Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Sandvikbøen øst bnr. 163

Molde
6457, Bolsøya

1.450.000,-

Hyttetomt Draget, Bolsøya