Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Holsbergstien 47

Alver
5918, Frekhaug

9.000.000,-

Frekhaug - Regulert tomt godkjent for konsentrert småhusbebyggelse med 56 enheter i populære Holmemarka.