Klikk for galleri

Meierigården- Første bygg er innflyttet. Kort overtagelse. Ta kontakt med megler for visning!

Meierigården- Første bygg er innflyttet. Kort overtagelse. Ta kontakt med megler for visning!

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Rogaland -

Torlandsvegen 1

Prisantydning1.990.000,- - 9.590.000,-Primærrom44m2 - 135m2Bruksareal45m2 - 146m2Soverom1 - 3
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Jæren Eiendomsmegling AS / Bjørn Rune Salte

Selger/Utbygger

Meieritomten Bolig AS

Betegnelse

Gnr. 25 Bnr. 242 og Gnr. 25 Bnr. 242 og Gnr. 25 Bnr. 56 i Hå kommune

Byggeår

Bygg E ferdigstilles våren 2022.

Beliggenhet

Blokk E er ferdigstilt.  Mulighet for kort overtagelse! Ta kontakt med megler for å avtale tidspunkt for visning i de ledige leilighetene.

Meierigårdens første byggetrinn består av 17 leiligheter i 6 etasjer høye blokk E. Leilighetene har ulike størrelser og romløsninger, og varierer i utforming. Alt fra 2-romsleiligheter med 45 meget godt utnyttede kvadratmetere - til luftige toppleiligheter på 142 m2 BRA med takterrasse, flere bad og soverom.

I tillegg til boliger kommer det også åpnet en Rema 1000 butikk og en avdeling av pizzakjeden Bankers Pizza på den gamle meieritomten, som gjør at du omtrent kan beholde tøflene på hvis du trenger noe på butikken.

Nærbø, et yndet hjem for mang en stolt jærbu. Et vakkert kulturlandskap plassert mellom hei og hav, med dype og gode historiske røtter. Med sin sentrale beliggenhet på Jæren er Nærbø et naturlig valg for mange. Det er ikke langt til Bryne eller Varhaug, Stavanger eller Egersund, men finest er det midt i smørøyet, på Nærbø.

Sentralt på Nærbø - eller midt i smørøyet som vi liker å si, like ved togstasjonen, ligger Meierigården. Navnet har vi hentet fra tomtens historie og viktige betydning med meieri for jærbuen gjennom mange år og generasjoner. Da tiden var inne for et nytt gigantmeieri med ny adresse, åpnet muligheten seg for et nytt kapittel på meieritomten.

Meierigården er blitt et av Jærens største eiendomsprosjekter. Her skal det bygges ca. 80 leiligheter. Den sentrale beliggenheten vil også på mange andre måter forenkle hverdagen til alle som slår til på en leilighet midt i smørøyet. Velkommen til Meierigården!

Byggemåte

Leveranser i henhold til TEK 17. Se leveransebeskrivelse fra utbygger.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 43 kvm - 135 kvm, Bruksareal: 45 kvm - 146 kvm

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA) og (P-rom), og er å betrakte som omtrentlig areal. BRA angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for sjakter.

P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bodareal, men inkludert innvendige vegger og sjakter i leiligheten. Samtlige rom i enhetene er å regne som P-rom, foruten innvendig boder. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor boenheten, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er oppmålt etter tegninger datert 17.06.2019.
Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Arealangivelsene fremgår per enhet i prislisten.

Innhold

Primærrom står generelt av gang, stuer/kjøkken, bad, vaskerom og 1-3 soverom.
S-rom: boder

For nærmere informasjon om innhold se vedlagte tegninger og tekniske beskrivelse. Det opplyses om at 3D og 2D-tegninger er illustrasjoner og at så vel uteareal som innvendig areal kun er illustrert og ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger. For data som danner grunnlaget for avtalen se tekniske beskrivelse vedlagt i salgsoppgaven.

Standard

Når det gjelder de indre kvaliteter i leilighetene, så vil det bli en over gjennomsnittet god standard på alle leilighetene. For leilighetene som er større enn 110 kvadratmeter, vil det bli en høyere standard. I begge tilfeller vil du ha gode tilvalgsmuligheter slik at du kan forme din leilighet slik du ønsker den.

