Klikk for galleri

Lillestrøm/Dovrekvartalet | 3-roms leilighet med god planløsning | Ekstra toalett | Vestvendt | Salg av kontrakt.

X
Viken – Lillestrøm

Landstadsgate 13 -702-D5

Viken – Lillestrøm

Landstadsgate 13 -702-D5

Prisantydning
4.015.000,-
Fellesgjeld
3.650.000,-
Bruksareal
99m²
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Ingebjørg Katrin Halle

Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Lillestrøm
 

Informasjon om prosjektet

Salg av kontraktsposisjon

Det gjøres oppmerksom på at dette er salg av kontrakt på leilighet 702 i D5 i Dovrekvartalet.i Lillestrøm. Det betyr at kjøper trer inn i den allerede etablerte kontrakten og overtar selgers (kjøper 1s) rettigheter og forpliktelser i henhold til kjøpekontrakt datert 07.04.2017.
Prisantydningen som er oppgitt gjelder opprinnelig kjøpesum + merverdi til selger (kjøper 1).

Merverdi til selger kr. 65 000,- utgjør prisantydningen på kjøp av kontrakten. Ny kjøper trer inn i avtalen kjøper 1 har med utbygger og overtar betalingsforpliktelsene iht. kjøpekontrakten av  07.04.2017.
Merverdi, transportgebyr og forskudd på kr 100 000,- (totalt kr. 190 000,- ) innbetales omgående etter inngått avtale. Resten av kjøpesummen iht. opprinnelig kjøpekontrakt + omkostninger innbetales i forbindelse med overtagelse av boligen (jfr. kjøpekontrakten).

Det er stilt garantier iht. opprinnelig kjøpesum. Det vil ikke bli stilt garantier for merverdien

Dovrekvartalet

Dovrekvartalet er et nytt, attraktivt boligprosjekt i Lillestrøms nye sentrum, som utgjør en del av ev et større utbyggingsprosjekt innenfor reguleringsområdet Lillestrøm øst. Tomten ligger med adkomst fra Sørumsgata og Kjerulfsgate. Kort spasertur til jernbanestasjonen, alle kulturtilbud, kafeer, kjøpesenter, friluftsområder, etc.
Dovrekvartalet er et attraktivt boligtilbud beliggende i Lillestrøms nye bydel. Her får man tilgang til kvaliteter som er tilpasset voksne mennesker som ikke lenger ønsker å bo i enebolig, men fortsatt ønsker å beholde eneboligfordelene.
Beboerne får tilgang til blant annet storstue, hobbyrom, gjesteleiligheter og frodige takterrasser. I Dovrekvartalet trenger man ikke bekymre seg for vedlikehold, snømåking og tungt hagearbeid, men heller hygge seg i en komfortabel,
moderne og lettstelt bolig. Nyt livet i trygge og trivelige omgivelser!

Byggene som får en moderne utforming, er plassert slik at det oppnås passasjer rundt og mellom byggene, med tilgang både for beboere og andre.

Kvaliteter i Dovrekvartalet

- Gjesteleiligheter til dine overnattingsgjester
- Felles storstue med moderne kjokken
- Frodige felles takterrasser med panoramautsikt
- Felles hobbyrom
- Mulighet for eget separat hjemmekontor/hobbyrom
- Mulighet til frigjøring av kapital
- Vaktmester- og servicetjenester
- Heis til alle etasjer
- P-plass i garasjekjeller

Felles takterrasse

Alle byggene har takterrasse med fantastisk utsikt og nydelig, fargerik hage. Her kan man grille og hygge seg sammen med familie og venner i godt nabofellesskap. Det er også flere private soner på takterrassen, hvor man kan sole seg i fred og ro.

Storstue for sosiale sammenkomster

I storstuen legges det opp til jevnlige sammenkomster, med blant annet fotballkvelder, filmkvelder, øl- og vinsmaking, og arrangementer med forskjellig underholdning. Stuen kan også benyttes til private selskaper, eller andre begivenheter. Lokalet er utstyrt med et moderne kjøkken. Her kan man leve et rikt liv side om side med gode naboer som er i samme livsfase.

Gjesteleilighet til dine overnattingsgjester

Man trenger ikke lenger bo i et stort hus med rom som venter på overnattingsgjester. Nå kan dine gjester overnatte i gjesteleiligheter som tilhører og administreres av Dovrekvartalet Brl. Gjesteleilighetene har eget minikjøkken og tilhørende bad.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi.

Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte bolig kunne innhentes hos megler.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter.

Sikringsfond

Sikringsfond er en forsikringsordning som dekker tap borettslaget får som følge av at andelseiere misligholder betaling av løpende fellesutgifter. Medlemskap i sikringsordning kan tegnes av det enkelte borettslag, eller av boligbyggelag på vegne av tilknyttede borettslag.

Faste, løpende kostnader

Kr. 10 968,- pr. Mnd.
Fellesutgifter som inkluderer:
Fjernvarme, kabel-tv, komm.avg. garasje etc. samt renter fellesgjeld. Hvis fellesgjelden innbetales (IN-ordning) vil felleskostnaden bli kr. 5418,-., ca. kr 55,- /kvm BRA pr. måned, se vedlagte budsjett datert 26.09.2019.

Andel fellesgjeld / formue

Kr 3 650 000,- / Kr ,- pr ifølge forretningsfører.
Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

65 000,- (Prisantydning/ Merverdi til selger)
300 000,- (P-plass i garasjekjeller)
     25 000,- (Transportgebyr til utbygger)
3 650 000,- (Opprinnelig kjøpesum)

Omkostninger iht. opprinnelig kontrakt
     30 000,- (Dekning av div. utlegg, se kjøpekontrakten)
          430,- (Tingl.gebyr obligasjon)
          430,- (Tingl.gebyr skjøte)
          172,- (Gebyr for panteattest)
--------------------------------------------------------
      31 032,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------

4 071 032,- (Totalpris inkl. merverdi, transportgebyr og omkostninger)
3 650 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
7 721 032,- (Totalpris)
____________________________
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Spesifikasjon av lån

Renter fellesgjeld:
Det er lagt til grunn Privat bankfinansiering med flytende rente på 2,0 %, avdragsfrihet i de første 5 årene og nedbetaling over 35 år. Avdragene på fellesgjelden vil løpe etter avdragsfri periode og påvirke de månedlige felleskostnadene.
Estimert felleskostnad fra år 6 med samme fellesgjeld er kr. 19 165,-.

Overtagelse

Estimert ferdigstillelse høsten 2021.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

Solgt iht Bustadoppføringslova

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås.

Meglers vederlag og utlegg

Markedspakke (Kr.3 500)
Tilretteleggingshonorar (Kr.14 990)
Meglerprovisjon (Kr.42 010)
Refusjon oppgjørskostnad (Kr.4 500)

Totalt kr. (Kr.65 000)
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kun for direkte utlegg.

Vedlegg til salgsoppgaven

Opprinnelig prospekt med vedlegg
Utkast til Transportavtale
Budskjema