Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Bjønnan 72

Molde
6410, Molde

4.000.000,-

NY PRIS - Tomt regulert til konsentrert småhusbebyggelse - BYA=37% - Tidligere gitt tillatelse til blokk med 14 enheter