Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Frænavegen 151

Molde
6423, Molde

3.250.000,-

Berg/Fannebostad - Flott utsiktstomt regulert til småhusbebyggelse med BYA=30%