Klikk for galleri

Dovrekvartalet - Spennende boligprosjekt for voksne over 55 år i Lillestrøm - Eksklusive fordeler - Bygging er igangsatt

X
Akershus – Lillestrøm

Landstadsgate 13 - D5

Akershus – Lillestrøm

Landstadsgate 13 - D5

Prisantydning
1.600.000 - 4.900.000
Fellesgjeld
1.600.000,-
Bruksareal
47m² – 109m²
Rom
2 – 4 rom
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler / Partner
98 20 42 22
skjema her?
Salgsoppgave
Lukk

Tom-Richard Seim

Eiendomsmegler / Partner
PrivatMegleren Lørenskog
 

Informasjon om prosjektet

Prosjektets beskrivelse

Utbyggers visjon
For å skape et attraktivt og livskraftig bymiljø for hele Lillestrøms befolkning, ønsker vi først og fremst å bygge boliger for dem som ønsker å bo her. Dette er mennesker som ser bylivet som en berikelse, og som derfor blir en berikelse for bymiljøet. De handler maten sin i nærbutikkene, trener i det lokale treningssenteret, tar med seg boka si ut for å lese og unner seg en daglig kaffe latte på nærmeste kaffehus. Mennesker som fyller nærmiljøet sitt med liv, og er en forutsetning for at næringslivet vil etablere seg her. De legger også premissene for at resten av byens befolkning strømmer til. Det er spesielt to grupper som har et udekket boligbehov i Lillestrøm i dag, og som ønsker seg denne sentrumsnærheten. Den første gruppen er godt voksne som ønsker seg et enklere og mer aktivt liv. Dovrekvartalet er tilpasset denne gruppen. Den andre gruppen, er førstegangskjøpere. Til disse tilbys små smartleiligheter i Tower1 og Studio Lillestrøm, beliggende ved siden av Dovrekvartalet. Begge gruppene har mye å tilføre et bymiljø. Undersøkelser og erfaring fra tidligere prosjekter, tilsier også at de har mye å tilføre hverandre. I et bomiljø der de bor side om side, opplever de unge at det er trygt og stabiliserende å ha voksne rundt seg og de voksne lar seg inspirere av det sprudlende livet som den yngre garde bringer med seg. Både de unge og godt voksne ønsker å bo sentralt. I Dovrekvartalet, Tower 1 o0g Studio Lillestrøm vil du få dekket dette behovet, med 10 min til Oslo sentrum og 12 min til resten av verden. Samtidig har du alle sentrums-fordelene like utenfor døren.
Visjonen for Dovrekvartalet, Tower1 og Studio Lillestrøm er derfor å bygge skreddersydde boliger for hver av disse to gruppene, og lage en flytende overgang mellom bomiljøet og bymiljøet ut mot Ramblaen.

Oppdragsansvarlig

Seim & Skillebæk AS / Tom-Richard Seim

Selger/Utbygger

E & G Bygg AS v. Lorentz Kvalvik

Betegnelse

og og i Skedsmo kommune

Beliggenhet

Dovrekvartalet er et nytt, attraktivt boligprosjekt i Lillestrøms nye sentrum, som utgjør en del av ev et større utbyggingsprosjekt innenfor reguleringsområdet Lillestrøm øst. Tomten ligger med adkomst fra Sørumsgata og Kjerulfsgate. Kort spasertur til jernbanestasjonen, alle kulturtilbud, kafeer, kjøpesenter, friluftsområder, etc.
Byggene som får en moderne utforming, er plassert slik at det oppnås passasjer rundt og mellom byggene, med tilgang både for beboere og andre

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 47,30 kvm - 109,30 kvm

Standard

3 stk. bygg i 7-11 etasjer. Bygningene utføres i henhold til bygningslovens bestemmelser, i teknisk forskrift (TEK) av 2010, og i samsvar med forskriftenes krav til tilgjengelighet. Garasjeanlegg utføres i betong. Leilighetene oppføres i stål, betong eller CLT (Massivtre) eller i en kombinasjon av disse materialer. Innvendige flater av gips og eller tre og utvendige flater med trepanel og komposittplater. Materialer som velges på fasader vektlegger lavest mulig vedlikeholdskostnad. Isolasjon i samsvar med forskriftenes krav. Tak og terrasser tekkes med membraner tilegnet formålet. Høyisolerte vinduer og balkongdører av komposittmateriale, ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Hengslede vinduer er innadslående. Der tegninger viser utvendige skyvedører, kan det bli levert hengslet dør + fast glassfelt. Hovedtrapp i stål/betong, med rekkverk i tilpasset utførelse. Heis fra garasjeanlegg til alle adkomstnivåer.
Balkonger og adkomstsoner i tre, betong eller metall, med rekkverk i tilpasset utførelse. Leilighetene har privat balkong. Noen av balkongene leveres innglasset. I tillegg er det felles takhager/terrasser på alle byggene. Nærlekeplass og rekreasjonsområde etableres mellom bygningen og på utsiktsplattformen foran bygg D1-D3

Oppvarming

Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg. Leilighetene tilknyttes fjernvarmeanlegg. Oppvarming skjer med radiatorer og gulvarme i enkelte rom, bl.a. bad.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Servitutter / rettigheter

Andelen overdras fri for pengeheftelser. På borettslagets eiendom er det tinglyst ulike erklæringer/servitutter og pengeheftelser, bla. tilknyttet fellesgjeld. Disse vil følge eiendommen.
Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen:

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Andel fellesgjeld / formue

Kr 1 600 000,- / Kr ,- pr ifølge forretningsfører.
Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Bli DES-klubb medlem og kjøp bolig med eksklusive fordeler i Dovrekvartalet.

Adgang til utleie (boligformål)Planlagt overtagelse

Planlagt overtagelse for hele Dovrekvartalet er fra høsten 2020 til høsten 2021.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og leveres meglerforetaket eller sendes via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.