Leilighetene har ekstra takhøyde og ekstra høye vinduer i stuen, noe som gir ekstra lys og luftig opplevelse. Det legges eikeparkett, med hvit matt lakk på gulv i gang, stue, kjøkken og soverom. Listverk i samme utførsel som parketten. De innvendige dørene er hvite og slette, i karm med dempelist og med hvitmalt ramme og listverk.

På badene blir det fliser på gulv og vegg og vannbåren varme i gulvene. Oppvarming av boligene skjer gjennom fjernvarme fra Kvia-marka og inn i boligene via viftekonvektor som er montert
i stue og på kjøkken. Leilighetene får også balansert ventilasjon gjennom eget ventilasjonsaggregat som sørger for godt avtrekk der det trengs og friskluft til oppholdsrommene.

Se leveransebeskrivelse fra selger for spesifikk leveranse utvendig/innvendig.

Utstyr

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Abonnement for kabel-tv/internett/telefoni bekostes av kjøper.

Oppvarming

Det vil bli lagt opp til fjernvarme fra Kviamarka, gjennom Jæren E-verk. Vannbåren gulvvarme iht. romskjema. Viftekonvektor ("varmepumpe") i hver leilighet fra felles varmesentral i P-kjeller.

Parkering / Garasje

Parkering i lukket parkeringsanlegg. Alle leiligheter selges med 1 parkeringsplass, foruten toppleiligheten som vil få 2 parkeringsplasser.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom (anleggseiendom), eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene. Overskjøting av ideell andel i p-kjeller og fellesarealer vil kunne finne sted først etter ferdigstillelse av alle boliger
som skal ha rettigheter i p-kjeller og fellesarealer. Dokumentavgift for ideell andel i er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen. Det er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingene.

Parkeringskjeller og fellesareal anses som overtatt samtidig med overtakelse av bolig, selv om hjemmelsovergangen til realandel ikke er overskjøtet. Kjøper betaler driftskostnadene fra og med overtakelsestidspunktet.

Beskrivelse av tomt

Tomteareal er ca. 7500 kvm på eiet tomt.
Eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameieandel iht. oppdelingsbegjæringen.
Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen pengeheftelser følger eiendommen ved salg

Boligen leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for Sameiet i henhold til Eierseksjonsloven

§ 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser som følger eiendommen:

Heftelser:

1952/452-2/44 Bestemmelse om gjerde
14.02.1952

1952/453-1/44 Bestemmelse om gjerde
14.02.1952
Overført fra: 1119-25/156

1952/454-1/44 Bestemmelse om gjerde
14.02.1952
Overført fra: 1119-25/156

1952/2047-1/44 Bestemmelse om gjerde
16.07.1952

1989/9205-1/44 Erklæring/avtale tinglyst 14.09.1989: Bestemmelse om å få ha liggende kloakkledning i fortauet, men ikke nærmere fortauskant enn 1 meter, ved fylkesveg 160.

1996/5712-1/44 Bestemmelse om bebyggelse tinglyst 09.08.1996: Tillatelse av Statens vegvesen Rogaland til å føre opp tilbygg på eksisterende bygning som overskrider regulert byggelinje med 3, meter med videre betingelser.
Vil bli søkt slettet.

Rettigheter:
1970/4722-1/44 Bestemmelse om bebyggelse tinglyst 08.09.1970: Erklæring om at Nærbø Meieri kunne bygge inntil grensen til gnr. 25 bnr. 116.

Utskrift av disse heftelsene kan fås ved henvendelse til megler.

Heftelsene følger eiendommen ved salg. En vil om mulig foreta sletting av heftelser/rettigheter som ikke lenger har betydning for eiendommen.

Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av eiendommen og drift og vedlikehold av fellesområder, nettverk m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.
Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til boligformål.

Byggetrinn I består av blokk E. Eiendommen skal bebygges ytterligere med fem bygg/boligblokker (A, B, C og D1 og D2). Bygg D ligger nærmest Torlandsvegen og er fordelt på to blokker med 12 leiligheter i hver. Begge på 4. etasjer.

