Klikk for galleri

Lekker, nyoppført, bolig i rekke med smart planløsning! 4 soverom - 2 bad - 2 stuer - garasje! Klar for innflytting!

Lekker, nyoppført, bolig i rekke med smart planløsning! 4 soverom - 2 bad - 2 stuer - garasje! Klar for innflytting!

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Vestfold og Telemark - Porsgrunn - Heistad, Brattås

Merkurvegen 15 C, bolig nr. 8

Prisantydning3.725.000,-Fellesgjeld3.475.000,-Felleskostnader10.089,-Primærrom154m2Bruksareal172m2Soverom4
bilde fra galleri
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

PM Telemark AS / Thomas André Hansen

Selger/Utbygger

Brattås Utbygging AS

Betegnelse

Andelsnr. 8 Orgnr. 927189852 i Porsgrunn kommune

Byggeår

2022

Om Brattås Terrasse

Velkommen til Brattås Terrasse! Åtte av boligene er allerede overtatt, og nå står de to siste klar for innflytting.

Første byggetrinn består av 10 boliger fordelt på 2 stk to-mannsboliger på 118 kvm, samt 6 stk rekkehusboliger over 3 plan på inntil 174 kvm.

Til sammen vil hele prosjektet bestå av 16 boliger fordelt på rekkehus og 2-mannsboliger. Her får man god variasjon i utførelsen, fordelt over både 2 og 3 etasjer. Arealene varierer fra 113 til 174 kvm. Så med andre ord, en bolig for et hvert behov!

Brattås Terrasse  har en attraktiv og flott beliggenhet i et rolig og barnevennlig boligområde øverst på Brattås. Her er det nærhet til flere barnehager som f.eks. Brattås barnehage, Sirius familiebarnehage og Melkevegen barnehage, samt Brattås barneskole og Heistad barne- og ungdomsskole.

Hei idrettsforening, idrettsanlegg, butikksenter, god offentlig kommunikasjon og fine turmuligheter gjør dette til en fin plass og bo. I tillegg byr Eidangerfjorden på flotte bade- og fiskemuligheter samt at det er flotte skog- og friluftsområder i umiddelbar nærhet.

Boligene ligger høyt i terrenget, har en fin utsikt og meget gode solforhold!

Noen stikkord om prosjektet

- 16 boliger organisert som borettslag.
- Areal mellom 118 - 174 kvm BRA.
- Fordelt på 2-mannsboliger og eneboliger i rekke.
- Boligene er over på 2 og 3 etasjer.
- TEK 17
- Barnevennlig og populært boområde.
- Gode uteplasser - terrasse over garasje på boliger over 3 plan.
- Utsikt mot fjorden.
- Gode solforhold.

Et prosjekt med kvaliteter

Brattås Terrasse er et prosjekt med mange kvaliteter. I boligleveransen inngår blant annet:

• Garasje og en gjesteparkeringer per bolig.
• Balkong med spilerekkverk på rekkehusboligene.
• Store terrasser, 23 kvadratmeter, i andre etasje.
• Flott 1-stavs parkett i lys eik.
• Store gulvfliser, 30x60 cm, i entré.
• Listefritt i alle tak.
• Moderne kjøkken fra Systemkjøkken.
• Store fliser, 30x60 cm, cm på baderomsveggene.
• Downlight i entré og bad.
• Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Hvorfor kjøpe nytt?

• Fast kjøpesum og ingen økning i løpet av byggetiden.
• Mulig økning av boligens verdi selv før du har flyttet inn.
• Energieffektive, kostnadsbesparende og lydisolerte bygg med høye krav til teknisk utførelse.
• Garantibefaring omlag 1 år etter ferdigstillelse.
• Reklamasjonsperiode i 5 år etter overtakelse.
• Ingen dokumentavgift/ lave omkostninger.

