Boligutvikling 2018 – hvor går veien videre?

Onsdag 5. september arrangerer PrivatMegleren i samarbeid med BAHR, seminar om dagens boligutvikling og hvor veien skal gå videre.

Vi har invitert kjente fagpersoner til å holde innlegg som er relevante for alle som jobber med boligutvikling. Dette er temaene vi skal ta for oss.

Hvor går boligmarkedet?

Hvilken vei er egentlig boligmarkedet på vei nå? Erik Bruce er sjeføkonom i Nordea og hans ekspertise er norsk og global makroøkonomi. Han kommer for å gi oss et innblikk i hvordan det makroøkonomiske bildet ser ut nå. Han tar også for seg hvorfor boligmarkedet i Norge utvikler seg sånn som det gjør i dag.

Forenklede regler for organisering av større boligutviklingsprosjekter

I større utbyggingsprosjekter er det i dag vanlig at banken krever at en viss andel av boligene må forhåndsselges for å få byggelån. For å innfri bankens krav, deler derfor utbyggeren gjerne prosjektet opp i byggetrinn, som hver for seg blir et eierseksjonssameie.

Dette er ikke en optimal løsning ettersom utbygger har behov for kontroll over utviklingen av fellesområder, infrastruktur og lignende helt frem til siste bolig er overlevert, og oppdelingen i flere eierseksjonssameier gjør organiseringen av fellesfunksjonene komplisert.

Derfor har regjeringen nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere om det kan gjøres mer attraktivt for utbyggerne å organisere utbyggingsprosjekter under ett. Utvalget skal levere sin innstilling til høsten.

Yngve Fløisand er en del av utvalget og kommer for å gi oss noen highlights fra arbeidet. Fløisand er daglig leder for PrivatMegleren Nyeboliger Bergen og er tidligere sjef for JM på Vestlandet. Han kommer også til å prate om hvilke løsninger som kan bli aktuelle.

Investorsalg av boligeiendom

Investorsalg er viktig for å holde salg- og byggestarter i gang, men de er også underlagt begrensninger.

Anne Sofie Bjørkholt fra BAHR kommer til å gå gjennom sentrale temaer rundt boligutviklere som selger hele bygg eller enkeltleiligheter til investorer. Disse spørsmålene kommer til å være sentrale:

 • I hvilken grad gjelder boliglånsforskriften ved salg til profesjonell utvikler eller utleier?
 • Strengere regler for eierskap til mer enn to boliger i eierseksjonssameier på høring. Hva innebærer det?
 • Hva er «riktig» skatteulempefradrag ved salg av utleiebygg i AS?
 • Utleie som hybler, pendlerboliger, apartementshotell, omsorgsboliger, kortidsutleie/AirBnB. Hvilke rammer setter reguleringsplanen?
 • Kommunal forkjøpsrett til utleiegårder?

Anne Sofie Bjørkholt er partner i BAHR. Hennes spesialområder er blant annet fast eiendom, eiendomsstrukturer og utviklingsprosjekter.

Compliance i boligbransjen

Et omdømmetap kan være vel så skadelig for en bedrift som tap i en rettstvist. Christina Lyngtveit-Petersson, advokat i PrivatMegleren, skal adressere compliance-områder som er aktuelle for aktører i eiendomsbransjen. Det gjelder utbyggere, utleiere og meglere. Vi ser særlig på følgende:

 • Sosial dumping på byggeplassen
 • Hvitvasking
 • Utleiers ansvar for bruken av utleieboliger
 • Innhenting av kapital til boligprosjekter – konsesjonskrav
 • Egenhandel
 • Personvern ved markedsføring av boliger

Christina Lyngtveit-Petersson er advokat og jobber som kjedesjef for Prosjekt og kompetanse i PrivatMegleren. Hun har lang erfaring etter å ha jobbet lenge med eiendomsbransjen.

Det blir også servering av tapas. Seminaret foregår i BAHRs lokaler på Tjuvholmen. Det er gratis, men det er begrenset med plasser.

Seminaret er fulltegnet, men ta kontakt med BAHR eller Christina Lyngtveit-Petersson for å stå på venteliste.

Relaterte artikler

Boligbyggerne må tenke nytt

Eldre boligkjøpere vil flytte tidligere til leiligheter. Det gir krav til andre typer leiligheter. Se video-intervju med Christina Lyngtveit-Peterson.

Les mer

Slik ser utviklingen på boligmarkedet ut

Høyere lønninger, flere i jobb og renteøkning vil prege boligmarkedet fremover.

Les mer

Disse lovendringene må du forholde deg til

Fra 1. januar trer garantiendringer i både Bustadoppføringslova og Avhendingsloven i kraft. Dette betyr det for deg.

Les mer