Dette betyr den nye eierseksjonsloven for ditt prosjekt

Stortinget har vedtatt endringer av eierseksjonsloven som vil ha mye å si for utbyggere.

Den nye eierseksjonsloven har flere punkter som er viktige for deg som boligutbygger. Advokat Anne Sofie Bjørkholt fra advokatfirmaet BAHR mener endringene stort sett er gode nyheter for bransjen.

Endring av tidspunkt for seksjonering vil ha mye å si for utbyggere. Eierseksjonsloven § 8 sier nå at både bestående og planlagte bygninger kan seksjoneres når det foreligger rammetillatelse.

– Tidligere kunne bygninger seksjoneres når det er gitt IG, mens bestående bygg måtte vente til det var ferdig utbygget. Denne endringen gjør det enklere å unngå forsinkelser i oppgjøret mot boligkjøper på grunn av forsinket seksjonering, sier Bjørkholt.

 

Fjerner kjøpsrett

Tidligere sa loven at de som leier boligen ved seksjonering har rett til å kjøpe den til 80 % av markedsverdi.

– Dette er nå fjernet. Hvis du tidligere ønsket for eksempel å renovere og seksjonere en stor bygård, måtte du enten tilby leietakerne boligen med rabatt eller du måtte tømme bygget før seksjonering, sier Bjørkholt.

 

Organisering av parkering

I tillegg er det også gjort flere endringer som har betydning for organisering av parkering. I § 6 annet ledd er kravet om at felles garasje skal være fellesareal fjernet.

– Kommunen kan heller ikke kreve at parkeringsplasser skal seksjoneres som fellesareal. De skal nå kun se på om det er avsatt tilstrekkelig areal til å sikre antall parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen, sier Bjørkholt.

Parkering kan nå organiseres som tilleggsdel til boligseksjon, fellesareal, egen næringsseksjon eller egen anleggseiendom. Dette er en praktisk viktig endring for boligutviklerne.

Relaterte artikler

Slik løser du utfordringer ved store byggeprosjekter

Jo større et boligprosjekt er, jo mer komplisert og kompleks blir prosessen. Dette må du være klar over, sånn at du enklere kan møte utfordringene.

Les mer

Dette betyr den nye eierseksjonsloven for ditt prosjekt

Stortinget har vedtatt endringer av eierseksjonsloven som vil ha mye å si for utbyggere.

Les mer

Boligbyggerne må tenke nytt

Eldre boligkjøpere vil flytte tidligere til leiligheter. Det gir krav til andre typer leiligheter. Se video-intervju med Christina Lyngtveit-Peterson.

Les mer