En enklere hverdag

Det er populært å bo i borettslag. De aller fleste nye boligprosjektene i Grenland er organisert som borettslag. Dette gjelder også for boligene i Brattås Terrasse, som blir et borettslag tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag. Å bo i et borettslag gir deg trygge rammer i et godt fellesskap. Livet blir også enklere i Brattås Terrasse. Her får du en helt ny bolig, som kan skreddersys etter dine behov. Fra første dag blir det satt av midler til fremtidige vedlikeholdsjobber, som du ikke lenger får eneansvaret for, men som settes bort. Med andre ord: Færre bekymringer og mer tid til de tingene du virkelig har lyst til å gjøre!

Bygninger

Arkitekten har gitt Brattås Terrasse en moderne stil med rette linjer, store vindusflater, flate tak og spennende bruk av tre, noe som gir et stilfullt og rent arkitektonisk uttrykk i funkis-tradisjonen. Form og farge understreker et ønske om å skape et prosjekt som glir naturlig inn i landskapet.

Arealer

172 kvm BRA
154 kvm P-ROM

For arealer per etasje henvises det til bygningstegninger som er vedlagt i prospektet.

Innhold

Boligen rommer 172 kvadratmeter BRA fordelt på tre etasjer. I underetasjen finner du en gang, eget vaskerom med tilgang til en bod, ett bad med dusj og to soverom, hvorav det ene har eget walk-in closet og utgang til hageareal. I første etasje er det lagt opp til en romslig entre med tilgang til en bod og en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til en luftebalkong. På dette planet er det også garasje og bod. Opp i andre etasje er det to soverom, hvorav det ene har eget walk-in closet, ett bad og en loftstue med utgang til en terrasse på hele 23 kvadratmeter.

Byggemåte

Bygg leveres i henhold til teknisk forskrift 2017 (TEK 17). Enheter i leveransen med lydisolerende konstruksjonsoppbygning, med lyddempende etasjeskiller, samt lydisolerende seksjonsvegger iht. TEK 17. Kledning med liggende/stående retning som vist på fasadetegning. Type kledning: som type Hasås spaltekledning nr.157, med 5 mm spalte for liggende og stående. Kledning er satt inn med 1 strøk grunning og et strøk beis. Topphengslede (toppsving) vinduer i impregnert trevirke, ferdig overflatebehandlet med 3-lags energiglass som tilfredsstiller TEK17. Etasjeskiller er betongplate. Tak består av sammensatte søyler kledd med dekkbord, tettet med papptak.

Oppvarming

- Varmekabler i alle flislagte soner, som bad, gang og vaskerom.
- Komplett balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
- Pipeløp hvor det kan monteres ildsted (ildsted følger ikke med leveransen).

Parkering / Garasje

Det følger en garasje med til hver bolig, samt utvendig biloppstillingsplass i forkant av boligen. Garasjeport er inklusivt i prisen.

Adkomst

Se vedlagt kart. Det vil bli skiltet med Privatmeglerens visningsskilt ved oppsatt visning.

Servitutter / rettigheter

1893/900185-1/101 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
1896/900252-1/101 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
1915/900502-1/101 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
1938/500965-2/101 BESTEMMELSE OM VANNLEDN. TINGLYST
1939/500092-1/101 BESTEMMELSE OM VANNRETT TINGLYST
1939/500949-1/101 BESTEMMELSE OM VANNRETT TINGLYST
1939/501328-3/101 SKJØNN TINGLYST
1954/501407-1/101 SKJØNN TINGLYST
1954/501931-2/101 SKJØNN TINGLYST
1960/500074-1/101 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
1962/500308-2/101 JORDSKIFTE TINGLYST
1962/500308-3/101 JORDSKIFTE TINGLYST
1976/11301-1/101 SKJØNN TINGLYST
1976/11303-2/101 SKJØNN TINGLYST

Bestemmelsene fra har ingen direkte betydning for eiendommen slik den står i dag, og bruken av andelsboligen. Kopi av serviuttene kan fås ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei-, vann- og avløpsnett. Direkte adkomst til kommunal vei.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket (15 A-C), datert 28.06.2022.

