Klikk for galleri

Husebyhagen - Prosjektert leilighet i trivelig bofellesskap for deg over 50 år - Salg av kontraktsposisjon

X
Skedsmo - Skedsmokorset – Skedsmokorset

Husebyhagen CH 0503

Skedsmo - Skedsmokorset – Skedsmokorset

Husebyhagen CH 0503

Prisantydning
2.935.000
Fellesgjeld
2.600.000,-
Totalpris
5.535.000,-
Primærrom
84m²
Bruksareal
87m²
Soverom
2 rom
Rom
3 rom
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Salgsoppgave

Ingebjørg Katrin Halle

Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Lillestrøm
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

24-19-0229

Eiendomstype

Andelsleilighet

Eierform

Borettslag

Betegnelse

Bruksenhetsnummer: H0305

Etasje

5

Areal

Primærrom: 84 kvm, Bruksareal: 87 kvm

Antall rom

3

Tomtetype/areal

Eiet tomt / kvm

Salg av kontraktsposisjon

Det gjøres oppmerksom på at dette er salg av kontrakt på leilighet CH 0503 i prosjektet Husebyhagen. Det betyr at kjøper trer inn i den allerede etablerte kontrakten og overtar selgers (kjøper 1s) rettigheter og forpliktelser i henhold til kjøpekontrakt datert 20.06.2018.
Prisantydningen som er oppgitt gjelder opprinnelig kjøpesum + merverdi til selger (kjøper 1).

Merverdi til selger kr. 85 000,- utgjør prisantydningen på kjøp av kontrakten. Ny kjøper trer inn i avtalen kjøper 1 har med utbygger og overtar betalingsforpliktelsene iht. kjøpekontrakten av 20.06.2018.
Transportgebyr og forskudd på kr 285 000,- (totalt kr. 335 000,- ) innbetales omgående etter inngått avtale. Merverdi + resten av kjøpesummen iht. opprinnelig kjøpekontrakt + omkostninger innbetales i forbindelse med overtagelse av boligen (jfr. kjøpekontrakten).

Det er stilt garantier iht. opprinnelig kjøpesum. Det vil ikke bli stilt garantier for merverdien.

Link til digitalt prospekt
http://bit.ly/HusebyhagenProspekt

Kort fortalt

* Flytt rett inn i splitter ny leilighet hvor ingen har bodd før deg
* Vannbåren gulvvarme fra felles anlegg
* Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning
* Heisadkomst fra garasjekjeller opp til leilighetsplan
* Moderne kjøkken med integrerte hvitevarer
* Lave omkostninger ved kjøp
* Felleskostnader kr. 4089,-/Mnd.
* Renter og avdrag på fellesgjeld 1. året kr. 7 748,-/Mnd.
* Totale felleskostnader 1. året kr. 11 837,-/Mnd.
* Balkong på 12 kvadratmeter
* Følger 1 garasjeplass i felles garasjekjeller
* Innvendig bod og disponibel bod i fellesareal
* Stor, felles takterrasse på den ene bygningen (G-bygget)
* Hyggelige fellesområder
* Planlagt overtagelse 2.-3. kv. 2020
* Gangavstand til Skedsmo Senter og meget god kollektivforbindelse til Lillestrøm og Oslo

Velkommen til Husebyhagen

Husebyhagen - Her kan du bo godt, med trygge, sosiale rammer i vakre, rolige omgivelser.
Eiendommen ligger i et sentralt og meget attraktivt boligområde på Skedsmokorset med kort avstand til offentlig kommunikasjon og senteret med butikker og servicetilbud for de fleste.

Husebyhagen vil bestå av 87 nye, moderne leiligheter med vestvendte balkonger og mulighet for parkering i garasjeanlegg. Leilighetene varierer mellom koselige 2-roms leiligheter til romslige 4-roms leiligheter, i 7 bygg. I det ene bygget er det planlagt felles selskaps- og aktivitetslokale i 1. etasje. På taket i samme bygg blir det felles takterrasse, for alle beboerne. Leilighetene vil variere fra 36 - 123 kvm.Husebyhagen designes med tanke på å gi trygghet, skape trivsel og innby til et nært, sosialt liv. Ofte betyr det å flytte en lang prosess med å bli kjent i nye omgivelser, med nye naboer og et nytt miljø. I disse flotte leilighetene stiller alle likt, og nydelige fellesområder gjør det lettere å finne seg et godt nettverk.

