Klikk for galleri

STUDIO Lillestrøm - Unik mezzanineleilighet over 2 etasjer med terrasse - Salg av kontraktsposisjon

X
Akershus – Skedsmo - Lillestrøm

Studio Lilletrøm - U01

Akershus – Skedsmo - Lillestrøm

Studio Lilletrøm - U01

Prisantydning
3.750.000,-
Bruksareal
49m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
skjema her?
Salgsoppgave
Lukk

Ernest Kastrati

Eiendomsmegler
PrivatMegleren Lillestrøm

Ingebjørg Katrin Halle

Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Lillestrøm
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

24-19-0138

Eiendomstype

Selveierleilighet

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Gnr. 81 Bnr. 2434 i Skedsmo kommune

Byggeår

2020

Areal

Bruksareal: 48,90 kvm

Antall rom

2

Tomtetype/areal

Fellestomt / kvm

Salg av kontraktsposisjon

Det gjøres oppmerksom på at dette er salg av kontrakt på leilighet UO1 i STUDIO Lillestrøm. Det betyr at kjøper trer inn i den allerede etablerte kontrakten og overtar selgers (kjøper 1s) rettigheter og forpliktelser i henhold til kjøpekontrakt datert 29.03.2017.
Prisantydningen som er oppgitt gjelder opprinnelig kjøpesum + merverdi til selger (kjøper 1).

Merverdi til selger kr. 550 000,- utgjør prisantydningen på kjøp av kontrakten. Ny kjøper trer inn i avtalen kjøper 1 har med utbygger og overtar betalingsforpliktelsene iht. kjøpekontrakten av  29.03.2017. Transportgebyr og forskudd på kr 100 000,- (totalt kr. 125 000,- ) innbetales omgående etter inngått avtale. Merverdi + resten av kjøpesummen iht. opprinnelig kjøpekontrakt + omkostninger innbetales i forbindelse med overtagelse av boligen (jfr. kjøpekontrakten).

Det er stilt garantier iht. opprinnelig kjøpesum. Det vil ikke bli stilt garantier for merverdien.

Beliggenhet

Studio Lillestrøm er et nytt, attraktivt boligprosjekt i Lillestrøms nye sentrum, som utgjør en del av ev et større utbyggingsprosjekt innenfor reguleringsområdet Lillestrøm øst. Tomten ligger med adkomst fra Sørumsgata og Kjerulfsgate. Kort spasertur til jernbanestasjonen, alle kulturtilbud, kafeer, kjøpesenter, friluftsområder, etc.
Byggene som får en moderne utforming, er plassert slik at det oppnås passasjer rundt og mellom byggene, med tilgang både for beboere og andre.

Kort fortalt

* Flytt rett inn i splitter ny leilighet hvor ingen har bodd før deg
* Lave omkostninger ved kjøp
* Fellesutgifter kr. 1900,-/Mnd
* Kort gangavstand til togstasjonen i Lillestrøm
* Flytog til Gardermoen på 12 minutter og tog  til Oslo S på 10 minutter
* Godt utleieobjekt

Beskrivelse

Studio Lillestrøm er en moderne boligblokk på 7 etasjer. Arkitekten og utbygger har brukt mye tid på å designe det vi mener er noe av det mest spennende innen bolig for unge i Lillestrøm. Dette både når det gjelder utforming, materialvalg og gode planløsninger. Dette er et sted for kreativitet, hvor unge, moderne mennesker kan bruke sin tid til å leve.
Studio Lillestrøm vil bestå av 36 selveierleiligheter. Du kan velge mellom alt fra ett- til treroms leiligheter fra 29 til 53 kvadratmeter, alle med balkonger eller terrasse.
Smart konseptet er et moderne botilbud rettet mot unge førstegangsetablerere. Poenget er å utnytte hver kvadratmeter 100 %.
Inspirasjonen til konseptet er hentet fra New York, Tokyo og London, med mottoet god utnytelse av hver kvadratmeter. Mange ønsker å prioritere opplevelser fremfor å bo i store, dyre leiligheter - Studio Lillestrøm tilbyr flere smarte, miljøvennlige leiligheter.
Alle leilighetene er lyse med store vindusflater, noen av leilighetene har over 4 meter takhøyde og mezzanine. Bygget vil ha garasje i kjeller og flott felles takterrasse.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.
Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Energimerking

Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte bolig kunne innhentes hos megler.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.
Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd.
Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter.

Faste, løpende kostnader

Kr. 1 900,- pr. Mnd.
Størrelsen på felleskostnader er ikke endelig fastsatt, men estimeres til ca kr 40,- pr kvm BRA og vil avhenge bla. av kommunale krav ifbm. drift av fellessystemer som f.eks. søppelsug, gatetun, frostsikring, mv. I tillegg avhenger kostnaden av sameiets valgte nivå på sikkerhets- og servicetjenester. Kostnader til varmtvann og oppvarming av den enkelte leilighet, kan bli omfattet av felleskostnadene i sameiet, avhengig av de løsninger som velges. Beregningen av forbruk per leilighet, vil da være basert på areal, og komme som tillegg til de stipulerte månedlige felleskostnader oppgitt i prislisten.

Andre faste utgifter:
Strøm
Forsikring (innbo)

Oppgjør

Dette er salg av en kontraktsposisjon. Det innebærer at oppgjøret for salg av kontraktsposisjonen er en selvstendig transaksjon. Merverdien på kr. 550 000,- (prisen på kjøp av kontrakten) + forskudd kr. 100 000,- (iht. opprinnelig kontrakt) + transportgebyret kr. 25 000,-  skal i utgangspunktet innbetales på dette oppdraget. Det er avtalt med selger at merverdien på kr. 550 000,- innbetales samtidig med rest kjøpesum iht. opprinnelig kontrakt ved overtagelse.

Ved kjøp av kontrakten vil ny eier stå ansvarlig for forpliktelsene som følger av kjøpekontrakt datert 29.03.2017. Opprinnelig kjøpesum som gjenstår + omkostninger iht den opprinnelig kjøpekontrakten betales i forbindelse med overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

550 000,- (Prisantydning/ Merverdi til selger)
  25 000,- (Transportgebyr til utbygger)
3 200 000,- (Opprinnelig kjøpesum)

Omkostninger iht. opprinnelig kontrakt
9 970,- (Dokumentavgift 2,5 % av tomteverd)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
172,- (Gebyr for panteattest)
25 000,- ( Dekning av div. utlegg, se kjøpekontrakten pkt. 17-7)
--------------------------------------------------------
36 192,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------

3 811 192,- (Totalpris inkl. merverdi, transportgebyr og omkostninger)
_______________________________________________________

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon.

Energiforbruk

Alle nye boliger skal energimerkes. Energimerking utføres av selger. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest.

Adgang til utleie (boligformål)

Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å godkjenne leietager.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

Solgt iht. Bustadoppføringslova

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Meglers vederlag og utlegg

Tilretteleggingshonorar (Kr.14 990) Meglerprovisjon (Kr.42 010) Garantiforsikringspermie og Factoring (Kr.5 440) Info forretningsfører (Kr.4 050) Info kommunen (Kr.2 841) Overtagelse (Kr.2 200) Visninger pr stk. (Kr.2 200) Refusjon oppgjørskostnad (Kr.4 500) Markedspakke (Kr.3 500) Totalt kr. (Kr.81 731)
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 14990,-.