Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Stavenesvegen

Vaksdal
5725, Vaksdal

400.000,-

Halvferdig naust og kai på Stavenes. Tidligere godkjent byggesøknad foreligger.