Klikk for galleri

Vestre Strøm Residens i Rælingen-3-roms seniorleilighet for de over 55 år-Heis og garasjeplass-Innflytningsklar

X
Akershus – Rælingen

Bjerkelivegen 71

Akershus – Rælingen

Bjerkelivegen 71

Prisantydning
2.350.000
Fellesgjeld
2.350.000,-
Primærrom
79m²
Bruksareal
82m²
Rom
3 rom
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF / Prosjektmegler
40 17 05 80
Salgsoppgave
Lukk

Ingebjørg Katrin Halle

Eiendomsmegler MNEF / Prosjektmegler
PrivatMegleren Nyeboliger Romerike
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

24-18-0321

Selger/Utbygger

Eiendomsgruppen Oslo AS

Eiendomstype

Andelsleilighet

Eierform

Borettslag

Betegnelse

Bruksenhetsnummer: H0203

Etasje

2

Areal

Primærrom: 79 kvm, Bruksareal: 82 kvm

Antall rom

3

Tomtetype/areal

Eiet tomt / kvm

Velkommen til Vestre Strøm Residens

Ditt nye hjem sentralt i Rælingen med kort vei til Lillestrøm, Strømmen Storsenter og marka.
Prosjektet består av 36 flotte leiligheter med store solrike terrasser og romslige balkonger.
Vestre Strøm Residens vil ha underjordisk garasjeanlegg og heis til alle leilighetsplan. Det vil bli flere moderne innstalasjoner som alarmer og overvåking, gode planløsninger og god materialkvalitet. Grøntarealene blir flott opparbeidet med plener, lys og gangveier.
Prosjektet har kort gangavstand til Rimi, post og legesenter.

Glede i hverdagen
Fritiden er verdifull når en er kommet i en voksen alder. Det er også derfor mange velger å flytte til en DES leilighet med de fasiliteter den har. Nå som du slipper snømåking og gressklipping kan du heller nyte tilværelsen på din fine terasse eller reise bort uten å tenke på arbeid når du kommer hjem igjen.

Fellesrom og sosiale stoppesteder
Vi har ikke bare tenkt på praktiske og smarte innretninger for leilighetene i VESTRE STRØM RESIDENS. Vi har også lagt til rette slik at en lett kan ha sosiale sammenkomster og tilstelninger.
I et av husene er det et felles selskapslokale med fullt kjøkkenutstyr som kan brukes til møter, hobbyer, egne jubileum eller andre sammenkomster for beboere. I tilknytning til selskapslokalet er det gjesterom hvor dine besøkende kan overnatte.
Det er også små møteplasser i korridorer og på uteplasser der en kan ta en uformell kaffekopp sammen og prate om løst og fast.
Felleslokalet befinner seg i Hus C.

Kort fortalt
* Flytt rett inn i splitter ny leilighet hvor ingen har bodd før deg
* Leilighet nr. 29 i 2. etasje i bygg C (tilsvarer en 3. etg. i bygg A og B)
* Lave omkostninger ved kjøp
* Fellesutgifter kr. 5 537,-/Mnd inkl. renter på andel fellesgjeld
* Balkong på 10 kvadratmeter
* Garasjeplass i garasjekjeller
* Innflytningsklar
* Gangavstand til nærbutikk
* Felles selskapslokale
* Gjesterom til overnattingsgjester

Oppvarming
Leilighetene tilknyttes fjernvarmeanlegg eller tilsvarende. Oppvarming skjer med radiatorer med unntak av baderom som har gulvvarme. Leilighetene leveres med balansert ventilasjon.

Parkering / Garasje
Det medfølger 1 p-plass i garasjeanlegg.


Tinglyste rettigheter og forpliktelser
Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).


Verdi ved skattefastsetting
Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.


Beskrivelse av borettslaget
Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter og utkast til budsjett.

Sikringsfond
Sikringsfond er en forsikringsordning som dekker tap borettslaget får som følge av at andelseiere misligholder betaling av løpende fellesutgifter. Medlemskap i sikringsordning kan tegnes av det enkelte borettslag, eller av boligbyggelag på vegne av tilknyttede borettslag. Dette må eventuelt gjøres etter etablering av borettslaget.


ØKONOMI

Faste, løpende kostnader Kr. 5 537,- pr. mnd.
Fellesutgifter inkluderer:
Kommunale avgifter, vaktmester/renhold, honorar til styre og forretningsfører, bygningsforsikring, fellesstrøm, vedlikeholdsfond, renter på andel fellesgjeld, se budsjettutkast.
Fellesutgifter etter avdragsfri periode vil være ca. kr. 13 370,- forutsatt samme andel fellesgjeld.
Fellesutgifter dersom andel fellesgjeld er nedbetalt vil være kr. 2 460,- (driftsutgifter). Disse er stipulerte og vil iht. budsjett beløpe seg til ca. kr. 30,- pr. kvm. BRA pr. leilighet pr. mnd.
Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører ved overtagelse.

Andre faste utgifter:
Fjernvarme / Strøm, innboforsikring ol.

Andel fellesgjeld / formue
Denne salgsoppgaveteksten vises ikke på nettportaler
Kr 2 350 000,- / Kr ,- pr ifølge forretningsfører.
Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.

Finansiering
Husbankfinansiering med 5 års avdragsfrihet og 25 nedbetaling. Renten er p.d.d. 1, 571%. Det vil bli IN-ordning på fellesgjelden. Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader
2 350 000,- (Prisantydning)
2 350 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
4 700 000,- (Totalpris ekskl. omkostninger)

Omkostninger
5000,- (Andelens pålydende)
430,- (Tingl.gebyr eierskifte i grunnboken)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
15000,- (Til dekning av div. se prospekt)
--------------------------------------------------------
21 290,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 721 290 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.


Adgang til utleie (boligformål)
Utleie av bolig i borettslag krever styrets samtykke, jf. borettslagsloven § 5-3.
Øvrige kjøpsforhold

Solgt iht. bustadoppføringslova
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier
Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving
Boligene selges til fastpris.

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Lov om hvitvasking
Denne overskriften er ikke lenger i bruk og vises ikke på nettportaler
Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Meglers vederlag og utlegg
Denne salgsoppgaveteksten vises ikke på nettportaler
Refusjon oppgjørskostnad (Kr.4 500)
Meglerprovisjon (Kr.50 000)
Totalt kr. (Kr.54 500)
Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 0,-.