Klikk for galleri

Lillestrøm/Dovrekvartalet D2-Gjennomgående leilighet med 2 balkonger-Separat hjemmekontor-Salg av kontraktsposisjon

X
Akershus – Skedsmo - Lillestrøm

Lillestrøm - Dovrekvartalet 403-D2

Akershus – Skedsmo - Lillestrøm

Lillestrøm - Dovrekvartalet 403-D2

Prisantydning
3.588.435,-
Fellesgjeld
2.495.000,-
Bruksareal
91m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Salgsoppgave
Lukk

Ingebjørg Katrin Halle

Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Lillestrøm
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Seim & Skillebæk AS / Ingebjørg Katrin Halle

Betegnelse

Gnr. 81 bnr. 2434, 1148, 1064 i Skedsmo kommune.

Forretningsfører

Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men en tidsbegrenset kontrakt med forretningsfører vil bli inngått på vegne av borettslaget ved etablering av dette. Kjøper aksepterer at selger står fritt til å velge forretningsfører etter eget skjønn.

SALG AV KONTRAKTSPOSISJON

Det gjøres oppmerksom på at dette er salg av kontrakt på leilighet 403 i D2 i Dovrekvartalet.i Lillestrøm. Det betyr at kjøper trer inn i den allerede etablerte kontrakten og overtar selgers (kjøper 1s) rettigheter og forpliktelser i henhold til kjøpekontrakt datert 16.08.2016.
Prisantydningen som er oppgitt gjelder opprinnelig kjøpesum (inkl. garasjeplass) + merverdi til selger + transportgebyr til utbygger + tilvalg.

Merverdi til selger kr. 65 000,- utgjør prisantydningen på kjøp av kontrakten. Ny kjøper trer inn i avtalen kjøper 1 har med utbygger og overtar betalingsforpliktelsene iht. kjøpekontrakten av  16.08.2016.
Merverdi, transportgebyr og forskudd (kr 100 000,- ) totalt kr. 190 000,- innbetales omgående etter inngått avtale. Resten av kjøpesummen iht. opprinnelig kjøpekontrakt + tilvalg + omkostninger innbetales i forbindelse med overtagelse av boligen (jfr. kjøpekontrakten).

Det er stilt garantier iht. opprinnelig kjøpesum.

DOVREKVARTALET

Prosjektet som gir deg over 55 år et trygt og sosialt bomiljø.
Dovrekvartalet er et nytt, attraktivt boligprosjekt i Lillestrøms nye sentrum, som utgjør en del av ev et større utbyggingsprosjekt innenfor reguleringsområdet Lillestrøm øst. Tomten ligger med adkomst fra Nittedalsgata og Kjerulfsgate. Kort spasertur til jernbanestasjonen, alle kulturtilbud, kafeer, kjøpesenter, friluftsområder, etc.
Her får man tilgang til kvaliteter som er tilpasset voksne mennesker som ikke lenger ønsker å bo i enebolig, men fortsatt ønsker å beholde eneboligfordelene.

Beboerne får tilgang til blant annet storstue, hobbyrom, gjesteleiligheter og frodige takterrasser. I Dovrekvartalet trenger man ikke bekymre seg for vedlikehold, snømåking og tungt hagearbeid, men heller hygge seg i en komfortabel, moderne og lettstelt bolig. Nyt livet i trygge og trivelige omgivelser!

Byggene som får en moderne utforming, er plassert slik at det oppnås passasjer rundt og mellom byggene, med tilgang både for beboere og andre.

Kvaliteter med leiligheten og i borettslaget (Dovrekvartalet)
- Hjørneleilighet med 2 balkonger / hvorav den ene er innglasset
- Eget separat hjemmekontor/hobbyrom på ca. 13,5 kvm / ikke godkjent for varig opphold
- P-plass i garasjekjeller
- El bil lader kan leveres som tilvalg
- Oppgradert med tilvalg (se beskrivelse under)
- Felles storstue med moderne kjøkken
- Frodige felles takhager med panoramautsikt
- Gjesteleiligheter til besøkende
- Mulighet til frigjøring av kapital
- Vaktmester- og servicetjenester
- Heis til alle etasjer
- Planlagt innflyttning høsten 2020.

Standard

Se opprinnelig prospekt (i prosjektet) for beskrivelse av standardleveransen.

