Slik blir boligåret 2019

I min julehilsen i 2016 skrev jeg «Spenn setebeltene». Heldigvis er boligmarkedet to år senere mer harmonisk og vi kan senke skuldrene.

______________________
GRETHE W. MEIER
Adm.dir, PrivatMegleren
______________________

På denne tiden for to år siden var det enorm vekst som preget boligmarkedet. Det var helt Texas. Spesielt i Oslo var det meste ute av proposjoner med en prisvekst på over 20 prosent.

Etter den kraftige oppgangen kom korreksjonen. Nå befinner vi oss der jeg ønsker at tiden kunne stått stille. Denne høsten har boligmarkedet vært en sann fornøyelse med godt utvalg og god etterspørsel. Akkurat nå har vi det perfekte boligmarked.

En fast juletradisjon er at mediene kontakter oss som leder de ulike kjedene for å få våre spådommer for det neste året. Mediene er naturligvis bare opptatt av prisstigning. Jeg har lagt meg i det konservative landskapet og spår en prisstigning på 3,5 prosent.

(fortsetter under bildet)

Grethe W. Meier

Grethe W. Meier

I dette ligger at etterspørselen etter bolig holder seg som i dag, og at sentralbanksjef Øystein Olsen ikke helt og holdent innfrir sine rentespådommer. Jeg ser at andre meglerkjeder spår høyere prisvekst.  Jeg holder spådommen på 3,5 prosent fordi det har vært mye børsuro denne høsten. De mest optimistiske spår en oppgang på fem prosent mens de mest pessimistiske tror markedet vil være uendret.

Fortsetter børsuroen inn i det nye året kan pessimismen smitte over på bankene på en måte som gjør utlån vanskeligere. Bankene er jo helt avgjørende for boligmarkedet, som den finansielle motoren. Jeg tror likevel at vi alle kan koste på oss å være forsiktige optimister. Og husk at i boligmarkedet er det aktivitet som er det viktigste, ikke om markedet dupper litt den ene eller den andre veien.

På vegne av alle i PrivatMegleren ønsker jeg deg en god jul og et godt nytt år, og takke for året vi legger bak oss.

Med vennlig hilsen
Grethe W. Meier
Adm.dir, PrivatMegleren

-->