Klikk for galleri

Skeikampen sentrum - Kun 2 ledige tomter igjen i hyttefeltet Bergseng Seter. Eiertomter med svært gode solforhodl.

X
Oppland – Svingvoll

Bergseng Seter

Oppland – Svingvoll

Bergseng Seter

Prisantydning
Fra 1.190.000
Tomtareal
1000 m2
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF / Partner
95 05 04 68
Salgsoppgave
Lukk

Pia M. Murland

Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Lillehammer
 

Informasjon om prosjektet

Eier

Bergseng Tomteutvikling AS v. Kjell Åge Hagemoen

Betegnelse

Gnr. 214 Bnr. 6 i Gausdal kommune

Skeikampen / Nærområdet

Sentrumsnært og rolig felt som grenser til seterløkker.

Hyttefeltet ligger vestvendt til på solsiden og har sol fra morgen til sen ettermiddag. Feltet ligger lunt og beskyttet til med utsikt mot Austlid og Bjørga i sør, Øyer og Hafjell i øst og Skeikampen i nord. Tomtene skråner svakt. Skiløyper går rett ved tomtefeltet, og dette løypenettet er koblet til den nye Skeikampen Skiarena. Det er også mulighet til å skli rett hjem fra alpinbakken.

Bergseng seter er ferdig utbygget og flere tomte-kjøpere har flyttet inn i ny hytte. Til tomtegrensen er det lagt vei, vann, avløp og strøm. Det er også forberedt for bredbåndstilknytning via kabel. Tomtene er selveiertomter og området er regulert til fritidsformål. Ingen utleiekrav.

På halvannet år er 12 av 16 tomter solgt, kun fire er ledige pr. 1.oktober 2018.

Bergseng seter har historie tilbake til 1800-tallet. Den hører til garden Bergseng i Østre Gausdal og har gjort det i 5 generasjoner.

Skeikampen er et friluftseldorado sommer som vinter. Om vinteren er det et av Norges mest snørike områder. Dette er kjent som kanskje Norges flotteste langrennsområde med ca. 220 km maskinpreparerte løyper med stor variasjon på løyper for alle ferdigheter og værforhold. Kort veg til Peer Gyntvegen med mulighetene den gir både sommer og vinterstid.

Skeikampen har et flott, moderne alpinanlegg med 11 heiser og 20 nedfarter bl.a 8 seter stolheis rett til toppen, samt gode off-pist muligheter. Det er lagt ned mye ressurser i et topp moderne parkanlegg for twintip og snowboard. Skeikampen er treningsarena for landslaget i slopestyle, tidlig snø og sikre snøforhold er av stor betydning for at skiforbundet valgte akkurat Skeikampen som arena. Ønsker man variasjon er det under 30 minutters kjøring til bunnstasjonen på både Kvitfjell og Hafjell.

Skeikampen er viden kjent for sine fine sykkelstier, seterveier og fjellveier. Det er blitt en veldig populær sommer-aktivitet på Skeikampen og i den forbindelse kan bl.a Merida Terrengskole og "Bukkerittet" nevnes. Man kan spille golf på landets høytliggende 18 hulls golfbane, fiske, bade i vann og bekker.

Nærheten til serveringssteder og fasiliteter er det mange som setter ekstra stor pris på, bl.a Skei Appartment/Skeistua, Segalstad Seter med dagligvareforretning/Joker som er oppe hver dag.

Gode fiske/- og jaktmuligheter i nærområdet. Innenfor 1 timers kjøring er Hunderfossen familiepark, rafting i Sjoa, Maihaugen samt Lillehammer by med et rikt kunst og kulturliv. For mere info gå inn på www.skeikampen.no

Foto i annonse og prospekt er et lokalt samarbeid bestående av løypekjører; Knut Erik Balle Hagen, lokale fotografer; Geir Olsen og Jon Gunnar Henriksen, samt ansvarlig megler; Pia Murland.

Om tomtene

Solrike, skrånende naturtomter med mulighet til å bygge inntill 230 kvm (BRA). Se reguleringsplan for ulike kombinasjoner av bygninger som kan oppføres. Tomtenes størrelse varierer fra ca. 840 kvm til ca 1260 kvm.

8    / ca 970 m²  / 230 m² / kr 1 290 000,-

9   / ca 840 m² - / 230 m² / SOLGT

11 / ca 1200 m² / 230 m² / SOLGT

12 / ca 1260 m²  / 230 m² / kr 1 590 000,-

Følgende er inkludert i tomteprisen;

Anleggsbidrag strøm, vann, avløp, veg og kabel-tv/bredbånd ca. kr. 300 000,- pr. tomt.

