Klikk for galleri

Ny 4-roms med høy standard og nydelig utsikt - 2 garasjeplasser - Heis - Vannbåren gulvvarme. Velkommen til visning!

X
Nesodden – Nesoddtangen

Richard Baches vei - B203

Nesodden – Nesoddtangen

Richard Baches vei - B203

Prisantydning
7.700.000
Primærrom
104m²
Bruksareal
108m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler / Fagansvarlig
93 04 31 33
skjema her?
Eiendomsmegler / Partner
99 49 15 05
Salgsoppgave
Lukk

Andrea Solheim

Eiendomsmegler / Fagansvarlig
PrivatMegleren Park
 

Informasjon om prosjektet

Ildjernåsen - Ditt nye hjem?

På nordøstsiden av Nesodden, på en kolle med storslagen, østvendt utsikt over Bunnefjorden og Oslo by, ligger prosjektet Ildjernåsen. Prosjektet består av fire eksklusive boligbygg med totalt 36 leiligheter og er tegnet av Fristed Arkitekter.

Leilighet B203 er en romslig og lys leilighet på hele 104 kvm p-rom og med balkong på 12 kvm. Leiligheten ligger i 2.etasje med fin utsikt mot Bunnefjorden. Med store vinduflater fra gulv til tak har leiligheten en gjennomgående luftig følelse og rikelig med lysinnslipp. Fra stuen er det adkomst til en balkong via en stor skyedør. Den store skyedøren åpner opp for at balkongen kan brukes som en forlengelse av stuen på sommerhalvåret.

Kjøkkenet er stilrent med innredning fra HTH og slette fronter.

3 soverom hvorav ett på 14 kvm og de to andre på 8 kvm.

Leiligheten har to praktiske baderom, hvor det på hovedbad er opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Begge rom har flislagte overflater, dusjhjørne og toalett.

Hærlig bakhage som kan disponeres av alle seksjonseierne, usjenert og solrikt med grense til friareal. I underliggende garasjeanlegg disponerer seksjonen 2 garasjeplasser med adkomst via heis eller trapp. Sportsboder ligger i garasjeanlegg eller ved felles korridorer.

Det er enhet B203 som selges. Bildene er kun for illustrasjon.

Hjemmeside med boligvelger

https://ildjernasen.no/

Informasjon om boligprosjektet

Tomten ligger i skråningen opp mot toppunktet Varden. Her er man på toppen av en av Nesoddens og Osloområdets flotteste og mest spektakulære eiendommer. Området tilbyr en tilbaketrukket og landlig tilværelse med nærhet til natur og vann, men er samtidig godt tilknyttet byen, via Tangen

i nord.

De fire byggene, med til sammen 36 leiligheter, ligger i midten av Richard Baches vei. Fra gårdsplassen er det spektakulær utsikt mot Oslo og fjorden. Hovedinngangene til byggene er fra to felles tilknyttede gårdstun. Fra baksiden av byggene fører en sti opp til utsiktspunktet Varden, hvor det skal etableres benker og grillplass for boligeierne. Fra dette området kan man nyte solnedgangen i vest.

På naturtomten finnes også et felles lekeområde. Boligbyggene ligger på en høyde og terrasserer seg med det naturlige fallet på tomten. Den arkitektoniske utformingen gir gode leiligheter tilpasset terrenget. Byggene etableres med luft og lys mellom de fire bygningskroppene. Trefasader i brunt er tilpasset områdets karakteristiske skog- og bergfarger. Store glassvinduer gir leilighetene svært gode lys- og utsiktsforhold til Oslo by og fjorden i forkant.

Leilighetene har varierte størrelser og er tilpasset en moderne livsførsel. Alle leilighetene har inngang via felles trapper og er tilknyttet felles heis fra parkeringskjeller. Egen balkong, fransk balkong eller uteareal, rett ut fra stue/kjøkken, gir også nærhet til naturen.

*Stipulerte felleskostnader pr. måned inkluderer:

Månedlige felleskostnader er stipulert til kr. 38,- pr. kvm. BRA. + fastbeløp kr. 100,- pr. garasjeplass. Samt kostnad til kabel-TV/internett med kr. 189,- pr. leilighet.

Varmtvann inngår i de stipulerte felleskostnadene.

Betalingsbetingelser:

Ved kontraktsinngåelse innbetales 10% av total kjøpesum inn til meglers klientkonto. Innen overtagelse innbetales resterende del av kjøpesummen, samt omkostningene.

Kjøpsomkostninger:

I kjøpsomkostninger inngår dokumentavgift til staten, som utgjør 2,5% av leilighetens andel av tomteverdi, samt tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-. Dersom kjøper skal oppta lån, kommer i tillegg gebyr for tinglysing av pantobligasjon og attestgebyr med kr. 729,- pr. lån. Det tas forbehold om endringer i de offentlige avgiftssatsene.

