Klikk for galleri

Alvær brygge

Alvær brygge

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Vestland - Alver - Lindås

Kyrkjevegen 28 - C104

Prisantydning3.450.000,-Felleskostnader1.320,-Primærrom63m2Bruksareal66m2Soverom2Rom3
bilde fra galleri
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Vikebø & Jørgensen Nybygg AS / Magnus André Nilsen

Selger/Utbygger

FG Eiendom AS

Betegnelse

Gnr. 138 Bnr. 21 Snr. 31 i Alver kommune

Beliggenhet

Velkommen til Alver Brygge!

Kun 30 minutters kjøretur nord for Bergen kan du leve og bo i idylliske omgivelser med sjøen som nærmeste nabo. Fantastisk utsikt over den indre farleien med båttrafikken som passerer rett nedenfor terrassen. 

Alver Brygge ligger meget solrikt til, og området vil bli tilrettelagt med grøntarealer, beplantning, gangveier og flott kaiområder.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Alver Brygge ligger vakkert til i Alverstraumen i Lindås kommune. Her kan du oppfylle drømmen om å bo i sjøkanten i en topp moderne leilighet. De mange vikene og øyene nord i Lindås og sør i Meland ligger kun en kort båttur unna for et aktivt badeliv eller rekreasjon.

Det er 4-5 min gangavstand til barne- og ungdomsskole.
Knarvik Senter med over 60 butikker ligger ca. 10 min kjøring unna. Her finner du videregående skoler, idrettsanlegg, treningsstudio, "Nordhordlandskatedralen", rådhus og ellers alt du måtte trenge til hverdagen.

Stedet har et rikt kultur og organisasjonsliv.

Bygninger

Nærområdet består i dag for det meste av spredt eneboligbebyggelse.

Byggemåte

Boligene bygges etter byggeteknisk forskrift - TEK 10, stadfestet 01.07.2010 med lavenergiklasse 1. Forskriften setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø, helse og energi. For ytterligere informasjon vedrørende byggemåte henvises til vedlagte felles teknisk beskrivelse av 31.08.2016

Arealer og fordeling per etasje

BRA fra 50 - 161 m2 jf. vedlagte tegninger
Bruksareal (BRA) er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger fratrukket piper, kanaler etc. som er over 0,5 m2 (omsluttende vegger er yttervegger). Innvendige skillevegger måles med tykkelse inntil 0,5m2. For mer informasjon om areal pr. rom og pr. etasje se vedlagte tegninger.

P-ROM fra 43 - 156 m2 jf. vedlagte tegninger
Er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger.
Primærrom består generelt av:
Stue, kjøkken, soverom, bad/wc/vaskerom og gang/entre.
Sekundære rom: Innvendig bod/teknisk rom.

Megler har ikke målt arealet. Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitekts beregninger.

For mer informasjon om areal pr. leilighet vennligst se vedlagte prisliste. For hvilket rom som inngår i arealet se vedlagte plantegninger.

Standard

Alle leilighetene på Alver Brygge har god plassutnyttelse og standard.
Det nye leilighetskomplekset Alver Brygge blir bygget etter de siste kravene til et moderne, attraktivt og behagelig innemiljø.

Samtlige leiligheter blir bygget med livsløpsstandard, balkong, flislagte bad, parkett i alle rom og høyglanskjøkken fra EPOC med integrerte hvitevarer.

Boligene har gjennomgående god standard og vil by på følgende kvaliteter:

Kjøkken: Hvitt høyglans kjøkken fra EPOC med integrerte hvitevarer med kjøl/frys, oppvaskmaskin, stekeovn og platetopp.

Bad : Badet vil bli levert helfliset. Møblementet leveres i hvitt høyglans underskap med 60 eller 90 cm heldekkende servant, blandebatteri, speil og lysarmatur. Forøvrig leveres det vegghengt toalett og dusjdører.

Overflater : Gulvene i alle oppholdsrom leveres med eikeparkett som standard. Vegger og himlinger males.

Før ferdigstillelse av boligene vil alle kjøpere bli innkalt til et tillvalgsmøte med FG Eiendom AS/Bergen Byggutvikling AS. Her har man mulighet til å oppgradere eller endre kvaliteter.

For fullstendig leveranse se leveransebeskrivelse/salgsdeklarasjon fra FG Eiendom AS datert 31.08.2016.

Eiendommens historie

"Alversund og Alverstraumen var ein gong viktige knutepunkt for dei som ferdast langs kysten. Her var det kyrkje, skule, postkontor, telegrafstasjon, bank, dampskipskai, meieri, bakeri, landhandel, industri, gjestgjevarstad, og seinare hotell. Alversundbrua var ferdig i 1958 og knytte dei to bygdene saman.