(I dette beløpet inngår et anleggsbidrag til et utbyggingsfond for infrastruktur på Skeikampen kr. 100 000,- pr tomt. Ref. rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale). Dette er selgers kostmad.

____________________________________________

Utdrag fra reguleringsplan;

Tomtene hører inn under den nye reguleringsplanen "områderegulering Skei sør". I korte trekk er mulighetene på tomtene:

For områdene ovenfor (nord for) fylkesveg 337 gjelder: BYA = 25 % Gesimshøyde: 3,00 m Mønehøyde: 5,00 m. Oppstugu er tillat.

Gesimshøyden måles fra skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten til overkant av grunnmur. Mønehøyden måles fra overkant grunnmur. 

Tillatt bruksareal (BRA) på hver tomt skal ikke overstige 230 m2. For hytter med underetasje skal hovedplan ikke overstige 140 m2 (BRA).

Parkeringsarealet går inn i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting, jfr. TEK10 §5-2. Nødvendig parkeringsareal på hver tomt: (1,5x18 m2= 27 m2).

Den samlede tillatte bebyggelsen kan oppføres som:

- en bygning (hytte og uthus under samme tak) 

- to bygninger (for eksempel frittstående hytte og frittstående uthus/anneks/garasje)   

- tre bygninger (frittstående hytte, frittstående anneks/uthus/garasje og frittstående uthus/garasje)

Det tillates kun én hytteenhet (bruksenhet) pr. regulert hyttetomt. Dersom bebyggelsen oppføres som to eller tre bygninger, forutsettes det at disse plasseres i tunform og så nær hverandre (maks. 8 meter) at disse ikke kan danne enheter og fradeles. Tillatt bruksareal (BRA) for anneks/uthus/ er maksimalt 40 m2. For garasje kan det tillates et bruksareal (BRA) på 40 m2. Garasjeloft kan nyttes som uthus, men ikke som rom til varig opphold (hoveddel).

____________________________________________

Grunneiere på de forskjellige hyttefeltene på Skeikampen har inngått et samarbeid med 7 forskjellige hytteleverandører som bør velges ved oppføring av hytte på Skeikampen:

* Leve Hytter

* Hedda Hytter

* Boligpartner

* Tinde Hytter

* Blåne Hytter

* Jøra Bygg

* Østlaft Bygg

_____________________________________________

Vestvendte skrånende naturtomter med ulikt potensiale og mange muligheter. Se reguleringsplan for ulike kombinasjoner av bygninger som kan oppføres.

Tomtene selges slik de står og kjøper må påregne videre opparbeidelse. Tomtene er ikke oppmålt eller fradelt. Det rekvireres ved salg av tomten og endelig oppmåling av tomtene vil bli gjort i samarbeid med kommunen. Noe avvik kan forekomme for å få en fornuftig tomtedeling. Kostnader i forbindelse med oppmåling og fradeling er inkl. i tomteprisen.

Det er pliktig medlemskap i hytteeierforeningen.

Kjøper plikter å betale et årlig bidrag på kr 1 250,- pr år for vedlikehold av skiløyper, tur- og sykkelstier. Beløpet indeksreguleres hvert tredje år.

Veg/brøyting og vedlikeholdskostnader;

Kostnadene for felles privat veg blir utlignet på hver enkelt.

Brøyting av innkjøring og parkeringsplass blir fakturert hver enkelt tomte/hytteeier.

Oversikt over gjeldende gebyrer og satser for Gausdal Kommune medfølger som vedlegg til prospektet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Tomtene overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Tomter fradeles hovedbølet gnr 214 bnr 6. Noen servitutter og erklæringer tinglyst på hovedeiendom følger automatisk over når nye tomter fradeles. Det er ingen pengeheftelser tinglyst på eiendommen og øvrige eldre erklæringer/avtaler vil bli forsøkt slettet, men det er ingen garanti for at alle lar seg slette. Det som er vesentlig skal være slettet.

Ta kontakt med oppdragsansvarlig for å se en lignende grunnboksutskrift fra en av de fradelte tomtene hvis ønskelig.

Vei / Vann / Avløp

Privat Vei.

Offentlig vann og avløp

Reguleringsforhold

Området hører inn under reguleringsplan områderegulering Skei-Sentrum. Reguleringsbestemmelser og plan følger som vedlegg til prospektet.

Kjøper oppfordres til å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan med bestemmelser, samt å foreta alle undersøkelser med hensyn til eiendommens beskaffenhet, tilstand, beliggenhet og andre forhold så som offentlige og private installasjoner og veger, samt hva dette evt. skulle innvirke på tomteområdet, reguleringsplanen for området og utnyttelsesmulighetene. Rydding og opparbeidelse av tomten er kjøpers ansvar.

Reguleringsplan med bestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen har mangel i følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.