Forbehold/priser:

Selger forbeholder seg retten til enhver tid og uten forutgående varsel å kunne endre prisene på usolgte leiligheter.

Selger/oppdragsgiver:

Varden Eiendomsutvikling AS, org.nr. 993 872 032.

Eierform:

Eier (selveier).

Boligtype:

Leilighet.

Adresse og eiendomsbetegnelse:

Eiendommen har i dag adresse: Richard Baches vei, 1452 Nesoddtangen og er del av Gnr. 2, bnr. 1015 i Nesodden kommune. Selger vil forestå seksjonering av eiendommen, og hver bruksenhet blir ved seksjonering tildelt eget seksjonsnummer.

Prosjektet:

Ildjernåsen vil bestå av 36 selveierleiligheter.

Tomt:

Tomtestørrelse etter fradeling fra Gnr 2, bnr 1015 antas å bli ca. 4.300 kvm. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter kommunal oppmåling. Selger og kjøper må akseptere arealet etter den kommunale oppmålingen som bindende for seg, dvs. uten tillegg eller fradrag i kjøpesummen. Tomten vil bli et fellesareal for sameiet, med unntak av deler som eventuelt vil tillegges, dvs. tilleggsdelen, til den enkelte seksjon.

Reguleringsforhold:

Tomten er regulert til boligformål. Reguleringskart med tilhørende bestemmelser fås ved henvendelse til megler. Det foreligger rammetillatelse og igangsettelsestillatelse. Det gjøres oppmerksom på at søknad om oppføring av to forsterkede boliger på gnr. 1 bnr. 62. med plassering øst for brannstasjonen er under behandling i kommunen. ArkivsakID hos kommunen: 18/1722.

Arealberegning:

Bruksarealet er beregnet iht. reglene i NS3940 og utgjør alt areal innenfor omsluttende yttervegger. P-rom er: Stue/kjøkken, soverom, bad og entré/ gang.

Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal og er eksklusiv innvendige vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer.

Eierforhold/organisering:

Kjøper blir som eier av boligen medlem i et eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett til bruk av sin bolig samt eventuelle tilleggsdeler. Som medlem av eierseksjonssameiet og i tråd med vedtektene vil kjøper kunne få rettigheter og forpliktelser.

Utkast til eierseksjonssameiet vedtekter er vedlagt. Utbygger tar forbehold om, og forbeholder seg retten til den endelige utformingen av vedtektene for eierseksjonssameiet pr overtagelse.

Parkering:

Det vil bygges et parkeringsanlegg i ett plan under leilighetene. Det følger en biloppstillingsplass til hver leilighet, for de 8 største leilighetene følger det med 2 stk. biloppstillingsplasser i felles garasjeanlegg.

Det er prosjektert nok kapasitet i hovedtavle til at sameiet kan etablere ladestasjoner på garasjeplassene. Kjøper av leiligheten må selv betale for el-bil lader, som et tilvalg.

Leilighetene A201, A302, B203, B301, C201, C302, D203 og D301 har 2 garasjeplasser inkludert i prisen, resten av leilighetene har 1 garasjeplass inkludert i prisen. Ekstra parkeringsplass i garasjekjeller kan kjøpes. Det er 5 biloppstillingsplasser som selges for kr 200.000,-

pr stk. Usolgte plasser seksjoneres som fellesareal og eies og disponeres av utbygger for fri omsetning. Sameierne er forpliktet til å medvirke til reseksjonering når p-plassene er solgt.

Tv/internett:

Det er inngått avtale om kollektiv leveranse med TV og internett. Avtalen omfatter Get digital-tv (TV Mini), Get bredbånd (5/5 Mbps), Get box Mikro og service/vedlikehold hos Get. Vederlag per husstand er 189,- kroner per mnd. Avtalen gjelder fra 3+2 år, altså 5 år. Det er mulighet for individuell

endring av leveransen.

Byggemåte:

Se vedlagte tekniske beskrivelse i prospektet for nærmere beskrivelse.

Servitutter/heftelser:

De servituttene som i dag er tinglyst på eiendommen, følger med ved salg. Grunnboksutskrift er vedlagt salgsoppgaven og viser følgende tinglyste servitutter:

19.09.1957: Bestemmelse om bebyggelse:

Bestemmelse om kloakkledning/veg

04.02.1991: Erklæring/avtale:

Rett for Varden vei, vann og kloakklag til å sprenge, grave og legge vann og avløps-ledninger over eiendom. Best. om adkomst for vedlikehold m.m. Best om skader m.m. m.fl. best. Kan ikke avlyses uten godkjennelse av teknisk sjef i Nesodden kommune.

Servitutter som ikke slettes følger eiendommen og derigjennom også den enkelte seksjon som omfattes av eierseksjonssameiet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/ avtaler som kan få betydning for denne eiendommen.

Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/heftelser dersom offentlig myndighet krever det. Slike servitutter/heftelser kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk/vann og avløp/veiadkomst m.v. fra kommune, naboeiendommer og/eller ulike leverandører.

I forbindelse med utbygging og salg av bruksenheter (boliger/seksjoner) vil selger tinglyse pengeheftelser på eiendommen for sikring av lovpålagt og utinglyst panterett til sameiet, men boligen vil overtas av kjøper fri for panteheftelser med unntak av slike. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser.

Energimerking:

Boligene vil bli energimerket før overtagelse. Antatt energiklasse vil bli B. Det vil kunne forekomme individuelle avvik mellom boligene i prosjektet.

Selger er ansvarlig for at hver bolig etter overtagelse vil få en individuell energiattest som bekrefter energimerket. Boligen må energimerkes for å få ferdigattest.

Lovanvendelse:

Boligene selges etter bestemmelsene i Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43 med endring av 16. desember 2016), loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakt, jfr.§3.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er juridisk person, profesjonell eller investor, eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger står likevel fritt til å selge etter Bustadsoppføringslova.

Ferdigstillelse / Overtagelse:

Selgerens frist til å ha eiendommen klar til overtagelse fastsettes til 21 måneder etter varslet igangsettingsdato. Igangsettelse ble varslet 31.12.2017.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum 6 uker før det nye overtagelsestidspunktet.

Forsinket overtagelse etter endelig overtagelsesdato, gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen jfr. Bustadoppføringslova § 18. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av overtagelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørsog overtagelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering ellertinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Selger er ansvarlig for at det foreligger midlertidig

brukstillatelse på eiendommen senest på overtagelsesdagen. Søknad om ferdigattest sendes når samtlige arbeider er ferdigstilt som f.eks. arbeider på utomhus fellesarealer som evt. ikke kan ferdigstilles pga av årstiden. Av midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre gjenstående arbeider har kjøper rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesum inntil ferdigattest foreligger.

Fellesarealer vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter overtagelse av boligen. Sameiets styre eller interimsstyre vil representere hver sameier på overtagelsesforretning. Overtagelse av fellesarealer kan gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige. Styret har fullmakt til å gå ferdigbefaringen på vegne av samtlige kjøpere (seksjonseiere).

Tilvalg:

Det er utarbeidet en tilvalgsliste med muligheter for endring av parkett, fliser, kjøkken, elektrisk og farge på vegger. Det er ikke mulig å gjøre endringer på rørføringer. Tilvalgsmenyen inneholder opplysninger om priser, frist for bestilling samt eventuell betydning for overtakelsestidspunktet.

- Alle leiligheter som nå er for salg har fått følgende tilvalg: Vannbåren varme i gulv og downlights på bad og entré.

- Leiligheter med oppgradert el-anlegg er: A201, A301, A302, B102, B203, B301, C102, C201, D102, D103, D202 og D301

- Videre blir kjøkken oppgradert med tilvalg til kr. 75.000,-, totalt kr. 150.000,- for toppleilighetene B301, D301, og A301. Disse får også et oppgradert el-anlegg.

Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette bestilles skriftlig av selger eller den selger måtte oppnevne gjennom en signert avtale mellom partene. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som endrer vederlaget med 15 % eller mer.

Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger nog som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jfr. bustadoppføringslovas § 44. Selger har ikke anledning til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal betales sammen med sluttoppgjøret direkte til meglers klientkonto.

Betalingsbetingelser:

Det forutsettes at kjøper innbetaler 10% av kjøpesummen til meglers klientkonto senest 14 dager etter kontraktssignering. Beløpet skal tjene som sikkerhet for kjøpers gjennomføring av handelen, jf. buofl. § 46 (2) og vil renteberegnes til fordel for kjøper. Utbyggeren kan fritt velge å stille forskuddsgaranti etter § 47 og få hele eller deler av beløpet utbetalt. Ved garantistillelse etter § 47, vil beløpet ikke lenger renteberegnes til fordel for kjøperen. Utbygger forbeholder seg også retten til å stille § 47-garanti for inntil hele kjøpesummen i perioden fra sluttoppgjør innbetales til meglers klientkonto, og frem til overskjøting har skjedd. Resterende del av kjøpesum og omkostninger skal innbetales senest 3 virkedager før overtagelse.

Garantier:

For de boligene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille nødvendig §12 garanti. Selger kan stille § 47 garanti og på bakgrunn av denne garantistillelsen vil megler foreta delutbetaling av oppgjøret til selger eller byggelånsbank avhengig av den utbetalingsinstruks selger gir. §12-garanti skal stilles uten opphold når de 3 første forbeholdene er bortfalt som det vises til under kapittel Forbehold.

