Klikk for galleri

Rælingen-Vestre Strøm Residens-Toppleilighet med stor takterrasse-Garasjeplass-For voksne over 55 år-Salg av kontrakt

X
Rælingen – Rælingen

Bjerkelivegen 55

Rælingen – Rælingen

Bjerkelivegen 55

Prisantydning
3.035.000
Fellesgjeld
2.986.000,-
Totalpris
6.021.000,-
Primærrom
93m²
Bruksareal
96m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Salgsoppgave
Lukk
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Seim & Skillebæk AS / Ingebjørg Katrin Halle

Betegnelse

Andelsnr. 121 i Rælingen kommune

Byggeår

2018

Salg av kontraktsposisjon

Det gjøres oppmerksom på at dette er salg av kontrakt. Det betyr at kjøper trer inn i den allerede etablerte kontrakten og overtar selgers (kjøper 1s) rettigheter og forpliktelser i henhold til kjøpekontrakt datert 16.02.2016.
Prisantydningen som er oppgitt gjelder opprinnelig kjøpesum + merverdi til selger (kjøper 1). I tillegg kommer tilvalg kr. 77 500,-.

Merverdi til selger kr. 49 000 ,- utgjør prisantydningen på kjøp av kontrakten. Ny kjøper trer inn i avtalen kjøper 1 har med utbygger og overtar betalingsforpliktelsene iht. kjøpekontrakten av 16.02.2016.
Merverdi, transportgebyr og forskudd på kr 100 000,- innbetales samtidig med resterende del av kjøpesummen iht. opprinnelig kjøpekontrakt + tilvalg + omkostninger i forbindelse med overtagelse av boligen (jfr. kjøpekontrakten).

Det er stilt garantier iht. opprinnelig kjøpesum. Det vil ikke bli stilt garantier for merverdien.

Vestre Strøm Residens - Din nye bolig i Rælingen
Velkommen til Vestre Strøm Residens - Ditt nye hjem sentralt i Rælingen med kort vei til Lillestrøm, Strømmen Storsenter og marka.
Prosjektet består av 36 flotte leiligheter med store solrike terrasser og romslige balkonger.
Vestre Strøm Residens vil ha underjordisk garasjeanlegg og heis til alle leilighetsplan. Det vil bli flere moderne innstalasjoner som alarmer og overvåking, gode planløsninger og god materialkvalitet. Grøntarealene blir flott opparbeidet med plener, lys og gangveier.
Prosjektet har kort gangavstand til Rimi, post og legesenter.

Glede i hverdagen
Fritiden er verdifull når en er kommet i en voksen alder. Det er også derfor mange velger å flytte til en DES leilighet med de fasiliteter den har. Nå som du slipper snømåking og gressklipping kan du heller nyte tilværelsen på din fine terasse eller reise bort uten å tenke på arbeid når du kommer hjem igjen.

Fellesrom og sosiale stoppesteder
Vi har ikke bare tenkt på praktiske og smarte innretninger for leilighetene i VESTRE STRØM RESIDENS. Vi har også lagt til rette slik
at en lett kan ha sosiale sammenkomster og tilstelninger.
I et av husene er det et felles selskapslokale med fullt kjøkkenutstyr som kan brukes til møter, hobbyer, egne jubileum eller andre
sammenkomster for beboere. I tilknytning til selskapslokalet er det gjesterom hvor dine besøkende kan overnatte.
Det er også små møteplasser i korridorer og på uteplasser der en kan ta en uformell kaffekopp sammen og prate om løst og fast.
Felleslokalet befinner seg i Hus C.Velkommen til Vestre Strøm Residens - Ditt nye hjem sentralt i Rælingen med kort vei til Lillestrøm, Strømmen Storsenter og marka.

Prosjektet består av 36 flotte leiligheter med store solrike terrasser og romslige balkonger.
Vestre Strøm Residens vil ha underjordisk garasjeanlegg og heis til alle leilighetsplan. Det vil bli flere moderne innstalasjoner som alarmer og overvåking, gode planløsninger og god materialkvalitet. Grøntarealene blir flott opparbeidet med plener, lys og gangveier.
Prosjektet har kort gangavstand til Rimi, post og legesenter.

