X

PrivatMegleren Kragerø har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Fortell meg hva eiendommen ble solgt for
Kragerø – Kragerø

Sankthanshaugen

Kragerø – Kragerø

Sankthanshaugen

Prisantydning
2.875.000
Primærrom
141m²
Bruksareal
141m²
Soverom
4 rom
Rom
5 rom
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
48 85 55 51
Salgsoppgave
9.4 / 10
Opplevd trygghet
Veldig trygt
8.1 / 10
Naboskapet
Godt vennskap
7.6 / 10
Kvalitet på skolene
Veldig bra
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Sannidal
16567
Kragerø
106424905

Kent Andersen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Kragerø
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

196-17-0209

Selger/Utbygger

Bygg & salg as

Eiendomstype

Enebolig

Eierform

Selveier

Tomten eies av Thor Rinde med samarbeid med Roy Opseth i Bygg & Salg AS.

Betegnelse

Bruksenhetsnummer:

Areal

Primærrom: 141 kvm, Bruksareal: 141 kvm

Antall rom

5

Tomtetype/areal

Eiet tomt. Tomtestørrelsene varierer, men ligger på ca 1 mål.

Beliggenhet

Rinde boligfelt har en landlig, idyllisk belliggenhet med gode solforhold, samtidig som det er kort vei til Kragerø både Kragerø og Sannidal med barnehager, skoler, butikker og andre servicetilbud. I området er det mange flotte turområder, og ingen gjennomgangstrafikk. Dette gjør det svært barnevennlig, og attraktvt for aktive familier.

Innhold

Vindfang, entre, stue, kjøkken, 4 soverom, bad, gjestetoalett, vaskerom, teknisk rom, bod og terrasse.

Standard

Boligen får en gjennomgående god standard med alt på en flate på støpt såle. Hyggelig og romslig terrasse.

Det blir vinduer i PVC samt stor skyvedør i glass fra stue til terrasse. Det vil også bli utgang terrasse fra hovedsoverommet.

Gulv:
Soverom: laminat
Stue/kjøkken og gang: eikeparkett
Vindfang: flis
Bad: flis
Vaskerom: belegg

Veggflater/himling:
Mdf plater / mdf panel. (event. tilsvarende etter tilvalg)

Soverom:
Det er 4 gode soverom, plass til garderobeskap.

Kjøkken/stue:
Åpen kjøkkenløsning mot stue. Plass til siseplass.

Kjøkken:
Kjøkken leveres av Kragerø Kjøkkensenter, opptil kr. 60 000,-

Bad:
Baderomsinnredning leveres av Kragerø kjøkkensenter, opptil kr. 10 000,-

Ytterdør:
Ytterdør: valgfritt opptil kr.10 000,-

Utvendig kledning leveres grunnet.

Byggemåte:
Huset blir reist i SIP elementer (structural Insulated Panels). Det er selvbærende isolerte paneler som er raske å montere, det blir dermed kostnadseffektivt og du som kunde sparer penger. Isolasjonkjernen i elementene er av Neopor skum og man oppnår opptil 60% bedre isolasjonsevne en glassull/stenull.

Oppvarming

Oppvarming
Boligen oppfyller alle krav iht Tek 10 med balansert ventilasjonsanlegg.
Varmepumpe kan fås mot ett tillegg.

Parkering / Garasje

God parkering på egen tomt. Det er mulig å føre opp garasje på tomten.

Adkomst

Se vedlagte kartutsnitt i salgsoppgave / Event. nærmere på Finn.no

Det er privat vei til boligen (Rinde)

Beskrivelse av tomt/hage

Eiendommen blir planert og gruset. (etter nærmere avtale)

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det skal foreligge ferdigattest før overtagelse av eiendommen.

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi.

Reguleringsforhold

Boligfeltet blir regulert av regulerinsgsplanen for "deler av eiendommen Rinde Gnr 65 bnr 35 m.fl samt tilgrensende eiendommer" og er regulert til Byggeområder - Boligbygging.

Oppgjør

Forskudd tilsvarende 10 % av kjøpesum betales til meglers klientkonto så snart kjøper har mottatt bekreftelse fra megler om at selger har stilt entreprenørgaranti etter bustadoppføringsloven (buofl.) § 12. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av forskudd.

Kjøpers innbetalinger til meglers klientkonto er selgers penger og under selgers råderett fra det tidspunkt selger har stilt garantier etter buofl. §§ 12 og 47. Også avkastning av pengene er selgers fra det tidspunkt selger har oppfylt vilkårene for å motta innbetalinger. Dersom kjøper ikke har signert kjøpekontrakt eller innbetalt forskudd innen 30 dager etter aksept av bud, og dette ikke skyldes forhold på selgers side, er kjøper innforstått med at dette utgjør et vesentlig mislighold av kjøpers kontraktsforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Sluttoppgjør (resterende kjøpesum, omkostninger og evt. tilvalg/endringer) skal innbetales til meglers klientkonto senest 3 virkedager før overtagelse.