Omkostninger:

I tillegg til kjøpesum skal følgende omkostninger betales:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av andel tomteverdi.

- Tinglysingsgebyr for skjøte: kr. 525,-

- Tinglysingsgebyr for panterett (pr. stk): kr. 525,-

- Grunnboksutskrift: kr. 204,-

- Etableringskostnad til sameiet: kr. 10.000,-

Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene som følge av kommunalt eller statlige vedtak.

Kjøpsprosessen:

Kjøpstilbud skal legges inn elektronisk via budlink til riktig leilighet. Budet signeres og sendes inn med Bank-ID. Spør megler ved spørsmål om budgivning.

Innlevert kjøpstilbud er bindende for kjøper. Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpstilbud, megler vil meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper.

Leilighetene/seksjonene selges til faste priser. I forbindelse med salgsstart vil det imidlertid være slik at de som er interessert legger inn kjøpstilbud på en eller flere leiligheter (man får kun tilslaget på en leilighet om man ikke har uttrykkelig spesifisert at man ønsker å kjøpe flere enn en, men man forplikter seg til bindende kjøpetilbud på en av de leilighetene som står oppført i kjøpetilbudet) innenfor varslet frist. Deretter vil budene fordeles utover ledige leiligheter ut fra prinsippet om at flest mulig skal få en av de leilighetene man har lagt inn kjøpetilbud på. Dersom det etter en slik fordeling fremdeles er flere kjøpetilbud på en leilighet, vil tildeling av leilighetene skje med en vilkårlig trekning/fordeling av utbygger. Så snart ovennevnte er avsluttet vil megler meddele hvilken leilighet som er tildelt til alle som har inngitt kjøpetilbud.

Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter og garasjeplasser uten varsel. Selger står fritt til å fordele boder og garasjeplasser.

Fellesutgifter:

Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene/budsjettet. Se vedlagte forslag til budsjett utarbeidet av OBOS, hvor man har lagt til grunn kommunale avgifter, bygningsforsikring, felles strøm, forretningsførsel, kostnader til indre og ytre vedlikehold av fellesarealer etc.

I tillegg kommer kostnad til TV/internett fra Get med kr. 189,- pr. mnd.

Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter og bygger i utgangspunktet på sameiebrøken. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes med lik fordeling på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert OBOS som forretningsfører for sameiet for første driftsår.

Driftskostnadene for garasjeanlegget er stipulert til ca. kr 100,- pr måned pr plass.

Dersom eier velger å kjøpe ladestasjon for el-bil, stipuleres det et strømforbruk til ca. kr. 200,- pr mnd.

Kjøper må forskuttere 10.000,- kr. til sameiet, slik at sameiet får nødvendig likviditetstilskudd.

Sameiet:

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25. Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap,

budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Utleie:

Utleie av boligene er tillatt, dog skal styret før innflytting underrettes skriftlig om hvem som er leietaker. Dersom eiendommen ikke er seksjonert pr. tidspunkt for overtagelse, gjøres evt. kjøper/utleier oppmerksom på Eierseksjonslovens kapittel III som regulerer evt. leietakers rett til kjøp.

Ligningsverdi / eiendomsskatt:

Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for sekundærboliger utgjør 90%. For nærmere info, se www.skatteetaten.no.

Hvitvasking:

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking, med plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Konsesjon / Odel:

Det er hverken konsesjon eller odel ved kjøp av leilighet på Ildjernåsen.

Særskilte bestemmelser:

Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse.

Forbehold og generelle forutsetninger:

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i.

kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:

De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjons-løsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene.

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Fradeling, sammenslåing og seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjonsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht eierseksjonsloven kapittel 3. Megler anbefaler derfor ikke at boligen leies ut før eiendommen er seksjonert, siden dette er kjøpers ansvar og risiko. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet, herunder sammenslåing eller oppdeling av usolgte boliger

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, 3D illustrasjoner, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, belysning, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i

leveransen. Garderobeskap og hvitevarer leveres ikke.

Tegningene i prospektet kan ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, da blant annet målestokkavvik kan forekomme ved trykking/kopiering. Dette innebærer også at arealet av hvert rom kan variere noe fra salgstegning.

Det understrekes at utsikten som er vist i illustrasjonene er basert på fotografier og plassering av respektiv leilighet i plan og høyde. Det tas forbehold om at avvik i fht illustrasjonene kan forekomme.

Videresalg/endring av kjøper:

Kontrakten kan ikke transporteres og gjelder individuelt for hver kjøper. Kjøper kan ikke endre navn på hvem som skal stå i skjøtet ved overtagelse internt i familien eller i eget selskap. Boligen kan heller ikke videreselges eller transporteres med endring av kjøper på skjøtet.

Finansiering:

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Vedlegg:

- Reguleringsplan med bestemmelser

- Grunnboksutskrift

- Vedtekter / budsjett 12