Klikk for galleri

NYHAVN SANDVIKEN | Sjønært prosjekt, sentralt beliggende i Bergen, klart for overlevering i løpet av august.

X
Hordaland – Bergen

Nyhavn 6

Hordaland – Bergen

Nyhavn 6

Prisantydning
4.290.000 - 4.550.000
Primærrom
53m² - 61m²
Bruksareal
57m² – 65m²
Rom
3 rom
Visning
Søndag 25.08.2019 – 14:30-15:30
Visning
Søndag 25.08.2019
14:30 - 15:30
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF / Partner
93 68 05 86
skjema her?
Salgsoppgave
Lukk

Ximena Andrea Sagenes

Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Nyeboliger Bergen

Christina Fosse Rusaas

Eiendomsmeglerfullmektig
PrivatMegleren Vikebø & Jørgensen
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Vikebø & Jørgensen Nybygg AS / Ximena Andrea Sagenes

Selger/Utbygger

Nyhavn Bergen AS

Betegnelse

Gnr. 168 Bnr. 1070 og Gnr. 168 Bnr. 2105 og Gnr. 168 Bnr. 1062 i Bergen kommune

Byggeår

2019

Beliggenhet

Kort om prosjektet:

Prosjektet Nyhavn Sandviken vil ferdig utbygget bestå av ca. 80 enheter fordelt på 4 bygg. Første trinnet i prosjektet består av 45 leiligheter fordelt på 2 bygg. Dette prospekt gjelder trinn I.

Begge bygg i trinn I går over 4 plan. Bygg A huser 20 leiligheter og bygg B huser 25 leiligheter. Felles takterrasse på plan 5 i bygg B.

Garasjeanlegg med parkeringssystem i 3 nivåer. Det er heis og trappeadkomst opp til alle etasjene i begge byggene.

Leilighetene leveres nøkkelferdige som 2 og 3-roms i ulike størrelser tilpasset en variert beboersammensetning. Prosjektet Nyhavn Sandviken vil bli pent beliggende i et av Bergens mest populære boligområder like utenfor bykjernen. Med pent opparbeidede uteområder, flotte fasader og promenader ligger alt til rette for et fantastisk boforhold. En mer maritim og sjønær beliggenhet skal du lete lenge etter.

Området fra Nyhavn til Måseskjæret er under spennende utvikling - ta del i eventyret.

Velkommen til en sjelden anledning - Velkommen til Nyhavn Sandviken

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Velger du å bosette deg i Nyhavn har du de aller fleste av fasiliteter innen gangavstand.

Prosjektet ligger sentralt til mellom Ytre Sandviken og Bergen sentrum med flott utsikt over Byfjorden og områdene rundt.

Fra boligene er det få minutters gange til buss, badeplass og NHH. En kortere spasertur gjennom historiske Gamle Bergen plasserer deg på Sandviken Brygge med treningssenteret SATS, dagligvare, post og restaurant.

Det er meget gode kollektivløsninger i fra hovedveien til sentrum og sørover samt Bergen Nord. Videre finnes her gode turmuligheter i Fjellveien, Stoltzekleiven og byfjellene.

Bergen sentrum er innen gangavstand, og med bil er man midt i sentrum på kun minutter.

Bygninger

Se landskapsplan med inntegnet midlertidig vei datert 16.02.17.

1. etasje: A101 - A102 / B101

2. etasje: A201 - 207 / B 201 - B208

3. etasje: A301 - A307 / B301 - B308

4. etasje: 401 - A404 / B401 - B408

Parkering vil bli i underetasje samt i bakkant av 1. etasje og 2. etasje.

Boder plasseres i byggets 1. etasje og 2. etasje.

Byggemåte

Boligene bygges etter byggeteknisk forskrift - TEK 10 og ferdigstilles i henhold til NS 3420, normal standard. Forskriften setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø, helse og energi. For detaljert beskrivelse av byggemåte kan funksjonsbeskrivelse utarbeidet av entreprenør, datert 27.03.2017, fås ved henvendelse til megler.

Arealer og fordeling per etasje

BRA fra 43 - 87 m2 jf. vedlagte tegninger

P-ROM fra 39 - 83 m2 jf. vedlagte tegninger

P-rom er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger.

Primærrom består generelt av: stue, kjøkken, soverom, bad/wc/vaskerom og gang/entre.

Sekundære rom består generelt av: Innvendig bod, evt. teknisk rom.

Da prosjektet ikke er oppført, har megler ikke hatt mulighet til å kontrollmåle areal. Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitekts arealberegninger.

For mer informasjon om areal pr. leilighet vennligst se vedlagte prisliste. For hvilket rom som inngår i arealet se vedlagte plantegninger.

