Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Bjørn West-vegen 180 & 182

Masfjorden
5984, Stordalen / Masfjorden

8.500.000,-

Næringseiendom for overnatting, kurs, konferanse og restaurantdrift - svært idylliske omgivelser - bud ønskes