Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Varden 2

Ringebu
2634, Fåvang

2.500.000,-

Kviitfjell - Varden, ubebygget tomt med god utsikt mot Kvitfjell Vest