Her er alle fordelene med Tryg Garanti

Det er en stor fordel å benytte seg av garantiforsikring når man som entreprenør skal stille sikkerhet overfor en byggherre, eller skal stille garantier i henhold til Bustadoppføringslova §12 eller §47. Forsikringen blir spesielt mye brukt innenfor byggebransjen, hvor garantien kan tre inn dersom kontraktsmotparten ikke kan oppfylle sine kontraktsforpliktelser.

Tryg Garanti har lang erfaring med kunder i bygg- og anleggsbransjen, og er Nordens største leverandør av garantiforsikring. Håvard Ihle-Hansen, Senior Account Manager, trekker frem flere viktige fordeler med å benytte dem som garantipartner.

– Ved å benytte garantiforsikring trenger man ikke å bruke av kredittrammen man har i banken. Dette frigjør kapital som kan brukes i andre deler av virksomheten, forklarer han.

– I tillegg tegner vi en fast rammeavtale med et avtalt maksimumsbeløp, slik at du fritt kan tegne opp til rammestørrelsen med garantier, fortsetter han.

Mindre papirarbeid og administrasjon

Tryg Garanti kan stille garantiforsikring for hele kontraktsperioden, fra dag én og fem år etter at reklamasjonstiden går ut. Det er en grunn til at produktet brukes hyppig som et alternativ til bankgarantier.

Ved bankgarantier følger gjerne også mye administrasjon og papirarbeid, noe mange utbyggere er glade for å slippe.

– Bankene vil ofte ha garantiene i retur fysisk. Når en stor boligutbygger må sitte og følge med på dette og sende dem i retur, medfører det mye administrasjon. Våre garantier løper ut på forfall og vi trenger bare en mail som bekrefter at prosjektet er fullført, forteller Ihle-Hansen.  

– Med en engangspremie kan du betale på forhånd, og slipper å tenke på garantier resten av prosjektet.

Konkurransedyktige på pris

Tryg Forsikring er børsnotert i København, og er en av de store finansielle aktørene i Norden.

– Vi har ingen problemer med kapasitet, noe som selvsagt er en stor fordel for de fleste utbyggere. Pris er også et viktig punkt hvor vi er konkurransedyktige og ofte best i klassen, utdyper Ihle-Hansen.

Ikke minst er det et viktig poeng at Tryg Garanti opererer med fastpris, slik at du betaler en fast premie for garantiene dine.

– Prisen kan selvsagt variere i forhold til den enkelte type garanti, men vil være avtalt på forhånd i kontrakten din, forklarer Ihle-Hansen.

Markedets beste online-løsning

Tryg Garanti opererer med faste kontaktpersoner for å kunne gi kundene sine mest mulig profesjonell og riktig rådgivning til enhver tid.  

– Vi har alltid som mål å kjenne deg og bedriften ut og inn. Ikke minst er vi opptatte av å gi deg som kunde fleksible løsninger som letter arbeidet i hverdagen, påpeker Ihle-Hansen.

Et godt eksempel på en slik løsning er at du som kunde får tilgang til et praktisk online-system, som gir deg full oversikt over garantiporteføljen din døgnet rundt.

– Dette er markedets beste løsning og helt unik i bransjen. Her kan du bestille garantier online og få dem utstedt innen få minutter. Garantidokumenter blir utstedt automatisk som PDF-filer, signert med digital underskrift, forklarer Ihle-Hansen.  

– Dermed kan du sende garantien videre til forretningspartner i en mail. Det er fleksibelt, forenkler saksgangen og minimerer tidsbruken.

Tett samarbeid med PrivatMegleren

PrivatMegleren samarbeider tett med Tryg Garanti i forbindelse med garantiforsikring, noe som gir ytterligere fordeler for utbyggere.

– Garantimalene er kvalitetssikret av oss , og vi er i dialog med Tryg Garanti fortløpende om dette, forteller Christina Lyngtveit-Petersson, Kjedesjef Prosjekt og kompetanse i PrivatMegleren.

– I tillegg har vi i PrivatMegleren lagt opp til at megler kan få tilgang til den elektroniske bestillingsløsningen hos Tryg Garanti. Det betyr at utbygger ikke trenger å tenke på disse garantiene etter at avtalen er inngått, fortsetter hun.

SEKS GODE GRUNNER TIL Å VELGE TRYG FORSIKRING

  • Fast rammeavtale
  • Ingen sikkerhet
  • Konkurransedyktige priser
  • Ingen kostnad for rammen
  • Fast kontaktperson og profesjonell rådgivning
  • Tilgang til markedets beste online-løsning

Relaterte artikler

Boligbyggerne må tenke nytt

Eldre boligkjøpere vil flytte tidligere til leiligheter. Det gir krav til andre typer leiligheter. Se video-intervju med Christina Lyngtveit-Peterson.

Les mer

Har du husket samtykke?

Her er fallgruvene for den nye personvernloven.

Les mer

Boligutvikling 2018 – hvor går veien videre?

Privatmegleren og BAHR inviterer til seminar om dagens boligutvikling.

Les mer