Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Helgerødgata 61

Moss
1515, Moss

10.600.000,-

Torderød, Jeløy - Utleiemaskin med 4 godkjente enheter. Utleid p.t for kr. 517.200,- per år.