Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Gaupemyr 8

Lillesand
4790, Lillesand

2.500.000,-

Kondemnabel, ubeboelig boligeiendom med stor tomt på Gaupemyr i Lillesand