Kort fortalt
* Flytt rett inn i splitter ny leilighet hvor ingen har bodd før deg
* Leilighet nr.21 i 4. etasje i bygg B
* Lave omkostninger ved kjøp
* Fellesutgifter kr. 6 787,-/Mnd inkl. renter på fellesgjeld
* Stor takterrasse på 74 kvadratmeter
* Garasjeplass i garasjekjeller
* Overtagelse i november 2018
* Gangavstand til nærbutikk
* Felles selskapslokale
* Gjesterom til overnattingsgjester

Standard

Bygning:
3 bygg i 3-4 etasjer.
Garasjeanlegg utføres i betong. Leilighetene prefabrikkeres i fabrikk og oppføres på byggeplass.

Gulv innvendig:
14 mm. natur eikeparkett på gulv i alle rom, unntatt bad. Flislagte gulv og vegger i baderom.

Innvendige tak:
Gips med hvitmalt glassfibertapet. Detaljert beskrivelse av innvendig standard og standardleveranser fremkommer for øvrig i romskjema i salgsoppgaven til prosjektet.

Baderomsinnredning:
Leveres i hvit utførelse med bredde fra 60 - 120 cm (avhengig av løsning).

Garderober:
Leveres 1 lm skap pr/sengeplass, fortrinnsvis montert i soverom, men kan også monteres i andre rom. Leveres i hvit utførelse med håndtak i rustfritt stål. Eventuelle andre viste garderober i entré og/eller boder inngår ikke i leveransen.

Kjøkkeninnredning:
Leveres iht. egne skjemategninger. Kjøkkenfronter i hvit utførelse med takhøye overskap og benkeplate i mørk laminat. Håndtak i rustfritt stål.
Hvitevarer kan leveres som tilvalg.

For mer detaljert beskrivelse last ned salgsoppgaven og tilvalgsoversikten.

Utstyr

Brannsikring: Bygningene brannsikres etter forskriftenes krav som bl.a. innbefatter sprinkling og brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannvesenet

Sikkerhet: I tillegg til brannvarslingsanlegg klargjøres leilighetene for montering av innbruddsalarm, som kan bestilles som tilvalg.

Garasjeanlegg er kameraovervåket. Som tilvalg kan også kamera leveres til dørtelefon.

Oppvarming / Ventilasjon

Leilighetene tilknyttes fjernvarmeanlegg. Oppvarming skjer med radiatorer, med unntak av baderom som har gulvvarme.

Ventilasjon: Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg.

Parkering / Garasje

Det følger en oppmerket biloppstillingsplass i garasjeanlegg i kjeller pr. leilighet. Selger forbeholder seg retten til plassering og fordeling av parkeringsplassene.

Heftelser

Kommunen har normalt legal panterett (etter loven - ikke tinglyst) som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Panteretten følger eiendommen. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Servitutter / Rettigheter

Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader ihht borettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Ligningsverdi

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i utkast til borettslagets vedtekter og budsjett.

Sikringsfond
Sikringsfond er en forsikringsordning som dekker tap borettslaget får som følge av at andelseiere misligholder betaling av løpende fellesutgifter. Medlemskap i sikringsordning kan tegnes av det enkelte borettslag, eller av boligbyggelag på vegne av tilknyttede borettslag.

Faste, løpende kostnader

Kr. 6 787,- pr. mnd.
Fellesutgiftene inkluderer:
Kommunale avgifter, vaktmester/renhold, honorar til styre og forretningsfører, bygningsforsikring, fellesstrøm, vedlikeholdsfond, renter på andel fellesgjeld, se budsjettutkast.
Fellesutgifter etter avdragsfri periode vil være ca. kr. 16 740,- forutsatt samme andel fellesgjeld.
Fellesutgifter dersom andel fellesgjeld er nedbetalt vil være kr. 2 880,- (driftsutgifter). Disse er stipulerte og vil iht. budsjett beløpe seg til ca. kr. 30,- pr. kvm. BRA pr. leilighet pr. mnd.
Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører ved overtagelse.

Andre faste utgifter:
Fjernvarme / Strøm, innboforsikring ol.

Andel fellesgjeld / formue

Kr 2 986 000,- / Kr ,- pr ifølge forretningsfører.
Andel fellesgjeld og ev. andelens formue overtas av kjøper.

Finansiering

Husbankfinansiering med 5 års avdragsfrihet og 25 nedbetaling. Renten er p.d.d. 1, 571%. Det vil bli IN-ordning på fellesgjelden. Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. sikret mail (GDPR) eller via vår "gi bud"-knapp som kan fåes på link ved henv. megler.
Som budgiver hos PRIVATmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.