Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Myrstubben 4A - 4B - 6A- 6B - 8A - 8B - 10A - 10B

Aurskog-Høland
1930, AURSKOG

35.000.000,-

Salg av et AS I 8 halvpart av tomannsboliger (5 med hybler) I 13 leiekontr. I Totale leieinntekter på: 1.669.308,-