Klikk for galleri

Strandhagen - 15 moderne selveier leiligheter med Mjøsutsikt og gode solforhold - Kommer snart for salg!

X
Lillehammer – Lillehammer

Dampsagvegen 40

Lillehammer – Lillehammer

Dampsagvegen 40

Bruksareal
48m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF / Partner
95 15 70 82
Salgsoppgave
Lukk

Pål Thomas Trøseid

Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Lillehammer
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

55-19-9005

Eiendomstype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Gnr. 61 Bnr. 69 i Lillehammer kommune

Areal

Bruksareal: 48 kvm - 78,40 kvm

Tomtetype/areal

Fellestomt / kvm

Beliggenhet

Strandhagen vil bestå av 15 moderne selveier leiligheter med Mjøsutsikt, gode solforhold, rolig og tilbaketrukket beliggenhet.

Størrelser fra:  48 kvm BRA - 78,4 kvm BRA

Priser fra kr 1 990 000 til kr 3 600 000,-

Alle leilighetene får egen platting/balkong

Til leiligheten følger egen carport med låsbar sportsbod

Dampsaglia er et nytt boligområde rett ved Mjøsas bredder. Det er få eiendommer i Lillehammer som ligger sentralt, samtidig som det er skjermet fra tett bebyggelse. Leilighetsbygget ligger i en opparbeidet delvis skrånet tomt, som har et lettstelt uteområde, panoramautsikt og meget god solgang. Det blir et flott opparbeidet uteområde utenfor leilighetene og et romslig friareal med lekeplass.

Fra prosjektet kan man gå ned til Mjøsa på ca 3 minutter, det er 5 min gange til nærmeste barnehage og kort avstand til Hammartun barne-og ungdomskole med SFO.  Til Strandtorget kjøpesenter bruker man ca 12 min og ca 17 min til Stortorget (sentrum).

Registrer deg som interessent ved å trykke på "Bestill salgsoppgave" i annonsen. Du vil da motta salgsoppgaven straks den er klar.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: Fra 48 kvm til 78,40 kvm

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.