Det er regulert inn og godkjent et næringsbygg i forkant av bygg C. Reguleringen tillater inntil 7. etasjer med næring for bygget. Det er pr. dags dato planlagt én etasje med to næringsdeler, hvor Rema 1000 er en av leietakerne.

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Beskrivelse av sameiet

Det er planlagt at sameiet for første byggetrinn skal bestå av totalt 19 boligseksjoner og en egen seksjon for parkeringskjeller (antallet seksjoner kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet vil bli organisert som eierseksjonssameie iht. eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet.

Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes på sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme på sameiermøtet.

Se utkast til sameievedtekter i eget vedlegg.


Andre faste løpende kostnader

FELLESUTGIFTER
Felleskostnader er stipulert til kr. 20,- pr. kvm. BRA pr. mnd. første driftsår. Dette inkluderer bl.a. byggforsikring, strøm for fellesarealer, drift og vedlikehold, vaktmester og honorarer til forretningsfører. Fellesutgifter som kreves inn vil også gå til dekning av vedlikehold, drift og forsikring av fellesarealer som ligger utenfor den seksjonerte eiendommen, som parkeringsanlegg og utendørs fellesareal.

Felleskostnadene er avhengig av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulert felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall.

Fordelingsnøkkelen for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet vil i vedtektene fastsettes til lik fordeling på alle seksjoner. Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår.

Hver enkel kjøper innbetaler kr. 2.000 som startkapital til sameiet ved overtakelse.

KOMMUNALE AVGIFTER OG LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av skatteetaten og kommunen etter ferdigstillelse.

Ligningsverdi fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå.

Ligningsverdi for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker.

Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Oppgjør

Fullt oppgjør til overtagelse

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

1 990 000,- (
NB: prisen er fast)
Omkostninger

1 990 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Annen nyttig informasjon

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter, uten forutgående varsel når selger finner dette hensiktsmessig.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer - eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle enhetene. Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis.

Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.
Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske utformingen av byggene.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra utbygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.

Selger tar forbehold om å foreta den inndeling, organisering og tilrettelegging av eiendomsmassen som selger finner hensiktsmessig. Dette gjelder blant annet, men ikke begrenset til: hvilke bygg inngår i hvilke eierseksjonssameier og hvor mange bygg det skal være i hvert eierseksjonssameie, eierskap og kostnadsdekning knyttet til fellesarealer over og under
bakken, inkludert parkeringskjeller, utforming av vedtekter/sameieavtaler for hhv. eierseksjonssameiene og fellesarealene utenfor de seksjonerte eiendommene, tildeling av parkeringsplasser og boder for de enkelte boligene.

Kjøper aksepterer at PrivatMegleren Jæren kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

Adgang til utleie

Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner utover generelt krav om radonmåling ved utleie.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

De resterende leilighetene er ferdigstilt. Mulighet for rask overtagelse etter etter avtale med selger.

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen.
Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt § 47 garanti. De siste 10 % av kjøpesummen skal uansett stå på meglers klientkonto inntil overtakelse er gjennomført. Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen blir gjennomgått/befart samtidig som boligens driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått. Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.
Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelsesdato.

Selgers forbehold

Selger tar ikke forbehold.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvarmed Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.
Dersom selger stiller § 47-garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring gjennom eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring..

Budgiving

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE
Regelen om minste akseptfrist (formidlingsforbudet) for bud gjelder ikke da selger er profesjonell. Kjøpetilbud skal gis på foreskrevet måte.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud.
Alle kjøpetilbud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.
Gi kun skriftlige kjøpetilbud.

Kjøpetilbudet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Kjøpetilbudet skal inngis på Privatmegleren Jæren sitt budskjema påført din signatur.

Samtidig med at du inngir kjøpetilbud må du legitimere deg. Kjøpetilbud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Kjøpetilbud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud:
Innlevere direkte til megler, per e-post eller per SMS. E-postadressen og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbudet skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på kjøpetilbudet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.

Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.
I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.