Innhold

For nærmere informasjon om innhold se vedlagte tegninger og leveransebeskrivelse. Det opplyses om at 3D og 2D-tegninger er illustrasjoner og at så vel uteareal som innvendig areal kun er illustrert og ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger. Data som danner grunnlaget for avtalen er leveransebeskrivelse datert 24.03.2017.

Oppvarming

Oppvarmingsbehovet dekkes i hovedsak gjennom vannbåren gulvvarme i stue og kjøkken. På bad, toalett, gang/entre og eventuelt vaskerom leveres elektriske varmekabler. Evt. andre oppvarmingskilder i boligen dekkes av den enkelte kjøper.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke leveres varmekilder i alle rom.

Parkering / Garasje

Det vil bli levert et mulitparkeringssystem med 49 p-plasser i en avgrenset del av byggets underetasje,

1 etasje og 2. etasje. Innkjøringen til p-plasser vil bli i 1. etasje.

Et multiparkeringssystem fungerer slik at hver eier av plass i anlegget bruker sin egen faste plattform eller flåte i et bilheisesystem. Systemet betjenes med en fjernkontroll eller brikke, allerede ved innkjøring slik at plassen er klar når man skal kjøre opp på sin flåte som beveger seg sideveis, opp og ned, til og fra. Å hente ut eller sette fra seg bilen tar i underkant av et minutt. Som et alternativ til en parkeringskjeller over flere plan, er denne løsningen både plassbesparende, enkel og effektiv.

Høyde i parkeringssystem/parkeringsheisen er henholdsvis 175 cm og 205 cm. Maks billengde 500 cm. Bilens maksvekt er 2000 kg.

Multiparkeringssystemet, eventuelle øvrige p-plasser i garasjeanlegget, samt adkomstvei i 1. etasje vil bli søkt organisert som en egen seksjon. De som eier 1 p-plass i multiparkeringssystemet eller eventuelle andre p-plasser, vil enten eie en ideell andel av seksjonen eller det vil bli tinglyst en reell servitutt som sikrer retten. I denne seksjonen vil det være eiere fra bygg som blir oppført på både BK1, BK2 og BK4.

Det vil være egne fellesutgifter for eierne/rettighetshaverne av p-plasser som skal fordeles etter brøk.

Se vedlagte vedtekter for p-seksjonen for nærmere beskrivelse av retter og plikter.

Parkeringsplasser i multianlegget leveres kun til 3 og 4-roms leilighetene i bygg A til D. Tildeling av parkeringsplasser til de enkelte leiligheter i multianlegget fremkommer av vedlagte prisliste. Her fremkommer også hvilke høydebegrensning som er på de aktuelle p-plassene som tilhører de enkelte leilighetene.

Adkomstveien i byggets 1 etasje fram til p-system og p-plasser vil også være adkomstvei fram til BK3 / bygg som ligger sør for disse byggene. Disse eiendommene vil ha tinglyst rett til benyttelse av veien, samt ha portåpner til garasjedører.

Selger forbeholder seg retten til annen hensiktsmessig organisering av p-anlegget, dog slik at rettigheten til kjøperne av p-plasser skal sikres forsvarlig.

Særskilt om tilrettelagte/HC p-plasser:

Det er fastsatt særskilte regler om plikt til å bytte HC plass til ordinær plass i vedlagte vedtekter.

Adkomst

Fra sentrum kjør mot Ytre Sandviken. Ta avkjørsel til høyre ved Sandviken sykehus og følg veien mot Nyhavn. Følg Nyhavnsveien til bunnen av bakken og ta veien til venstre. Man vil her treffe på byggeplass-skilt som indikerer hvor prosjektet ligger.

Det vil bli skiltet med PRIVATmeglerens sine visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt/hage

Uteområde vil bli pent opparbeidet med lekeplass, utearealer mellom og rundt bebyggelsen, samt en felles takterrasse på den bakerste blokken, blokk B. Plener etableres og tilsås. Terreng opparbeides og busker plantes. Det lages sitte- og lekeplasser. Fellesområder og offentlige arealer vil bli opparbeidet iht. endelig vedtatt utomhusplan.

Tilliggende fasiliteter

Åsane Storsenter 6.5 km

Bergen Storsenter 5.9 km

Spar Øyjorden 1 km

Coop Extra Maaseskjæret 1.3 km

Sandviken apotek 3.2 km

Vitusapotek Nordstjernen 5.9 km

Rema 1000 Helleveien 0.9 km

7-Eleven Ladegårdsgaten 3.2 km

Statoil Service Helleveien 0.9 km

Uno-X Sandviksveien 1.1 km

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

2 950 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger -------------------------------------------------------- 2 950 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Adgang til utleie (boligformål)

Planlagt overtagelse

Ferdigstillelse/overlevering av prosjektet er stipulert til 18 - 20 mnd. etter varsel om byggestart.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        

 

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr.mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.

Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

 

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.

Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.