X
Innlandet – Øyer

Hafjell Alpin Lodge Leil 204

Innlandet – Øyer

Hafjell Alpin Lodge Leil 204

Prisantydning
4.190.000,-
Bruksareal
79m²
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF
90 61 01 72
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

55-20-0223

Selger/Utbygger

Joachim Eeg Fosse

Eiendomstype

Fritidseiendom

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Bruksenhetsnummer: 204N

Etasje

2

Areal

Bruksareal: 79 kvm

Antall rom

4

Tomtetype/areal

Fellestomt / kvm

Beliggenhet

Hafjell Alpin Lodge T1 er i Sørlia i Hafjell, rett nedenfor Lodgen med alpinbakken tett innpå. Her får du 100 % ski inn og ut, gangavstand til restauranter, afterski, sportsbutikker. Sørlia er svært populært både på sommerstid og vinterstid blant annet på grunn av sin nærhet til Øyer sentrum, Hunderfossen Familiepark, Lekeland og ikke minst Lillehammer med sin sjarmerende gågate.

Hafjell har utviklet seg enormt de senere år og har blitt en helårsdestinasjon. Det jobbes kontinuerlig med utvikling av anlegget og senest i år så åpnet den nye stolheisen helt til topps, Hafjell 360. I tillegg til dette jobbes det med videreutvikling av sommerproduktet.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 79 kvm

Innhold

Leilighete får en tidsriktig og arealeffektiv planløsning med 3 soverom, stue, kjøkken, entre og bad og ekstra wc. Utgang til balkong fra stue. I kjeller er det garasjeplass (leies) til hver leilghet samt egen romslig bod. I tillegg er det servicerom/prepperom for ski og sykkel samt teknisk rom.

Standard

Bygget har en moderne arkitektur med tidriktig materialbruk som tre, torv, glass og stein. Det blir heis opp fra garasjeanlegget til hver etasje i tillegg til trapp. Det legges vekt på tidsriktig standard og gjennomgående god standard på materialbruk i lune og hyggelige fargetoner. Det blir store glassflater for å ivareta utsikten og gode lysforhold.

Kjøkken: Innredning blir levert fra HTH i moderne grå utførelse med plass til integrerte hvitevarer som kjøl/frys, komfyr, platetopp, oppvaskmaskin.

Bad:
Det blir lekre bad i flislagt utførelse med gulvvarme, dusj med glassvegger, vegghengt wc og grå innredning med vask og opplegg for vaskemaskin. Det blir mørk grå gulvflis og veggflis i tilpasset farge. Badet blir levert som baderomskabin, prefabrikert.

Himling og vegger:
På stue, kjøkken, soverom og gang / entre blir det beiset sprekkpanel i tidsriktig farge; steingrå/skigardsgrå/skogbrun/sandbeige.
Gulv: I entre blir det fliser i mørk grå farge. Tilvalg mulig. Øvrig rom får en stavs hvitpigmentert parkett.

Dører og vindusomramming: blir levert i mørk farge NCS 8500 eller tilsvarende.

Utforinger og listverk blir levert i samme farge som panel forøvrig.
Innvendig trapp: Trapp blir beiset i samme farge som panel forøvrig.

Ventilasjon: Det blir levert separat ventilasjonssystem pr leilghet. På grunn av kanaler og tekniske føringer blir takhøyde i entre og bad noe lavere enn øvrige rom.

Garderobe: Garderobeløsninger er ikke en del av leveransen.

Elektroinstallasjoner:
Det elektriske anlegget ligger generelt skjult i leiligheten med unntak av lyd- og betongvegger. Det leveres LED downlights m/dimmer i entré og bad. Lysarmatur leveres under overskap på kjøkken. Øvrige rom forberedes med lyspunkt i himling eller stikkontakt i overgang mellom tak og vegg inkl. lysbryter. Det monteres en lampe og stikkontakt på hver veranda. Det utarbeides egen tegning for hver leilighet som viser punktplassering av kontakter/brytere. Elektropunkter blir levert i standard hvit utførelse.

