Klikk for galleri

Aveny Vest/Lillestrøm | 1-roms leilighet | Balkong mot syd og felles gårdsrom | Overtagelse Q1 2021 | Salg av kontrakt

X
Viken – Lillestrøm

Aveny Vest - Bygg L - C24

Viken – Lillestrøm

Aveny Vest - Bygg L - C24

Prisantydning
2.850.000,-
Primærrom
32.3m2
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Ernest Kastrati

Eiendomsmegler
PrivatMegleren Lillestrøm
 

Informasjon om prosjektet

Salg av kontraktsposisjon

Det gjøres oppmerksom på at dette er salg av kontrakt på leilighet C24 i prosjektet Aveny Vest Bygg L. Det betyr at kjøper trer inn i den allerede etablerte kontrakten mellom utbygger(selger 1) og selger(kjøper 1), hvor kjøper overtar selgers(kjøper 1s) rettigheter og forpliktelser i henhold til kjøpekontrakt datert 19.10.2018. Totalprisen som er oppgitt omfatter kjøpesummen for boligen (opprinnelig kjøpesum), omkostninger og kjøpesum for å overta kontrakten (merverdi til selger). Merverdi til selger kr. 434 550,- utgjør prisantydningen på kjøp av kontrakten. I tillegg må ny kjøper betale for tilvalg kr. 65 450,-. Ny kjøper trer inn i avtalen kjøper 1 har med utbygger og overtar betalingsforpliktelsene iht. kjøpekontrakten av 19.10.2018. Forskudd iht opprinnelig kontrakt på kr. 235 000,- + transportgebyr kr. 40 000,- innbetales omgående etter inngått avtale. Merverdi, tilvalg og kjøpesummen for boligen + omkostninger betales iht. opprinnelig kjøpekontrakt i forbindelse med overtagelse av boligen (jfr. kjøpekontrakten).
Det er stilt garantier iht. opprinnelig kjøpesum kr. 2 350 000,-. Det vil ikke bli stilt garantier for merverdien.

Aveny Vest - Med nærhet til alt!

Boligområdet ligger sentralt og i direkte tilknytning til det hyggelige bysentrum i Lillestrøm med tilhørende butikker, kafeer, offentlig kommunikasjon og kommunesenter.
Kvartalet defineres av Nittedalsgata i Nord, Adolph Tidemands gate i Øst, Torvgata i sør og Brandvldgata i vest.
Aveny Vest ligger tett på sentrumskjernen, Stortorget og Lillestrøm stasjon.

Bygninger
Første salgstrinn vil bestå av ca. 80 selveierleiligheter i Bygg L med hhv. 1- til 5-roms leiligheter, fra 34 kvm til 163 kvm BRA, med romslige balkonger fordelt på tre oppganger. De fleste leilighetene får hyggelig utsikt og gode solforhold. Bygget vil gå over 7 plan over garasjekjeller.
Mellom byggene blir det flotte grønne utearealer som gir høy trivselsfaktor.
Leilighet C24 ligger med inngang fra Nittedalsgata, med sydvendt balkong mot det hyggelig gårdsrommet.

www.avenyvest.no

Alle prospektene med vedlegg finner du her:
https://avenyvest.no/last-ned-prospekt

Arealer

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte leveransebeskrivelse og arealer mottatt av utbygger.

Kort fortalt

* Flytt rett inn i splitter ny leilighet hvor ingen har bodd før deg
* 1-roms leilighet
* 1 bad
* Syd-vendt balkong på 8,5 kvm
* Lave omkostninger ved kjøp
* Fellesutgifter kr. 1 420,-/Mnd
* Kort gangavstand til togstasjonen i Lillestrøm
* Flytog til Gardermoen på 12 minutter og tog  til Oslo S på 10 minutter

Standard

Leiligheten leveres med 3-stavs parkett eik natur hvit matt lakk på gulv. Kjøkkeninnredning fra HTH.
Det er bestilt tilvalg/oppgraderinger for totalt kr. 65 450,-.
Tilvalg inkluderer hvitevarer for kr. 58 280,- (hvitevarer og montering) pluss oppgraderte dører.
Se vedlagte beskrivelse av tilvalg og leveransebeskrivelsen i opprinnelig prospekt for Aveny Vest.

Oppvarming

Leilighetene leveres med termostatstyrt vannbåren gulvvarme tilknyttet fjernvarmeanlegg.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Utbygger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse.

