Her er behovet for nye boliger i ditt distrikt

Det bygges mange boliger i Norge. Tallene for fjoråret totalt viste til den største veksten på 12 år. Nettoveksten i antall boliger er faktisk den største som er registrert helt siden denne boligstatistikken ble lansert av Statistisk Sentralbyrå tilbake i 2006.

Full trykk i storbyene

Det er naturlig nok de store byene Oslo, Bergen og Trondheim som har opplevd den sterkeste veksten. I løpet av fjoråret økte den nasjonale boligbestanden med 32 143 enheter. Av disse var 2934 i Oslo, 1842 i Bergen og 1658 boliger i Trondheim.

Nylig kom nye tall fra Prognosesenteret i rapporten Bolig-Norge. Og her spås det at denne utbyggingstakten kan holde seg også de neste fem årene fram til 2023. Rapporten viser det estimerte boligbehovet for ulike aldersgrupper hvert år i et femårsperspektiv.

Eldrebølgen kommer

I følge rapporten vil det årlige boligbehovet ligge på gjennomsnittlige 31 503 boliger per år for Norge som helhet. Det som er verdt å merke seg, er at en høy prosent av dette behovet er i alderssegmentet +75 år. I Oslo for eksempel, viser prognosene at 30 % av totalbehovet vil være for de som er 75 år eller eldre. I Akershus er tallet nesten 38 %.

Tallene for ditt distrikt

Vi har splittet opp tallene slik at du får oversikten over hva som er gjeldende i ditt distrikt i de ulike alderssegmentene.

Oslo totalt 4909 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 20-23 år 52 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 24-34 år / 816 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 35-44 år / 625 nye boliger

Årlig behov for aldersgruppen 45-54 år / 640 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 55-64 år / 902 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 65-74 år / 388 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 74 år + 1486 nye boliger

Akershus fylke totalt 4976 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 20-23 år  / 68 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 24-34 år / 496 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 35-44 år / 511 nye boliger

Årlig behov for aldersgruppen 45-54 år / 259 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 55-64 år 1336 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 65-74 år / 392 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 74 år + 1914 nye boliger

Vestfold fylke totalt 1624 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 20-23 år 7 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 24-34 år / 158 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 35-44 år / 116 nye boliger

Årlig behov for aldersgruppen 45-54 år / -33 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 55-64 år / 354 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 65-74 år / 234 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 74 år + / 788 nye boliger

Trøndelag fylke totalt 2667 nye boliger

Årlig behov for aldersgruppen 20-23 år / -110 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 24-34 år / 434 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 35-44 år / 292 nye boliger

Årlig behov for aldersgruppen 45-54 år / -103 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 55-64 år / 496 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 65-74 år / 347 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 74 år + / 1312 nye boliger

Hordaland fylke totalt 2685 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 20-23 år / -72 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 24-34 år / 201 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 35-44 år / 113 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 45-54 år / 117 nye boliger

Årlig behov for aldersgruppen 55-64 år / 576 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 65-74 år / 449 nye boliger
Årlig behov for aldersgruppen 74 år + / 1301 nye boliger

Relaterte artikler

Nybygg

PrivatMegleren bistår deg med salg av nye boliger i boligprosjektet ditt.

Vi har egne kontorer og prosjektmeglere som spesialiserer seg på salg av prosjekterte boliger og nybygg.

Les mer

Boligbyggerne må tenke nytt

Eldre boligkjøpere vil flytte tidligere til leiligheter. Det gir krav til andre typer leiligheter. Se video-intervju med Christina Lyngtveit-Peterson.

Les mer

Boligutvikling 2018 – hvor går veien videre?

Privatmegleren og BAHR inviterer til seminar om dagens boligutvikling.

Les mer