Sikringsskap er plassert i leilighetens entre. Sikringsskap er plassert i teknsiks rom i garasjeanlegg. Elektrisk leveranse er i hht. NEK 400.
TV/radio/telefon: Det leveres føringsvei til ett punkt i stue for TV/data i hver leilighet. Sameie inngår kollektiv avtale med leverandør før innflytting. Signalanlegget leveres av Eidsiva Bredbånd.

Veranda:
Leilighetene leveres med veranda/terrasse som vist på plantegning. Rekkverk på veranda utføres dels i glass, dels i treverk. Spilekledning i Royalimpregnert treverk. Endelig utforming blir bestemt under detaljprosjekteringen. På veranda legges dekke av betong. Dekkene er å anse som en utvendig konstruksjon, mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på overflaten etter regnvær og snøsmelting.

Svalgang:
Bygget utføres med svalganger for entre og rømning iht. utarbeidet brannkonsept. Rekkverk utføres i behandlet trekonstruksjon. Endelig utforming og overflatebehandling blir bestemt under detaljprosjekteringen. Gulv på svalganger leveres som brettskurt betong.

Heis:
Heissystem fra anerkjent leverandør fra parkeringskjeller og opp til hver etasje i bakkant av bygget.
Fellesarealer:
Betongkonstruksjon i parkeringsskjeller, yttervegger utføres generelt med beiset trekledning. Vinduer og dører i mørk utførelse. Byggets endelige utforming avklares av arkitekt i forbindelse med igangsettingssøknad (IG) til kommunen.

Parkering: Parkeringsplassene blir oppdelt og merket med leilighetsnummer. Gulvet leveres med drensasfalt.

Boder: Bodene blir inndelt med låsbare dører til hver enkelt.

Avfall: Utvendig miljøstasjon, moloksystem for avfallshåndtering.

Utenomhus: Det blir opparbeidet ny vei til bygget og innkjøring til P-kjeller som blir gruset opp. Tomten rundt blir tilsådd med naturfrø.

Møblering

Leilighetene selges umøblert.

Oppvarming

I entre og bad blir det elektrisk gulvvarme. Peisovn på stue.

Parkering / Garasje

Parkeringsanlegget vil eies av Sørlia T1 Parkering as som vil tilby parkering til seksjonseierne. Månedlig leie for parkering er stipulert til kr. 850,- (inkl mva) pr plass pr måned. Driftskostnader som strøm/lys dekkes gjennom felleskostnadene. Det inngås leieavtale og utkast til denne fås ved henvendelse til megler.

Det blir også noen gjesteplasser på angitte område på oversiden av Lodgen.

 

Adkomst

Fra E6 kan man ta mot Hafjelltoppen og følg Gamlevegen nordover mot Øyer. Alternativt kan man følge E6 til Øyer og ta av ved Scandic og følge Gamlevegen sørover mot Hafjell. Fra begge alternativer tar man av opp mot Sørlia og følger veien opp mot Lodgen. Prosjektet vil da bli liggende ned til venstre rett før Lodgen.

Beskrivelse av tomt/hage

Det er i hovedsak naturtomt med gruset adkomst.

Tilliggende fasiliteter

Leilighetene blir liggende i Sørlia i Hafjell med gangavstand til restauranter, afterski, sportsbutikk og
Øyer sentrum.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse av boligene. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest. Kjøper er gjort kjent med at ferdigattest ofte foreligger lang tid etter overtagelse og avhenger av blant annet årrstid for opparbeidelse av uteareal. Midlertidig brukstillatelse gir imidlertid kjøper anledning til å ta boligen i bruk. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for selgers oppgjør i forbindelse med overtagelsen.

