Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Lerkeveien 23, 25 og 27

Oslo
1053, Oslo

12.990.000,-

Attraktivt beliggende bolig med stort potensial. Rammetillatelse for oppføring av to ekstra boliger. Tomt på 1166 kvm.