Klikk for galleri

Brøter Terrasse - Vestvendt terrasseleilighet i 6.etg. Sentrumsnær og tilbaketrukket beliggenhet i Lillestrøm.

X
Viken – Lillestrøm

Brøter Terrasse - Trinn 1 - B-602

Viken – Lillestrøm

Brøter Terrasse - Trinn 1 - B-602

Prisantydning
11.600.000,-
Primærrom
108.9m2
Bruksareal
117m²
Visning
Onsdag 23.09 – 18:15-19:00
Meld deg på visning
Visning
Onsdag 23.09
18:15 - 19:00
Meld deg på visning
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF
40 84 00 56
skjema her?
Eiendomsmegler / Partner
98 20 42 22
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Torkild Vinje

Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Lillestrøm

Tom-Richard Seim

Eiendomsmegler / Partner
PrivatMegleren Lillestrøm
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

24-20-9024

Eiendomstype

Selveierleilighet

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Gnr. 81 Bnr. 851 i Lillestrøm kommune

Etasje

6

Byggeår

2020

Areal

Primærrom: 108,90 kvm, Bruksareal: 116,50 kvm

Antall rom

4

Tomtetype/areal

Fellestomt / kvm

Velkommen til Brøter Terrasse - Leilighet B-602

Leiligheten ligger i byggets 6. etasje og inneholder bl.a. gang, 3 soverom, 2 boder, 2 bad, vaskerom, åpen stue/kjøkkenløsning og balkong.

For mer informasjon se prosjektets hjemmeside: www.broterterrasse.no

Beliggenhet

Med spennende arkitektur og flotte fasader, får Brøter Terrasse en tydelig identitet. Det unike bygget vil sammen med den attraktive kvartalshagen og de innbydende passasjene utgjøre et topp moderne, funksjonelt og variert boligkonsept for deg som ønsker litt mer. Her bor du sentralt, men likevel rolig og tilbaketrukket midt i Lillestrøm sentrum.

Lillestrøm er med sin sentrale og naturskjønne beliggenhet en kommune med et stort mangfold av muligheter. Her finner du en fin blanding av det moderne, energiske og urbane, samt variert natur som innbyr til all slags utendørsaktiviteter hele året.

Kun 8 minutter gangavstand til Lillestrøm stasjon hvor du kan ta toget til Oslo S på 10 minutter eller Oslo Lufthavn på 12 minutter.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 108,90 kvm, Bruksareal: 116,50 kvm

Parkering / Garasje

Det er mulighet for kjøp av p-plass i garasjekjeller.
Parkeringsplasser kan kjøpes til fast pris for enkelte leiligheter, se prisliste for hvilke leiligheter som har mulighet for kjøp av plass og pris på disse. Se link: https://broterterrasse.no/wp-content/uploads/2020/05/Prisliste-Broter-Terrasse.pdf

Det installeres el-bil uttak på hver parkeringsplass som er inkludert i kjøpesummen for parkeringsplass.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.
Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets utkast til vedtekter og husordensregler.

Faste, løpende kostnader

Kr. 4 290,- pr. Mnd.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

11 600 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 30 670,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: Kr. 1 227 000,-)) 12 870,- (Oppstartkapital til sameiet) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 1 350,- (Etableringskostnad) -------------------------------------------------------- 46 060,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 11 646 060,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Adgang til utleie (boligformål)

Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å godkjenne leietager.

Planlagt overtagelse

Leilighetene planlegges ferdigstilt i 4. kvartal 2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha leiligheten klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Se kjøpekontrakt for konkrete frister.
Dersom igangsettingstillatelse gis på et senere tidspunkt enn forutsatt vil det kunne føre til en tilsvarende utsettelse av overtagelsestidspunktet.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider eller ved å inngi skriftlig kjøpstilbud til megler.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.