Alver Hotel er vel kjent for oss alle. Hotellet vart etablert i 1959, på garden der forfattaren Amalie Alver Skram oppheldt seg mykje i sin barndom. Men også i tidlegare tider har det vore gjestgjevarstad og hotell i dette området. Gjestgjevarstaden i Alverstraumen er nemnd i skriftlege kjelder frå 1660, men den er truleg mykje eldre enn det. Rundt 1870 vart dette til eit hotell, med bakeri og landhandel. I 1920 brann bygningane ned, og hotelleigar Hans Lura selde eigedommen til Christian Bjelland, som bygde ein hermetikkfabrikk her i staden.
Det har elles vore ulike fabrikkar og industriverksemder i Alversund og Alverstraumen. Frå ut på 1870-talet finn me såleis Hans W. Tvedts, seinare Wilhelm Tvedts, lærfabrikk i Alversund, og L. og K. Sellevolds lærfabrikk i Alverstraumen. Dette var ein typisk industri i dette området på den tida, som auka i omfang på 1900-talet. Glanstida var fram til 1940, då krigen braut ut. På strekninga frå Isdalstø til Nappane var det ei tid heile 19 garveri!
Det fanst også andre typar industriverksemd i desse bygdene, som for eksempel Olaf Storheims salteri i Alverstraumen. Men ei verksemd fekk ein særleg posisjon. Det var Marie Müllers kjeksfabrikk. Marie var dotter til den kjende industrigründaren Georg Carl Christian Wedel Prahl (1798-1883), som i 1859 sa farvel til bylivet og kjøpte eit gardsbruk på Alver.

Marie Prahl (1836-1912), seinare gift Müller, byrja med kake- og kjeksproduksjon, og skapte ei levedyktig verksemd på familieeigedommen i Alver. Marie Müllers kjeks vart velkjende over heile landet, og ho mottok fleire medaljar og utmerkingar."

Kilde: Leia langs Norskekysten av Anders Bjarne Fossen. Bodoni forlag 2007.Via nettsiden http://bibelsenter.no/distriktet/lokalhistorie/

Oppvarming

Primær oppvarming skjer med separat avtrekksvarmepumpe tilknyttet ventilasjonsanlegg og med radiator i hver leilighet. Se vedlagte systembeskrivelse.
Bad og våtrom med elektriske varmekabler, med termostatstyring

Noen av leilighetene i øverste etasje klargjøres med røykrør/pipe for installasjon av gasspeis.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke leveres varmekilder i alle rom.

Parkering / Garasje

Det er satt av én plass i innendørs parkeringsanlegg til hver leilighet. Det er mulighet for å kjøpe én ekstra parkeringsplass. Denne retten er reservert de største leilighetene. Det er avsatt plass for gjesteparkering utenfor bygget.

Adkomst

Fra Knarvik følger man veien mot Alversund/Radøy. Ved Alversund skole tar man inn til høyre og tar umiddelbart til venstre ned forbi kirken (Kyrkjevegen). Følg veien nedover til den flater ut, og boligene ligger på venstre side.

Beskrivelse av tomt/hage

Utenfor bolighusene vil det bli pent opparbeidet med flotte grøntarealer, prydbusker, murer, lekeplass, vei/gangvei og kaiområder. Det vil bli mange områder for rekreasjon og avslapping, se vedlagte leveransebeskrivelse datert 31.08.2016 for nærmere informasjon.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 25. Pantekravet kan ikke overstige 1 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

16.12.1955 4913 BESTEMMELSE OM GJERDE
Overført fra: 1263 / 138 / 11 / / 
 
21.02.2013 153299 JORDSKIFTE
Nord og Midhordland jordskifterett saksnr 1200/2007/0025
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
 
29.05.2006 252744 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1263 / 138 / 12 / / 
 
03.04.2007 306897 SAMMENSLÅING
Sammenslått med denne matrikkelenhet

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig avløpsnett og vann via private stikkledninger. Adkomst til prosjektet skjer via kommunal vei ifølge Lindås kommune.

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdien er ikke fastsatt. I forbindelse med statsbudsjettet for 2010 er det vedtatt innført en ny metode for å beregne ligningsverdi på boliger. Som kjøper må du fylle ut et spesielt skjema (RF - 1282 - gjerne via www.altinn.no eller www.skatteetaten.no for å fylle ut elektronisk eller på papir.) Man vil da få en ligningsverdi for boligen.

Eksempel:
Leilighet A204 - 84 kvm P-rom - brukt som primærbolig = ligningsverdi kr.761 462,- iht Skatteetatens kalkulator for beregning pr.31.12.2015.
Endelig verdi kan avvike.

Reguleringsforhold

Reguleringsplaner på grunnen
Eiendommen regulert etter plan for Tveiten, Garveritomten gnr.138 bnr.21 m.fl. Planid: 1263-201104.

Reguleringsformål
Eiendommen er regulert til:
-               Boligblokker
-               Andre kommunaltekniske anlegg
-               Oppholdsareal
-               Lekeplass
-               Gårdsplass
-               Kjørevei
-               Fortau
-               Gatetun
-               Gangvei
-               Annen veigrunn - grønt areal
-               Parkeringshus/anlegg
-               Kai - dette er felles for boligene innenfor planområdet og skal være tilgjengelig for allmenheten ref. reguleringsbestemmelsene. Plankart og reg.bestemmelser følger vedlagt.