BETALING FOR ENDRINGER OG TILVALG
Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom kjøper og selger (eller selgers representant), skjer til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret, etter nærmere avtale med selger.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

2 875 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Dokumentavgift)
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
13 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 888 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

TILVALG
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre tilvalg til boligene. Mulige tilvalg vil bli presentert i en egen tilvalgsbrosjyre og omfatter blant annet ulike typer parkett, veggfarger, fliser, fronter på kjøkken- og baderomsinnredninger, bad- og kjøkkenarmaturer og endringer
i elektroinstallasjoner.

Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i henhold til bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør i separat avtale. Eventuelle tilvalgsbestillinger innbetales til meglers klientkonto, eller faktureres direkte fra entreprenør/selger.

Endringer ut over de som fremkommer i tilvalgbrosjyren må på fritt grunnlag vurderes av selger, entreprenør og dennes underleverandører. Det kan ikke påregnes at andre endringer kan foretas og de kan uansett ikke utføres om de er i strid med rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse i
prosjektets fremdrift. Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade, vindusform og plassering av vann og avløp. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, må interessent/kjøper være kjent med og akseptere at frister for tilvalg og endringer kan være utgått.
Konferer megler for nærmere informasjon.

Adgang til utleie (boligformål)

Utleie er tillatt.

Konsesjon / Odel

Det er boplikt på eiendommen. Ny eier trenger ikke søke om konsesjon ved kjøp av denne eiendommen, men må fylle ut egenerklæringskjema om konsesjonsfrihet.

Ikke odel.

Planlagt overtagelse

Etter avtale.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Solgt ihht bustadoppføringsloven
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier
Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

TRANSPORT/VIDERESALG FØR OVERTAGELSE
Transport/videresalg før overtagelse krever selgers samtykke.
Samtykke kan nektes på fritt grunnlag, og selger kan også stille betingelser for et eventuelt samtykke.
Ved utbyggers eventuelle skriftlige samtykke påløper et gebyr på kr. 50 000,- inkl. mva.

ØVRIGE FORBEHOLD
Byggestart er avhengig av at igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene i god tid før planlagt byggestart. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som
gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til dette.

Tegninger, 3D animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse. Visuelt salgsmateriell er ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse og det kan ikke bygges et krav basert på disse.

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. Leveransebeskrivelse er definert ved "Generell prosjekt- og rombeskrivelse for leiligheter og fellesarealer" som er inntatt i prospekt. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.
Kjøper er kjent med at selgers kontraktsmessige leveranse fremkommer av situasjonsplan og tegninger som følger vedlagt til prospektet/kjøpekontrakten. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det gjøres forøvrig oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt i dette prospekt kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos megler eller av entreprenør ved tidspunkt for møte om eventuelle endringsarbeider.

Alle opplysningene i dette salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endring av boligens areal eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme sjakter og/eller rørføringer som ikke er vist på tegninger. Selger forbeholder seg rett til å endre sameiets størrelse, leie ut usolgte andeler, samt endre forutsetninger på usolgte boliger, herunder endre priser.

Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. Utbygger tar forbehold om å foreta endringer i utformingen av utomhusarealene. Dersom utomhusarbeider ikke er fullført ved overtagelse skal forholdet behandles på samme måte som en mangel. Det er avtalt at megler holder tilbake en forholdsmessig andel av kontraktssummen inntil disse arbeidene er utført. Overtagelse av fellesareal skal gjennomføres med sameiets styre. Styret vil på vegne av sameierne signere på at utomhusarbeider er utført.

Kontraktsmøte avholdes innen rimelig tid etter aksept på kjøpstilbud.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn iht. kjøpekontrakten. Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter at bindende avtale er inngått, vil det påløpe et administrasjonsgebyr til megler på kr. 25.000,- inkl. mva. som innbetales til meglers klientkonto. Eventuell endring krever selgers samtykke.

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse, prospekt og salgsoppgave.

Samtidig tas det forbehold om at det gis IG (igangsettelsestillatelse) for prosjektet fra offentlige myndigheter. Forbeholdet om IG utsetter utbyggers plikt til å stille § 12-garanti.

Meglers vederlag og utlegg

Markedspakke (Kr.10 869)
Oppgjørskostnad Kvelland - utlegg (Kr.4 131)
Meglerprovisjon (Kr.54 625)
Totalt kr. (Kr.69 625)
Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 9.900 + direkte utlegg og tillegg.