Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Hol næringspark - N2

Nannestad
2032, Maura

13.500.000,-

Detaljregulert næringstomt på ca. 6.360 kvm - BYA=45% - Inntil E16 - 15 min fra OSL - 40 min fra Oslo -Salg av kontrakt!