Reguleringsforhold

Området er regulert til næring med overnatting/bevertning iht REGULERINGSPLAN FOR HAFJELL BUNNOMRÅDE SØR I ØYER KOMMUNE. I område T1 kan det bygges herberge og/eller bygninger med leiligheter for kommersiell utleie. Ved eventuelt salg av boenheter skal det tinglyses klausul om utleieplikt i en vesentlig del av skisesongen.

Beskrivelse av sameiet

Det vil bli opprettet et sameie bestående av 12 eierseksjoner. En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd.

Det vil bli utarbeidet vedtekter og husordensregler som vil bli utlevert ved salgsstart.

Faste, løpende kostnader

Det er stipulert kr 17 pr kvm pr mnd i felleskostnader. Det vil dekke drift av fellesarealer med strøm, renhold, drift av heis, forsikring bygg. Det er pliktig medlemskap i velforening. Det er stipulert ca 10.000 kr pr enhet pr år i medlemskap som dekker kabeltv/bredbånd, vaktmester utenomhus, brøyting/strøing/vedlikehold veier, renovasjon og drift av velforening.

Andre faste utgifter blir kommunale avgifter, strøm og innboforsikring pr seksjon.
Kommunale avgifter inkl eiendomsskatt: Er foreløpig ikke fastsatt.
Omkostninger:
Dokumentavgift kr. 2.500 (Andel tomteverdi kr. 100.000)
Tinglysningsgebyr kr 525
Grunnboksutskrift kr. 200

Oppgjør

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Beløpet disponeres av selger fra garanti jf. bustadoppføringslova § 47 foreligger. Renter opptjent på klientkonto tilfaller i sin helhet kjøper, forutsatt at de overstiger 1/2 R. Utbetaling av renter til kjøper skjer ved sluttoppgjør. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper omkostninger:

Skjøte kr 525,-
Pantedokument inkl attestgebyr kr. 525,- + 199,50,-/stk
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi kr 100.000 pr seksjon.
Det tas forbehold om eventuelle endring av avgiftssatser fra Staten.

Startkapital til sameiet kr 5 000,- per enhet.

Annen nyttig informasjon

Utbygger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg på bygningene samt innvendige og utvendige fellesarealer. Vindusplasseringen i leiligheten kan avvike fra de generelle planer, bl.a. som følge av den arkitektoniske utforming av byggene.

Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for leilighetens detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i salgsprospekt kan fravikes dersom selgeren anser det nødvendig eller ønskelig, men endringene skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard.

3D skisser og visualiseringer/illustrasjoner i prospektet og tegningsmateriale er av illustrativ karakter, og er ikke bindende. Dette gjelder for eksempel møblering, fargevalg, dør- og vindusform, detaljer på fellesarealer, fasadedetaljer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, etc. 

Leilighetenes arealer er angitt så nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik/ endringer. Prospektet må ikke brukes for nøyaktig måltaking. Dersom det er motstrid mellom leveransebeskrivelsen og tegninger skal leveransebeskrivelsen gå foran.

Leilighetsprisene fremgår av vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisen på leiligheter som ikke er solgt. Kontraktsfestede avtaler skal ikke indeksreguleres før overtagelse.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra arkitektens tegninger.

Adgang til utleie (boligformål)

Leilighetene egner seg svært godt for utleie og man kan forvente gode leieinntekter. Som eier bestemmer man selv hvordan man ønsker å leie ut leiligheten. Hvis man leier ut via etabelert booking selskap i Hafjell kan forvente leieinntekter mellom 100.000 - 150.000 netto til eier. Leieinntekter i Sørlia er veldig gode gjennom hele året pga beliggenheten.

Konsesjon / Odel

Kjøper må signere på egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet.

Planlagt overtagelse

Leiligheten ferdigstilles ila september 2020.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider/ Finn-annonsen. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig..
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Det er avtalt provisjon på kr 60.000 og utlegg ca kr 20.000

Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger for medgått tid innenfor rimlighet samt utlegg og tilretteleggingsgebyr.