Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Øverlandsvegen 13

Molde
6416, Molde

1.690.000,-

Øverland - Flott utsiktstomt regulert til frittliggende bolighus - BYA 30% - Mulighet for tomannsbolig/enebolig i rekke