Verdi ved skattefastsetting

Verdi ved skattefastsetting (tidligere ligningsverdi) er p.t. ikke fastsatt. Verdien fastsettes av Skatteetaten etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan er godkjent av Skedsmo kommune 10. oktober 2018. Eiendommen er benevnt som felt/område A i detaljreguleringsplanen. Det er planlagt videre utbygging på naboeiendommene, og det henvises til Skedsmo kommune for ytterligere opplysninger.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.
Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets utkast til vedtekter og budsjett.

Faste, løpende kostnader

Kr. 1 420,- pr. Mnd.
Felleskostnader dekker bl.a. kommunale avgifter, vaktmester/renhold, kabel-TV/internett, a konto fjernvarme, honorar til styret, forretningsførsel, bygningsforsikring (ikke innbo), fellesstrøm, vedlikeholdsfond og lignende, basert på et foreløpig budsjett utarbeidet av forretningsfører. Det tas forbehold om at endelige kostnader kan avvike fra de stipulerte kostnadene i det foreløpige budsjettet. Kostnader til drift av realsameienes fellesareal og parkeringskjeller belastes i tillegg via sameiet felleskostnader.

Se opprinnelig prospekt for informasjon vedr. felleskostnader.

I tillegg til felleskostnader vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte leilighet, innboforsikring, osv.

Oppgjør

1) Ved signering av transportavtalen må kjøper 2 innbetale til eiendomsmegler det forskudd som kjøper 1 har betalt til utbygger, samt transportgebyr kr. 40 000,-. Forskuddsbeløpet utgjør kr. 235 000,- og er avdrag på kjøpesummen for boligen. I tillegg skal den avtalte kjøpesum for kontrakten betales i forbindelse med signering av transportavtalen. Innbetalingen skal være fri egenkapital, hvor det forutsettes at det ikke skal tas pant i den boligen som kjøpes. Beløpet skal innbetales til meglers klientkonto (Privatmegleren Nyeboliger Romerike) iht transportavtalen.
Utbygger har stilt de garantier som er pålagt i medhold av bustadoppføringslova §12 og § 47. Kjøper gjøres oppmerksom på at innbetalt forskuddsbeløp vil kunne disponeres til fordel for Selger så snart alle parter herunder utbygger har signert transportavtalen.
2) Merverdi på kr. 434 550,- og tilvalg kr. 65 550,- betales til meglers klientkonto (Privatmegleren Nyeboliger Romerike) ved overtakelse.
3) Resterende del av opprinnelig kjøpesum inkl. omkostninger, skal iht opprinnelig kjøpekontrakt innbetales til prosjektmegler/oppgjørsmegler senest 3 dager før overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

434 550,- ( Merverdi til selger)

     40 000,- (Transportgebyr til utbygger)

    65 450,- (Tilvalg)

2 350 000,- (Opprinnelig kjøpesum)
Omkostninger iht. opprinnelig kontrakt

        9 100,- (Dokumentavgift 2,5 % av tomteverd)

            585,- (Tingl.gebyr obligasjon)

            585,- (Tingl.gebyr skjøte)

            202,- (Gebyr for panteattest)

         4 260,- (Startkapital til sameiet)

--------------------------------------------------------

       14 732,- (Omkostninger totalt)

--------------------------------------------------------

2 904 732,- (Totalpris inkl. merverdi, transportgebyr og omkostninger)

_______________________________________________________
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Det tas forbehold om at utbygger godkjenner ny kjøper.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra opprinnelig prospekt.

Adgang til utleie (boligformål)

Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å godkjenne leietager.

Konsesjon / Odel

Det er ingen krav til konsesjon eller odel knyttet til salg av denne boligen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Planagt overtagelse Q1 2021.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Viktig informasjon om kontraktsposisjon

Dersom kjøper 2 selv avbestiller eller på annen måte annullerer kontrakten med utbygger, vil ikke kjøper 2 ha krav på tilbakebetaling av noen del av kjøpesummen for kontraktsposisjon. Det samme gjelder dersom Kjøper 2 misligholder kontrakten, og dette medfører at utbygger hever avtalen med Kjøper 2.
Forskudd:
Ved signering av transportavtalen må kjøper 2 innbetale til eiendomsmegler det forskudd som kjøper 1 har betalt til utbygger. Beløpet kommer i tillegg til den avtalte kjøpesum for kontrakten. Utbygger har stilt de garantier som er pålagt i medhold av bustadoppføringslova §12 (og eventuelt §47). Forskuddsbeløpet utgjør kr. 235 000,-.

Vedlegg til salgsoppgaven

Budskjema
Opprinnelig kjøpekontrakt
Opprinnelig prospekt
Transportavtale fra Skanska
Transportavtale fra PM