Klikk for galleri

HEISTAD BRYGGE - Ferie og bolig i ett! Kun 2 leiligheter igjen. Flotte, sjønære leiligheter!

X
Telemark – Heistad/Brattås

Fjordgløttvegen 23

Telemark – Heistad/Brattås

Fjordgløttvegen 23

Prisantydning
1.286.000 - 1.366.000,-
Fellesgjeld
1.974.000 - 2.004.000,-
Primærrom
76.3m2 - 76.3m2
Bruksareal
79.8m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
skjema her?
Salgsoppgave
Lukk

Carina Slåtta

Eiendomsmegler
PrivatMegleren Kvelland & Partnere

Thomas André Hansen

Avdelingsleder / Megler
PrivatMegleren Kvelland & Partnere
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Kvelland & Partnere AS / Thomas André Hansen

Selger/Utbygger

Inter Eiendom AS v. Roger Strøm

Byggeår

2018

Forretningsfører

Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men en tidsbegrenset kontrakt med forretningsfører vil bli inngått på vegne av sameiet ved etablering av dette. Kjøper aksepterer at selger står fritt til å velge forretningsfører etter eget skjønn.

Velkommen til det gode liv

Det skal bygges totalt 49 leiligheter uten boplikt på Heistad Brygge. Disse ligger sydvendte med sol til langt på kveld, tøffelavstand til badestrand, bryggeanlegg og friområder. Et spennende og variert utomhusareal med lune møteplasser gir rom for en god livskvalitet og en helt fantastisk utsikt. Kvaliteten på leilighetene er meget god.

Effektive planløsninger, store vindusflater og skyvedører ut til de store terrassene gir en suveren opplevelse av plass og luft. Variasjon i leiligheter og priser åpner for at du kan finne en som passer for deg og din familie.

På Heistad Brygge kjøper du noe mer enn bare en leilighet. Du gjør også en god investering som du selv og fremtidige generasjoner vil nyte godt av. Hus og hytte i ett er drømmen for mange og på Heistad Brygge kan drømmen bli virkelighet for deg. Nyt vakker natur og panoramautsikt over Eidangerfjorden med klar, frisk luft, fuglekvitter og bølgeskvulp rett utenfor stuedøra.

Nå har du sjansen!

Nå skal det bygges funksjonelle og flotte boliger på Heistad Brygge.Sammen med dyktige arkitekter har vi skapt et bomiljø som er orientert mot sjøen og sola. Bygningene får moderne design tilpasset områdets kvaliteter og det er lagt til rette for virkelig å nyte livet i vannkanten.

Det er totalt 49 leiligheter fordelt på 3 bygg. Strandhuset, Fyret og Ankeret. Velg mellom 16 forskjellige leilighetstyper, med leiligheter fra 43-124 kvm BRA. Leilighetene er gjennomgående og har gode vindusflater som gir lyse og luftige rom. Romslige balkonger og takterrasser lar deg nyte solen til den går ned i vest og gir flott utsikt over sjøen. Umiddelbar nærhet til sjø og natur gjør dette til et sted hvor du kan nyte livet i fulle drag.

Byggene vil få et moderne uttrykk med vedlikeholdsvennlige fasader i en kombinasjon av puss og ferdigbehandlet treverk. Garasje og sportsbod blir under Fyret og Ankeret. Utenfor vil det opparbeides en sti ned til stranden som ligger nedenfor. Fellesarealene forøvrig vil bli opparbeidet med sittegrupper, belysning og planter for å skape et trivelig utemiljø. Vi har etterhvert bygget mange slike miljøer i diverse prosjekter og har god
erfaring med å prosjektere løsninger som skaper trivsel. Arealene skal fremstå som rolige og sosiale med trivelige miljøinnslag.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Som de sier i Heistadvalsen; Heistad ligger stille og fredelig, men likevel ikke langt unna byen. Heistadtangen har vakker natur og en avslappet
atmosfære som innbyr til å finne ro og føle velvære. Tilgangen på uberørt natur, frisk luft og variert kyst er unik. Her er det lett å nyte livet.

Heistad med sin beliggenhet mot Eidangerfjorden, mellom Porsgrunn sentrum og Brevik, er et populært boligområde. Porsgrunn kommune har tilrettelagt for en utvikling av Heistad både som boligområde og som tettsted. Det nybygde Heistad Bydelssenter med Rema 1000, apotek, frisør og blomst/hageforretning er et eksempel på det.

På Heistad bor du utenfor mas og jag, men likevel ikke langt unna det som skjer. Det er for eksempel 9 km til Porsgrunn sentrum og 3 km til Brevik. Det er raskt å komme seg til Oslo på E18 med fire felts motorvei så å si hele veien. Med flyforbindelse fra Torp og båtforbindelse fra Larvik eller Sandefjord med Color Line er Europa tett på.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 43 kvm - 121 kvm, Bruksareal: 43 kvm - 124 kvm
Alle innvendige rom unntatt innvendig bod er inkludert i P-rom.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse av boligene. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligene. Kjøper er gjort oppmerksom på at slik ferdigattest ofte foreligger en tid etter overtagelse og avhenger av blant annet årstid for opparbeidelse av utomhusareal. Midlertidig brukstillatelse gir imidlertid kjøper anledning til å ta boligen i bruk. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for selgers oppgjør i forbindelse med overtagelsen.

Ligningsverdi

Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger utgjør ca. 30 % av den beregnede markedsverdien. For sekundærboliger skal ligningsverdien utgjøre ca. 50 % av den beregnede markedsverdien. For øvrig gjøres oppmerksom på nyere regler for fastsettelse av ligningsverdi der kjøper selv må sende opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Det tas forbehold om at regelendringer kan medføre endret ligningsverdi for boligene.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Faste, løpende kostnader

Fra kr. 3 579,- til kr. 10 825,- pr. mnd i felleskostnader.

Disse dekker bygningsforsikring, kommunale avgifter, strøm til fellesområdene, kabel-TV, internett, snømåking, generelt vedlikehold, mm.

Oppgjør

Forskudd tilsvarende 10 % av kjøpesum betales til meglers klientkonto så snart kjøper har mottatt bekreftelse fra megler om at selger har stilt entreprenørgaranti etter bustadoppføringsloven (buofl.) § 12. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet
egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av forskudd.

Sluttoppgjør (resterende kjøpesum,omkostninger og evt. tilvalg/endringer) skal innbetales til meglers klientkonto senest 3 virkedager før overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Kr. 26 000,- i omkostninger kommer i tillegg til kjøpesummen. Dette dekker bl. a. andel dokumentavgift for borettslaget, tinglysning borettslagsandeler, kr. 5 000,- i andelskapital, og evt. kr. 430,- ved tinglysning av pant.

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Spesifikasjon av lån

Fellesgjelden er avdragsfri i 20 år og nedbetales deretter over 30 år. Andel fellesgjeld i prislisten utgjør 60 % av kjøpesum. Renter på fellesgjelden er beregnet med 2,35% og vil variere i takt med rentemarkedet. Renter på fellesgjeld er beregnet etter skattefradrag på 25 %.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.