Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Fåvangvegen 176

Ringebu
2634, Fåvang

890.000,-

Eldre enebolig med stort renoveringsbehov - Fin beliggenhet med flott utsikt og meget gode solforhold - Ingen boplikt