Fellesområdene vil ha stort, felles kjøkken, stue, snekkerbod og toaletter. I tillegg skal det bygges flere "hotellrom" som kan leies av beboerne ved behov, noe som gir god plass når familie og venner kommer på besøk. Og besøk er enkelt å få med denne beliggenheten! Midt mellom Oslo og Oslo lufthavn, like ved E6, vil leilighetene ligge, pent omkranset av nydelige turområder og det meste av servicetilbud.

Uteområdene rundt leilighetene vi også innby til felles glede, med nydelig beplanting, sittegrupper, lekeplass og en trygg, bilfri gårdsplass. "Fellesbygget" vil ha en stor takterrasse for alle, med heis helt opp. I tillegg vil de fleste leilighetene har parkeringsplass i felles garasjekjeller, også den med heisadkomst.

Like over gaten ligger nye Skedsmosenteret. Fra leilighetene er det også kort gangavstand til flotte turområder i Romeriksåsen, umiddelbar nærhet til bussentral, samt gangavstand til treningsstudio, skøytehall m.m. Boligene vil etter planen ferdigstilles i 2020, og er forbeholdt personer over 50 år.

Leilighetene blir oppført i henhold til gjeldende tekniske krav, med smakfull innredning og moderne løsninger. Det vil blant annet monteres balansert ventilasjon med varmegjenvinning, vannbåren gulvvarme, eikeparkett, delikate bad og integrerte hvitevarer med mer. I tillegg har du mulighet til å sette ditt eget preg på boligen med en rekke tilvalg, så her lønner det seg å være tidlig ute. Det gis tilvalgmuligheter på bl.a. kjøkken, garderobe, bad, fliser og parkett.

Innvendig vil du ha valg mellom alt fra koselige 2-roms leiligheter til romslige 4-roms. Alle får en god planløsning med lyse, luftige rom, og det monteres dørcalling-anlegg og heis opp til leilighetsplan. Leilighetene får enten balkong eller markterrasse. Standardløsningene har materialer av høy kvalitet og tidsriktige fargevalg. Her kan du bo godt, med trygge, sosiale rammer i vakre, rolige omgivelser. Velkommen til oss - la dette bli ditt nye hjem!

Standard

Se leveransebeskrivelsen vedlagt i salgsoppgaven.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Sikringsfond

Sikringsfond er en forsikringsordning som dekker tap borettslaget får som følge av at andelseiere misligholder betaling av løpende fellesutgifter. Medlemskap i sikringsordning kan tegnes av det enkelte borettslag, eller av boligbyggelag på vegne av tilknyttede borettslag.

Faste, løpende kostnader

Kr. 11 837,- pr. Mnd.
Felleskostnadene som er oppgitt inkluderer ordinære driftsutgifter som komm.avg. forr.førsel, kabel-tv, internett/bredbånd, vaktmestertjenester fellesforsikring, samt renter og avdrag på andelens fellesgjeld

Det vil bli IN-ordning i borettslaget. Hvis andel fellesgjeld innbetales i sin helhet (kan gjøres ca. 1 år etter overtagelsen) vil fellesutgiftene bli kr. 4 089,- pr. mnd.

Andre faste utgifter:
Strøm, innboforsikring.

Se utkast til budsjett.

Andel fellesgjeld / formue

Kr 2 600 000,- / Kr ,- pr ifølge forretningsfører.
Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Adgang til utleie (boligformål)

Utleie av bolig i borettslag krever styrets samtykke, jf. borettslagsloven § 5-3.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt iht. Bustadoppføringslova

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Oppgjørskostnad (Kr.3 875)
Meglerprovisjon (Kr.42 625)
Markedspakke (Kr.3 500)
Totalt kr. (Kr.50 000)
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 0,-.