I vedtaket fra kommunen er det dokumentert at vilkårene i pbl. § 21-10 for å gi midlertidig brukstillatelse er oppfylt, jf. byggesaksforskriften § 8-1.
Dato for søknad om ferdigattest for tiltaket i sin helhet er satt til 01.09.2023. Gjenstående deler av tiltaket der det ikke søkes om midlertidig brukstillatelse: 13A-F. (byggetrinn 2)

Selger er iht. plan- og bygningslovens bestemmelser ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før overtakelse. Manglende ferdigattest er likevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeid er mindre vesentlige, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, og kommunen finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Kommunen kan kreve at det stilles sikkerhet for at gjenstående arbeid blir rettet. For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom utomhus arbeider som planering, tilsåing, beplantning etc. ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig. Ved overtakelse på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse bortfaller kjøpers krav på dagmulkt for dette forhold. I tillegg vil det bli holdt tilbake et forholdsmessig beløp til sikkerhet for de gjenstående arbeidene som må utføres for at ferdigattest skal bli utstedt.

Kjøper er innforstått med at de utvendige fellesarealer vil - avhengig av årstid - kunne bli ferdigstilt etter kjøpers overtakelse av boligen. Arbeidet med ferdigstillelse av fellesarealer er i henhold til bustadoppføringslova å anse som gjenstående arbeider som skal ferdigstilles innen rimelig tid, jf. buofl. § 32 tredje ledd., se for øvrig pkt. 13 tredje ledd. Kjøperne av andelene gir borettslagets styre fullmakt til å utbetale tilbakeholdt beløp i forbindelse med ferdigstillelse av uteomhusområdene.

Verdi ved skattefastsetting

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For sekundærboliger utgjør formuesverdien 90 prosent (2021) av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Reguleringsforhold

Boligen er regulert til bolig. Området reguleres for følgende formål (jfr. plan- og bygningslovens § 12-5): 
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse BKS-1-3
Renovasjonsanlegg
Felles privat lekeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Privat kjøreveg (privat adkomstveg)

Grønnstruktur
Tursti

Maksimal byggehøyde er kote 81. Maksimal tillatt grad av utnytting (BYA) 35 %. Det skal innenfor planområdet etableres minimum 15 boliger.

Selger kjenner ikke til andre planer i området enn de selv er ansvarlige for i dette prosjektet.

Vernestatus: nei.
Sefrakregsitrert: nei.

Beskrivelse av borettslaget

Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. I et borettslag eier du boligen din og andel av fellesarealer ved at du er andelseier i borettslaget. Med andelen følger borett til en bestemt bolig, og bruksrett til en bestemt p-plass og sportsbod. Videre følger bruksrett til fellesarealer.
Borettslaget finansieres ved opptak av lån som blir fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne (kjøperne). Se prisliste for pris og informasjon om fellesgjeld.

Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet.

Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med PBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold.

Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedr. usolgte boliger.

Faste, løpende kostnader

Kr. 10 090,- pr. måned.

Til dekning av løpende felleskostnader innbetaler den enkelte andelseier(kjøper) et månedlig beløp.

Fellesutgifter er fordelt på følgende måte:
Renter kr. 6371 pr. måned
Felleskostnader drift: kr. 3718,- pr. måned.

Felleskostnader består av borettslagets faste og variable driftskostnader, samt renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld som følger:

o Renter og avdrag på felleslån
o Grunnpakke kabel TV/internett + engangsavgift fortilkobling
o Strøm til fellesarealer
o Vaktmester: Drift av utearealer sommer og vinter, og fellesarealer.
o Bygningsforsikring (kjøper tegner egen innboforsikring)
o Forretningsførsel av borettslaget, og evt. Teknisk forvaltning
o Revisjon
o Andre driftskostnader (f.eks. arbeidsgiveravgift, styrehonorar, sikringsfond, rekvisita, verktøy mm)
o Vedlikehold og drift av byggene og tekniske installasjoner.
o Eiendomsskatter
o Kommunale avgifter
o Diverse vedlikehold av bygg og felles anlegg, inkl. avsetning til vedlikehold

Felleskostnadene for den enkelte boligen er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre, ved overtakelse, og styret vil påse at evt. nødvendig endring i felleskostnader innføres.