Følgende tilvalg er gjort

Kjøkken
Kjøpt høyskap for innebygd stekeovn og micro. Her ble det også lagt opp ekstra strømkurs for disse. Her tilkom også 2 skuffer.
Ekstra skap for skuffer under platetopp. Underskap med 2 bakker (i stedet for hylle). Hjørneskap med Le Mans att v 50 dør. Demping på dører (overskap). Led-lys under overskap. Innebygd AEG oppvaskmaskin (ferdig montert).
BAD
2 stk skuffer i stedet for dører.
Inngang
Porttelefon med skjerm. Taklampe. 3 downlights i gang mellom stue og kjøkken.
Stue
Ingen endring.
Lite soverom
Taklampe.
Kontor
Taklampe i gang og kontor.
WC
Dobbel downlights.

Elko RS lav 3-roms pakke med dimmere og lavtbyggende stikk (i hele leiligheten).
 
BEBYGGELSE
3 stk bygg i 7-11 etasjer. D2 bestrår av 7 etasjer. Bygningene utføres i henhold til bygningslovens bestemmelser, i teknisk forskrift (TEK) av 2017, og i samsvar med forskriftenes krav til tilgjengelighet. Garasjeanlegg utføres i betong. Leilighetene oppføres i stål og betong. Innvendige flater av gips og eller tre og utvendige flater med trepanel og komposittplater. Materialer som velges på fasader vektlegger lavest mulig vedlikeholdskostnad. Isolasjon i samsvar med forskriftenes krav. Tak og terrasser tekkes med membraner tilegnet formålet. Høyisolerte vinduer og balkongdører av komposittmateriale, ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Hengslede vinduer er innadslående. Der tegninger viser utvendige skyvedører, kan det bli levert hengslet dør + fast glassfelt. Hovedtrapp i stål/betong, med rekkverk i tilpasset utførelse. Heis fra garasjeanlegg til alle adkomstnivåer.
Balkonger og adkomstsoner i tre, betong eller metall, med rekkverk i tilpasset utførelse. Leilighetene har privat balkong. Noen av balkongene leveres innglasset. I tillegg er det felles takhager/terrasser på alle byggene. Nærlekeplass og rekreasjonsområde etableres mellom bygningen og på utsiktsplattformen foran bygg D1, D2 og Tower.

Oppvarming

Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg. Leilighetene tilknyttes fjernvarmeanlegg. Oppvarming skjer med radiatorer og gulvarme i enkelte rom, bl.a. bad.

Parkering / Garasje

Under bakkenivå oppføres et garasjeanlegg. Det medfølger 1 p-plass i garasjeanlegget

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Ligningsverdi

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi.

Energimerking

Alle nye boliger skal energimerkes. Energimerking utføres av selger. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt
ferdigattest.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter og vedtekter for DES Skedsmo.

Faste, løpende kostnader

Kr. 8527,-.
Størrelsen på felleskostnader er ikke endelig fastsatt og vil avhenge bla. av kommunale krav ifbm. drift av fellessystemer som f.eks. søppelsug, gatetun, frostsikring, mv. I tillegg avhenger kostnaden av borettslagets valgte nivå på sikkerhets- og servicetjenester. Kostnader til varmtvann og oppvarming av den enkelte leilighet, kan avhengig av de løsninger som velges, bli omfattet av felleskostnadene i borettslaget. Beregningen av forbruk per leilighet, vil da være basert på areal, og komme som tillegg til de stipulerte månedlige felleskostnader oppgitt i prislisten, som er ca. kr 45,- /kvm BRA pr. måned pr. 14.05.2019. Renter på andel fellesgjeld første året ligger i de stipulerte felleskostnadene.

Felles driftskostnader hvis andel fellesgjeld innbetales i sin helhet (IN-ordning) er ca. kr. 3 537,-.

Oppgjør

Oppgjør for kjøp av kontrakten (prisantydning kr. 190 000,-) innbetales senest 14 dager etter signert Transportavtale.