Kommune(del)plan(er)
Iht. kommunedelplan Knarvik - Alversund av 27.09.2007 ligger eiendommen i område avsatt til boliger.

Beskrivelse av sameiet

Sameiet vil totalt bestå av 36 boligseksjoner. Det er utarbeidet utkast til standard vedtekter for sameiet som følger vedlagt. Slike blir bindende for kjøperne. Sameiets eiere må etter overtagelse selv sette sitt preg på vedtekter. Videre kan sameiet utarbeide husordensregler. Dog må slike være innenfor eierseksjonslovens grenser. Det foreligger utkast til budsjett.

Kjøperne vil etter at de fleste leiligheter og fellesarealet er overtatt bli informert fra FG Eiendom AS om overtagelse av sameiet. Herunder må det blant eierne velges et styre i sameiet for å ivareta sameiets rettigheter og forpliktelser. Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha tre medlemmer, om ikke annet bestemmes i vedtektene.

Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, § 22, tredje ledd.

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av egen boligseksjon, jf. eierseksjonsloven § 1.

Faste, løpende kostnader

Faste alminnelige kostnader ved fast eiendom er blant annet: kommunale avgifter, strøm etter forbruk, forsikring villa/innbo og felleskostnader.

Oppgjør

Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan:
7-14 dager etter kontraktsunderskrift:  10 % av kjøpesum
Ved overtagelse:  90 % av kjøpesum

Innbetalingen forutsetter at selger har stilt lovpålagte garantier etter bustadoppføringsloven. Herunder skal selger før innbetalingen av de 10 % har stilt § 12 garanti. Sikkerhetsstillelse etter bustadoppføringslova § 47 tredje ledd vil i utgangspunktet ikke gis ved delinnbetaling til megler. Denne delinnbetalingen vil være kjøpers midler og vil stå på sperret konto hos megler og være utilgjengelig for så vel selger som megler inntil sikkerhetstillelse eventuelt skulle bli gitt eller overtagelse skjer. Dersom selger stiller § 47 garanti vil delinnbetalingen gå over til å være selgers midler fra tidspunktet for garantistillelse.

Når det gjelder oppgjøret av resterende kjøpesum er det en forutsetning at selger har stilt § 12 garanti. Beløpet vil stå på meglers klientkonto inntil overtagelse og overskjøting har funnet sted.

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. I særlige tilfeller kan selger kreve og kjøper ikke nekte å gjennomføre overtagelse mot midlertidig brukstillatelse. Herunder f.eks. dersom uten omhus ikke lar seg ferdigstille pga. tele i bakken, at kommunen krever at alle bygg er ferdige før ferdigstillelse gis, og lignende I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest gis. Alternativt kan selger stille § 47 garanti til sikkerhet for dette forholdet. Overtagelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke har krav på dagmulkt etter overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

3 450 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
15 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 600 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 5 000,- (Oppstartskapital til sameiet)
21 342,- (Omkostninger totalt)
3 471 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Boligene vil i sin helhet kunne leies ut til boligformål. Utleie skal meldes til forretningsfører.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tekniske beskrivelse og arkitekttegninger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å nøye gjennomgå leveransebeskrivelse, tegninger og prospekt før kjøpetilbud inngis.

Det tas forbehold om feil eller endringer i prislisten. Utbygger kan uten varsel justere priser og vilkår i den vedlagte prislisten.

Utbygger forholder seg retten til å tildele parkeringsplasser og boder.

Arbeidene utføres etter plan- og bygningslov og slike tekniske forskrifter som gjelder for byggearbeidene

Boligene leveres i byggrengjort stand. Kjøper må påregne utvask etter egen innflytning.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boliger bør derfor ventileres godt den første vinteren/året, og man bør være forsiktig med gassbruk og levende lys innvendig.

Kjøper er kjent med at utenomhusarbeider, avhengig av årstid, vil kunne bli ferdigstilt og overtakelsesforretning for disse avholdt etter forbrukerens overtakelse av boligen.

Ved all besøk på byggeplass før overtakelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Avbestilling reguleres av bustadoppføringslovens § 52

Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overlevering.

Ved motstrid mellom prosjektbeskrivelsen og tegninger gjelder prosjektbeskrivelsen.

Dersom kjøper unnlater å møte til befaringen og overtakelse uten gyldig grunn, kan selger avholde denne alene. Unnlatelse fra å møte gir ikke kjøper rett til å nekte overtakelse.

Adgang til utleie (boligformål)

Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å godkjenne leietager.

Planlagt overtagelse

Ferdigstillelse for prosjektet er stipulert til 3. og 4. kvartal 2019. Dette er kun stipulert og faktisk ferdigstillelse kan avvike fra dette. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett på dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Oppgjørskostnad (Kr.5 000) Meglerprovisjon (Kr.5 000) Totalt kr. (Kr.10 000)
Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr.0,-.