Boligprisstatistikk august 2017

Stor aktivitet og svak prisutvikling i august. Boligprisene er 3,1 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Boligprisene i Norge steg med 1,2 prosent i august 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent. Hver måned gir vi deg siste oppdatering fra EiendomNorge.

Et marked i balanse

- Boligprisene utviklet seg i august svakere enn normalt, og denne trenden er gjennomgående for hele landet. Til tross for dette er det solgt mange boliger i løpet av måneden, noe som vitner om et marked i balanse. I lys av den rekordsterke veksten i boligprisene i store deler av Norge i 2016 er det naturlig med en korreksjon som den vi har vært vitne til de siste månedene. Den historiske erfaringen er at boligprisene svinger og til dels også sterkt i perioder, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

I august ble det solgt 8.631 boliger, noe som er 0,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i 2017 er det solgt 59.051 boliger, noe som er 0,2 prosent færre enn i 2016.

Salgsvolumet både i august og så langt i 2017 er på nivå med 2016. Unntaket er i Oslo og Bergen hvor det er solgt 9,0 og 6,5 prosent færre boliger i august sammenlignet med 2016. For Oslos del må dette sees i sammenheng med juli-måned, da det ble solgt betraktelig flere boliger enn i juli 2016.

I august ble det lagt ut 11.657 boliger til salgs i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 69.334 boliger for salg i Norge, noe som er 8,7 prosent flere enn i 2016 og 1,7 prosent flere enn i 2015.

– Det har som normalt for måneden blitt lagt ut mange boliger for salg, og utbudet av boliger har økt kraftig i løpet av august over hele landet. Selv om det er blitt solgt mange boliger i august, venter vi at tilbudssiden vil være stor også i månedene som kommer, sier Dreyer.

Svakere prisutvikling

Det tok i gjennomsnitt 39 dager å selge en bolig i august 2017, noe som er to dager mer enn i august 2016. Raskest salgstid hadde Drammen med 15 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 57 dager.

Det sterkeste prisutviklingen i august hadde Drammen med en oppgang på 1,0 prosent. Svakest prisutvikling hadde Kristiansand og Sandnes med nedgang på 0,6 prosent.

12 måneders veksten har svekket seg vesentlig. Sterkest 12 måneders vekst har Moss med en oppgang på 8,9 prosent. Svakest utvikling har Haugesund med en nedgang på 3,2 prosent.

- Veksten i boligprisene de siste 12 månedene har svekket seg over hele landet fra de høye og enkelte steder rekordhøye nivåene vi hadde ved inngangen til 2017. 2016 var preget av store forskjeller i prisutviklingen mellom de ulike regionene, og selv om det fortsatt er forskjeller så er den svakere prisutviklingen tydelig i alle deler av landet, sier Dreyer.

Ny forskrift har fått effekt

Den nye boliglånsforskriften som trådde i kraft fra 1. januar 2017 har fått effekt på boligprisene og det meldes om at særlig begrensningen om å ikke låne mer enn fem ganger inntekt rammer mange husholdninger og særlig førstegangskjøpere. Det var etter fjorårets sterke vekst i boligprisene og dermed husholdningens gjeld, nødvendig med regulatoriske grep. Men det er viktig at myndighetene følger utviklingen i boligmarkedet tett, og at den midlertidige forskriften ikke blir praktisert for rigid. Dette spesielt med tanke på unges mulighet til å ta del i velferdsgode nummer en i det norske samfunnet, nemlig egen bolig. Et stabilt boligmarked er avhengig et fleksibelt kredittmarked, avslutter Dreyer.

Hva sier din lokale megler?

Jeg med flere hadde forventet en liten nedgang, men ikke like mye som de dystre spådommene, og tallene for august viser et langt mindre fall enn jeg tror var forventet generelt.

Det er mer enn nok av kjøpere som har finansiering, og som ønsker seg en ny bolig. Primærbehovet for å ha et sted å bo har ikke endret seg, selv om bankene har fått pålegg om strengere utlånskrav. Lav rente og ønske om å eie kombinert med en lav arbeidsledighet er fortsatt et faktum.

En leilighet jeg solgte nylig i Industrigata 55 B er et godt eksempel på dette. Det var mange som var usikre på om prisene kom til å gå ytterligere ned, og hadde sterk fokus på "knekken i markedet". Slike samtaler har vi ofte om dagen, og det er viktig å ha fokus på tidsperspektivet. Kjøper du som privatperson er botiden mellom 2-5 år, men en investor må være kritisk til hvordan markedet kan se ut om kanskje allerede 6-12 måneder. Kjøper du for å bo, så mener jeg du trygt kan handle i dag. Prognosene viser at det er ventet større befolkningsvekst enn boligbygging fremover.

Jeg tror det er mange boligselgere som ikke ønsker å gå ut i markedet nå, rett og slett i påvente av utviklingen denne høsten. Av den grunn, blir tilbudet lavere - og etterspørselen dertil høyere. Med andre ord kan man godt si at usikkerheten i dag, vil bidra til økt stabilitet i fremtiden. 

Dersom du planlegger et salg denne høsten, kan det lønne seg å være tidlig ute for å treffe markedet - som jeg er overbevist om at kommer til å holde seg på et godt nivå!

- Lars Jakob Aarak, Salgsleder / Partner / Eiendomsmegler MNEF PrivatMegleren Park


* Ønsker du et estimat på hva din bolig er verdt? Klikk her for å bestille E-takst!

* Vil du snakke med en megler om markedet og potensialet for din bolig? Klikk her!

* Er du på boligjakt? HER kan du se hvilke boliger PrivatMegleren har for salg akkurat nå!


**Klippet fra eiendomnorge.no**


Tilbud på boligsalg?

Skal du selge bolig bør du ikke legge den for salg før du har mottatt et tilbud fra en av våre eiendomsmeglere. Legg igjen navn og nummer. Vi gir deg med glede et uforpliktende tilbud.

Andre nyheter

Mannen med de riktige verktøyene!
Da Emil Bertling tok sin Bachelor i eiendomsmeglin...
Les mer
Mannen med de riktige verktøyene!
Da Emil Bertling tok sin Bachelor i eiendomsmeglin...
Les mer
Det enkle og nyttige hjelpemiddelet for boligkjøperne!
Mick Rødsten er Daglig Leder av PrivatMegleren Pa...
Les mer
Boligprisstatistikk februar 2018
Hver måned gir vi deg siste oppdatering fra Eiend...
Les mer
Hvordan ble bonden fra Treungen en vestkant-megler?
Lars Jakob Aarak kommer fra en liten og fantastisk...
Les mer
Enda viktigere at boligen din skiller seg ut!
Meglerhuset er lokalisert midt på Majorstuen, i o...
Les mer
Boligprisstatistikk oktober 2017
Hver måned gir vi deg siste oppdatering fra Eiend...
Les mer
Boligprisstatistikk september 2017
Hver måned gir vi deg siste oppdatering fra Eiend...
Les mer
Forventningsavklaring!
Christoffer Brekke-Hammersland har en av hovedroll...
Les mer
Boligprisstatistikk august 2017
Stor aktivitet og svak prisutvikling i august. Bol...
Les mer
Boligprisstatistikk juli 2017
Nedgang i boligprisene i juli. Boligprisene er 4,8...
Les mer
Boligprisstatistikk juni 2017
Prisnedgang i boligmarkedet i juni på landsbasis....
Les mer
Derfor bør du selge bolig i fellesferien!
Tradisjonelt sett kommer det flere boliger ut i ma...
Les mer