyr for overføring av Aksjeselskap til ny eier kr 20.000,-

20 757,- (Omkostninger totalt)

5.910.757,- (Totalpris inkl. omkostninger)


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra plantegninger. Avvik på areal kan forekomme og areal er omtrentlig oppgitt.

Seksjon 4 eller 5 må ha inntak og sentral til fiber i sin del. Kjøpere av disse seksjoner godkjenner ved budaksept at dette legges opp her.

Det er diverse detaljer på 3-d bilder som er tilvalg, eller som det vil bli forandringer på. Det kan nevnes at det ikke blir vei inn til eiendommene fra Trommedalsveien, kun fra Trommedalsjordet, lamper vist i 3-d tegning versted er tilvalg og glassfronter på kontor er tilvalg. Det leveres standard med andre lamper og med gips på vegger i kontor samt enkle dører.
Det er ikke gjort endelig valg av selger om det blir spiler på fasade. Kjøper må godkjenne både med og uten spiler.

Salget skjer etter avhendingslova sine regler.

Med henvisning til lov om eiendomsmegling § 1-4 tredje ledd, jfr. forskrift om Eiendomsmegling § 1-2, fravikes bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 da overdragelsen gjelder salg av næringseiendom / eiendom solgt som ledd i næringsvirksomhet.

PM Telemark AS innestår ikke for at fremlagt informasjon i forbindelse med transaksjonen er korrekt. Det forutsettes at kjøper/budgiver på selvstendig grunnlag vurderer denne informasjonen, og gjør egne undersøkelser av eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Medio 2022 som utgangspunkt, men må avtales ved budaksept.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Vedlegg til salgsoppgaven

Vedlegg til salgsoppgaven vedlagt i prospekt forutsettes det at kjøper setter seg inn i. Der ligger blant annet tegninger av bygget, leveransebeskrivelse og situasjonskart.

Finn.no: Lokalområde

Rødmyr Næringspark