Kjøpesum + tilvalg + omkostninger (iht. opprinnelig kjøpekontrakt) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

65 000,- (Prisantydning/ Merverdi til selger)
  123 435,- (Tilvalg)
  300 000,- (P-plass i garasjekjeller)
     25 000,- (Transportgebyr til utbygger)
3 075 000,- (Opprinnelig kjøpesum)

Omkostninger iht. opprinnelig kontrakt
     30 000,- (Dekning av div. utlegg, se kjøpekontrakten)
          430,- (Tingl.gebyr obligasjon)
          430,- (Tingl.gebyr skjøte)
          172,- (Gebyr for panteattest)
--------------------------------------------------------
      31 032,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 619 467,- (Totalpris inkl. merverdi, transportgebyr, tilvalg og omkostninger)
2 495 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
6 114 467,- (Totalpris)
____________________________

Spesifikasjon av lån

Renter fellesgjeld:
Det er lagt til grunn finansiering i privat bank med flytende rente på 2,4 %, avdragsfrihet i de første 5 årene. Avdragene på fellesgjelden vil løpe etter avdragsfri periode og påvirke de månedlige felleskostnadene.
Leilighet 403 vil måtte betale kr 10 080,- i renter og avdrag år 6, i tillegg til driftskostnadene.

Planlagt overtagelse

Planlagt overtagelse for D1 og D2 er høsten 2020.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen inngis via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Nærmere info om budgiving fås hos megler.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Utbyggers visjon

For å skape et attraktivt og livskraftig bymiljø for hele Lillestrøms befolkning, ønsker vi først og fremst å bygge boliger for dem som ønsker å bo her. Dette er mennesker som ser bylivet som en berikelse, og som derfor blir en berikelse for
byljøet. De handler maten sin i nærbutikkene, trener i det lokale treningssenteret, tar med seg boka si ut for å lese og unner seg en daglig kaffe latte på nærmeste kaffehus. Mennesker som fyller nærmiljøet sitt med liv, og er en forutsetning for at næringslivet vil etablere seg her. De legger også premissene for at resten av byens befolkning strømmer til. Det er spesielt to grupper som har et udekt boligbehov i Lillestrøm i dag, og som ønsker seg denne sentrumsnærheten. Den første gruppen er godt voksne som ønsker seg et enklere og mer aktivt liv. Dovrekvartalet er tilpasset denne gruppen. Den andre gruppen, er førstegangskjøpere. Til disse tilbys små smartleiligheter i Tower1 og Studio Lillestrøm, beliggende ved siden av Dovrekvartalet. Begge gruppene har mye å tilføre et bymiljø. Undersøkelser og erfaring fra tidligere prosjekter, tilsier også at de har mye å tilføre hverandre. I et bomiljø der de bor side om side, opplever de unge at det er trygt og stabiliserende å ha voksne rundt seg og de voksne lar seg inspirere av det sprudlende livet som den yngre garde bringer med seg. Både de unge og godt voksne ønsker å bo sentralt. I Dovrekvartalet, Tower 1 og Studio Lillestrøm vil du få dekket dette behovet, med 10 min til Oslo sentrum og 12 min til resten av verden. Samtidig har du alle sentrums-fordelene like utenfor døren.
Visjonen for Dovrekvartalet og Tower1/Studio Lillestrøm er derfor å bygge skreddersydde boliger for hver av disse to gruppene, og lage en flytende overgang mellom bomiljøet og bymiljøet ut mot Ramblaen.

Finn.no: Prosjektets beskrivelse

Dovrekvartalet består av 3 bygg, Leilighetene er tilpasset voksne mennesker som ikke lenger ønsker å bo i enebolig, men fortsatt ønsker seg noen av eneboligfordelene. Dovrekvartalet dekker dette behovet gjennom å tilby beboerne storstue til selskaper, hobby- og møtelokaler, overnatting i gjesteleiligheter, takterrasse med hage og grill, med mer. Beboerne kan dermed fortsette sine aktive liv - uten å bekymre seg for vedlikehold, snømåking og tungt hagearbeid. I sin nye bolig kan de leve et rikt og aktivt liv, side om side med naboer som er på samme sted i livet, og søker et nytt fellesskap. For mange vil det ligge en trygghet i å vite at leiligheten er tilrettelagt for en alderdom der man kan bli boende livet ut om man ønsker det. Prosjekter som dette får gjerne folk til å flytte fra eneboligene sine tidligere enn planlagt, fordi man får muligheten til å nyte livets glade dager, i trygge mgivelser, med nærhet til alt.