Har du husket samtykke?

Her er fallgruvene for den nye personvernloven.

GDPR, eller The General Data Protection Regulation, er en ny lov for hvordan man skal behandle personopplysninger. Loven gjelder for hele EU og EØS, og vil ha mye å si for hvordan man behandler persondata i hverdagen.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, som blant annet navn, adresse, e-post, IP-adresse og bankopplysninger, men også bilde og helseinformasjon.

GDPR-regelverket stiller strenge krav til behandling av persondata. Det betyr allikevel ikke at du må stoppe all innsamling kundeopplysninger, så lenge du sørger for at alle forbehold blir ivaretatt.

 

Be om tillatelse

For å samle inn personinformasjon, er du nå nødt til å ha tillatelse til det. Eksempelvis for å kunne sende ut nyhetsbrev eller nye boliger på mail, må du få samtykke til å samle inn e-postadressen.

Det betyr at du ikke lenger kan samle informasjon om interessenter på en visning til senere bruk, uten å tydelig informere om hva det skal brukes til. Du må også få tillatelse til det. Samtykket må være et aktivt valg. Det holder ikke med forhåndsavkryssede bokser.

For hvert nytt formål må du hente inn nytt samtykke. Det vil si at om du har fått lov til å sende nyhetsbrev til en person, må du be om ny tillatelse hvis du ønsker å bruke e-postadressen til annen markedsføring.

Du kan heller ikke samle inn flere opplysninger enn hva som er nødvendig for formålet. Det betyr at om du ikke skal bruke opplysningene nå, kan du ikke samle dem inn i tilfelle du får bruk for dem senere.

Merk at det er lov å samle inn personopplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, for eksempel en kontrakt om kjøp av bolig.

 

Hvordan behandle opplysninger

GDPR stiller også krav til sikkerhet og hvordan personopplysningene behandles. Du er ansvarlig for at opplysningene ikke havner i gale hender eller misbrukes. Når du ikke lenger har bruk for opplysningene, skal de slettes eller anonymiseres.

 

Slik bør du jobbe for å følge GDPR-regelverket i hverdagen:

  • Sørg for at bruken er legitim og at opplysningene kun brukes til det formål som er gitt. Opplysningene skal bare beholdes så lenge det er nødvendig.
  • Rydd opp på pulten og i mail-innboksen. Slett gamle mailer med personopplysninger og makuler utgaver du har printet ut når du er ferdig med dem. Slett gamle kundelister.
  • Bruk passordbeskyttelse på datamaskinen, mobil og iPad. Oppbevar dokumenter med personopplysninger i mapper som bare relevante personer har tilgang til.

Relaterte artikler

Boligbyggerne må tenke nytt

Eldre boligkjøpere vil flytte tidligere til leiligheter. Det gir krav til andre typer leiligheter. Se video-intervju med Christina Lyngtveit-Peterson.

Les mer

Tar tempen på boligmarkedene i Bergen, Stavanger og Trondheim

Christian V. Dreyer i Eiendom Norge ser nærmere på boligmarkedene i Stavanger, Bergen og Trondheim. Se video.

Les mer

Disse lovendringene må du forholde deg til

Fra 1. januar trer garantiendringer i både Bustadoppføringslova og Avhendingsloven i kraft. Dette betyr det for deg.

Les mer