LogoPrivatMegleren
Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Lise Maries vei 40

Nesodden
1459, Nesodden

2.350.000,-

Stor utsiktstomt mot Bunnefjorden/Oslo - Regulert til enebolig med bi-leilighet.