Det opplyses at det er gjort et styrevedtak den 14/9-22 på at rentesatsen på fellesgjelden øker fra 1/11-22. Ny rente blir 3,65%, Nye felleskostnader inklusivt fellesutgifter (driftskostnader) blir som følger:

Bolig nr. 8: kr.14 289,- pr. mnd.
Bolig nr. 9: kr. 14 077,- pr. mnd
                                                                                                                                                                

Andel fellesgjeld / formue

Det er en 50/50 fordeling mellom innskudd og andel fellesgjeld.

Bolig nr. 8 har kr. 3 475 000,- i andel fellesgjeld.

Oppgjør

Innskuddet, samt omkostninger betales etter varsel fra megler senest innen en nærmere angitt frist før overtagelse.

Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontrakts-inngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

3 725 000,- (Prisantydning) 3 475 000,- (Andel av fellesgjeld)
7 200 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 5 000,- (Andelskapital) 700,- (Medlemsskap BRL)
6 832,- (Omkostninger totalt)
7 206 832,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Spesifikasjon av lån

Lånenummer: 26013741955, Skagerak Sparebank
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 06.09.2022: 3% pa.
Antall terminer til innfrielse: 76
Saldo per 06.09.2022: 13 125 000
Andel av saldo: 0
Første termin: 31.03.2022Neste avdrag: 15.08.2041 ( siste termin 30.06.2041 )

Kjøpesummen består av 50 % innskudd og 50 % andel fellesgjeld.

Boligselskap er ikke tilknyttet sikringsordning.

Kjøper kan om ønskelig betale ned hele eller deler av sin fellesgjeld. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige felleskostnader. Dette fordi rentekostnader og avdrag som er del av felleskostnadene, reduseres. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres. IN-ordningen trår i kraft når prosjektet er ferdigstilt og borettslaget er opprettet.

Borettslagets fellesgjeld blir finansiert med et annuitetslån som borettslaget vil ta opp i forbindelse med overtagelsen av bygget. Lånet har 40 års total løpetid, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten, som vil bli endret i takt med utviklingen i rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. Etter 20 år må borettslaget betale avdrag og andelseieren
får en økning i sine felleskostnader fra dette tidspunktet. Se prisliste for informasjon.

Økning av felleskostnadene om 20 år når avdragene begynner å løpe: kr. 11 764,- pr. mnd.

Adgang til utleie (boligformål)

Boligen har ikke en egen utleidedel. Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

Hele boligen kan leies ut med styrets godkjenning etter bestemte vilkår ihht. vedtektene punkt 4-2 og borettslagsloven §§5-3 til 510. 

Borettslagsloven sier følgende om utleie: Med godkjenning frå styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person nemt i §5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar. Jf. §5-5.

Konsesjon / Odel

Ikke aktuelt.

Selgers forbehold

Selger har ingen forbehold.

Forkjøpsrett

Forkjøpsretten er avklart.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Garantier

Garantiplikt for nyoppførte boliger gjelder for avtaler som inngås fra og med 1. januar 2019 og dersom det er mindre enn 6 måneder siden boligen ble ferdigstilt. Bestemmelsen retter seg mot salg fra person som gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet, og der kjøperen gjør avtalen som forbruker. Garantiforpliktelsen fremgår av avhendingsloven § 2-11 jf. bustadoppføringsloven § 12. Det vil stilles en garanti tilsvarende 3 % av kontraktssummen umiddelbart etter budaksept. Garantien trappes opp til 5 % av kontraktssummen fra overtagelsen. Selger kan alternativt deponere et tilsvarende beløp, jf. bustadoppføringsloven § 12. Dersom kjøper ikke anses å være forbruker, oppstår det ingen garantiforpliktelse for selgeren.

Garanti etter buofl. § 12 skal stilles dersom avtale inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare min 3 % av kjøpesum frem til overtagelse og minst 5 % i fem år etter overtagelse

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Megler vederlag er kr. 40 000,- + mva. I tillegg kr. 3 500,- + mva i oppgjørsgebyr. Dersom prosjektet ikke finner sted, skal megler få dekket provisjon på solgte enheter samt dokumenterte utlegg.