Klikk for galleri

Lillestrøm/Dovrekvartalet | Velkommen til visning i denne flotte leiligheten i 10. etg. | Utsikt | Borettslaget for 55+

Lillestrøm/Dovrekvartalet | Velkommen til visning i denne flotte leiligheten i 10. etg. | Utsikt | Borettslaget for 55+

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Viken - Lillestrøm

Landstads gate 37 - 1001-D5

Prisantydning5.045.000,-Felleskostnader12.230,-Bruksareal110.9m2Soverom3Rom4
bilde fra galleri
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

24-21-9026

Selger/Utbygger

E & G Bygg AS

Eiendomstype

Andelsleilighet

Eierform

Borettslag

Betegnelse

Bruksenhetsnummer: 1001

Etasje

10

Areal

Bruksareal: 110,90 kvm

Antall rom

4

Tomtetype/areal

Eiet tomt / kvm

Velkommen til visning!

Visning i ledige leiligheter. Servering av gløgg og pepperkaker i D5 1001.
Sjekk boligvelgeren på hjemmesiden og se hva som fortsatt er ledig;
www.dovrekvartalet.no

Leiligheten er på ca. 109,3 kvm og ligger i bygg D5 sin 10.etg. Leiligheten inneholder bl.a. gang, 3 soverom med god størrelse hvor et har utgang til balkong. Stor og pen stue og kjøkkenløsningg, 2 bad og en innvendig bod. Fra stuen er det også 2 utganger til balkongen som er på ca. 19,4 kvm.

Det er mulig å kjøpe bruksrett til garasjeplass.

Beliggenhet

Dovrekvartalet er et nytt, attraktivt boligprosjekt i Lillestrøms nye sentrum. Tomten ligger med adkomst fra Sørumsgata og Kjerulfsgate. Kort spasertur til jernbanestasjonen, alle kulturtilbud, kafeer, kjøpesenter, friluftsområder, etc.

Byggene som får en moderne utforming, er plassert slik at det oppnås passasjer rundt og mellom byggene, med tilgang både for beboere og andre.

Se prosjektets hjemmeside: www.dovrekvartalet.no

Arealer og fordeling pr. etasje

Bruksareal: 110,90 kvm

Standard

Tre bygg i 7-11 etasjer. Bygningene utføres i henhold til bygningslovens bestemmelser, i teknisk forskrift (TEK) av 2010, og i samsvar med forskriftenes krav til tilgjengelighet. Garasjeanlegg utføres i betong. Leilighetene oppføres i stål, betong eller CLT (Massivtre) eller i en kombinasjon av disse materialer. Innvendige flater av gips og eller tre og utvendige flater med trepanel og komposittplater. Materialer som velges på fasader vektlegger lavest mulig vedlikeholdskostnad. Isolasjon i samsvar med forskriftenes krav. Tak og terrasser tekkes med membraner tilegnet formålet. Høyisolerte vinduer og balkongdører av komposittmateriale, ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Hengslede vinduer er innadslående. Der tegninger viser utvendige skyvedører, kan det bli levert hengslet dør + fast glassfelt. Hovedtrapp i stål/betong, med rekkverk i tilpasset utførelse. Heis fra garasjeanlegg til alle adkomstnivåer.

Balkonger og adkomstsoner i tre, betong eller metall, med rekkverk i tilpasset utførelse. Leilighetene har privat balkong. Noen av balkongene leveres innglasset. I tillegg er det felles takhager/terrasser på alle byggene. Nærlekeplass og rekreasjonsområde etableres mellom bygningen og på utsiktsplattformen foran bygg D1-D3

Oppvarming

Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg. Leilighetene tilknyttes fjernvarmeanlegg. Oppvarming skjer med radiatorer og gulvarme i enkelte rom, bl.a. bad.

Parkering / Garasje

Kan kjøpes bruksrett til parkeringsplass i tillegg. Se prisliste på www.dovrekvartalet.no eller kontakt megler for info.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m.

Faste, løpende kostnader

Kr. 12 230,- pr. Mnd.
Fellesutgifter som inkluderer: Hvis fellesgjelden innbetales vil felleskostnaden bli kr. 5465,-.

Andel fellesgjeld / formue

Andel fellesgjeld kr. 5 045 000,- / Andel fellesformue kr. 0,- pr ifølge forretningsfører. Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper. pr ifølge forretningsfører.

Oppgjør

Fullt oppgjør ved overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

5 045 000,- (
NB: prisen er fast) 5 045 000,- (Andel av fellesgjeld)
10 090 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Omkostninger
31 560,- (Dekning av utlagt andelskapital mm) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
32 520,- (Omkostninger totalt)
10 122 520,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Adgang til utleie (boligformål)

Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. Hele boligen kan leies ut med styrets godkjenning etter bestemte vilkår ihht. vedtektene punkt 4-2 og borettslagsloven §§5-3 til 510. Borettslagsloven sier følgende om utleie: Med godkjenning frå styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person nemt i §5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar. Jf. §5-5.

Konsesjon / Odel

Det er ikke krav til konsesjon ved erverv av eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Planlagt overtagelse for D5 er Q4 2021.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.